Netwerkproblemen die opdoemen bij Windenergie

Woensdag 31 januari 2018

Veel mensen maken dezelfde fout en denken dat je maar onbeperkt windenergie aan het lichtnet kunt toevoegen en dat het lichtnet die energie wel even opslaat. Mis, was het maar zo gemakkelijk.
Voor elke windmolen die stroom aan het net levert moet capaciteit in reserve worden gehouden om het net in balans te houden, de toegevoegde energie moet dezelfde zijn als de afgenomen energie. Komt daar teveel verschil tussen dan hebben we trammelant. In het ergste geval kunnen transformatoren ontploffen maar ook kunnen generatoren in elektriciteitscentrales ‘op hol slaan’ met brand als gevolg. Duitsland heeft meerdere keren bijna met dit probleem te maken gehad.
Bij dit soort problemen worden centrales automatisch uitgeschakeld maar vanwege kettingreacties kunnen meer centrales uitgeschakeld worden of zelfs ontploffen.
We hebben dan te maken met een black-out.

Weersafhankelijke stroom is dus geen oplossing voor een ons door de milieubeweging opgedrongen energieprobleem, maar onderdeel van het probleem. Als een gebruiker veel stroom vraagt dan regelt een speciale conventionele centrale direct bij om vraag en aanbod in balans te houden.
Bij een windmolen kun je niet vragen, joh, ga even wat sneller draaien.

Er is dus altijd regelcapaciteit nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Dit mag wat kosten. Zo betaalde alleen TenneT al, één van de Duits/Nederlandse netbeheerders, vorig jaar ruim € 1 miljard aan kosten om het net in haar verzorgingsgebied stabiel te houden. Dit bedrag wordt bij de consumenten via de maandelijkse energienota in rekening gebracht.
Niet toevallig is de consumentenprijs voor huishoudens vandaag 31 januari 2018, gestegen tot de hoogste in de EU en is daarmee ‘windgidsland’ Denemarken voorbij gestreefd. Gratis wind mag wat kosten, toch?

Duitsland maakt op een speciale website de cijfers van het balanceren bekend.
Hieronder de figuur waar bij een frequentie afwijking van -39 mHz al ruim 503 MW moet worden bij geregeld om het net in balans te houden.


Onderstaande tekst is geschreven door ‘Leen’ van Climategate.

Bij een frequentieafwijking vanaf + en – 10ms (0,01 Hz van 50Hz standaard), gaan daarvoor aangewezen snel regelbare centrales het vermogen op-en afregelen om binnen de maximale afwijking van 200mHz te blijven. De baseloadcentrales draaien gewoon door. Bij meer dan 200mHz afwijking volgt afschakeling van delen van het elektriciteitsnet om zo andere delen in stand te kunnen houden.

Op https://netzsin.us/ kun je dit regelproces live zien.
Bij een afwijking van 100mHz, wat dagelijks wel voor komt, loopt het regelvermogen op tot + en – 1500 MW. Dus in enkele seconden kan een fors vermogen worden op-en afgeregeld om het net stabiel te houden, dat wil zeggen, vraag en aanbod in evenwicht houden.
Het windenergieaanbod is dermate grillig dat een grootschalige inpassing van windenergie om die reden, het met de huidige technieken, niet in het net kan worden ingepast, omdat het een veelvoud van snel regelvermogen (=laag rendement) vergt. De beoogde CO2-besparingen zullen dan nog veel lager zijn, terwijl daar nog steeds geen duidelijk en openbaar rekenwerk over wordt gepubliceerd, noch door CBS, noch door het Energie-transitieteam o.l.v. Ed Nijpels.