Van God en het gas los

Zondag 4 februari 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Dit is de situatie waarin Nederland in hoog tempo begint terecht te komen, nu Wiebes de gaswinning naar 12 miljard kuub/jaar wil terugschroeven. Voor een strenge winter is zeker 27 miljard kuub nodig. Bovendien is er geen garantie dat een degelijke strenge winter definitief tot het verleden behoort. De klimaatmodellen van het KNMI bijvoorbeeld kunnen deze zekerheid evenmin bieden zodat ze per saldo niet meer zekerheid kunnen bieden dan die van de Romeinse augur (vogelwichelaar) of de middeleeuwse piskijker ondanks imponerende input en rekenwerk.

Er komt niet meer uit dan er in wordt gestopt en zo lang eenzijdig CO2 als dominante factor wordt ingevoerd en zo lang geen rekening wordt gehouden met het verre verleden, zal de prognosticerende waarde van die modellen aanvechtbaar blijven (het verleden voorspellen kunnen ze al niet). Immers, de AGW-hypothese is verworpen. Dan blijft het de vraag wat onze Overheid, en Wiebes persoonlijk, beweegt om toch strak en stijf vast te houden aan het Akkoord van Parijs?
Is er geen ruimte meer voor het eigen gezonde verstand en de moed van Trump die doorzag dat de nieuwe kleren van de keizer niet bestaan? Zijn onze politici dan zo behekst door de milieubeweging? Ik denk het niet, want daar is immers het Eco Industrieel Complex met immense industriële economische belangen bij de mythe van de CAGW-hypothese.

Rypke Zeilmaker schreef er onlangs in Elsevier een uitstekend artikel over (mogelijk achter een betaalmuur): hier. Of anders: hier. Maar nu sinds 2019 ook hier. Laat ik uit deze artikelen vaststellen dat de Overheid het de milieuclubs wel erg gerieflijk maakt met royale subsidies zoals Zeilmaker ook constateert. Door de maatregelen van de Overheid op instigatie van de milieubeweging wordt bovendien doelbewust alle concurrentie uitgeschakeld, hetgeen het aldus exclusief bevoordeelde bedrijfsleven uitstekend van pas komt.

Tja, een mens zou er achterdochtig van worden wat betreft persoonlijke belangen en lucratieve onderonsjes tussen politici en het bedrijfsleven. We hebben het appartement van Pechtold nog vers in het geheugen. Een mens kan niet achterdochtig genoeg zijn bij al die miljarden vleespotten op kosten van de belastingbetaler.

Eén ding staat als een paal boven water. Het hele circus rond het redden van de planeet bestaat uit een overheersende groep door de milieubeweging misleide burgers, lees: gemuilkorfde kiezers, en bevoordeelde industrieën die de burger/kiezer voor honderden miljarden leegzuigen onder het welwillend oog van onze volledig onverantwoord handelende Overheid.

Dit nu wreekt zich nadat decennialang de Overheid zich heeft laten overbluffen door de milieubeweging met praatjes over de, al lang weerlegde, CAGW-hypothese, de onzin over de niet bestaande 97% consensus en de gratis hernieuwbare energie die met gemak fossiel en kern zou verslaan. Dit om nog maar te zwijgen over de Overheid die zo dom is geweest om zich te laten imponeren door de demonisering van kernenergie en zich heeft laten misleiden door de milieubeweging.

Met dit in het achterhoofd moet worden vastgesteld dat het thans versnelde beleid hopeloos achter de feiten aanloopt. Er is geen redden meer aan nu Wiebes in een fuik is gezwommen. Gas kan niet, maar zonder gas kan dit land niet. Kernenergie mag niet.

Toch moet alles over op elektriciteit. Waar moet die stroom dan vandaan komen? Windmolentjes en zonnepaneeltjes zijn slechts Spielerei die minder dan 4% aan onze totale energievoorziening bijdragen en niets te betekenen hebben tot in de verre toekomst. Dit hadden de heren en dames al vele jaren kunnen zien aankomen. De conclusie is dan ook onvermijdelijk: dit land heeft te maken met incompetente, onnadenkende en door ideologie gedreven bestuursverantwoordelijken die hun elementaire taken niet kunnen waarmaken. Immers, zij zijn deel van het elitaire kartel dat gedwee alles doet wat het Eco Industrieel Complex decreteert, en tegelijkertijd ten onrechte meent moreel verheven te zijn boven alles wat niet links is en niet strookt met de klimaatideologie.
De burger telt niet, net als vlak voor de Franse Revolutie, wat toen de bom deed barsten. Die claim op morele verhevenheid door links zal een fatale premisse blijken, omdat die claim berust op bedrog, leugenachtigheid en wetenschappelijke onzin. Ook op het gebied van klimaat zal de wal het schip keren, omdat er geen schijn van kans is op een houdbaar maatschappelijk draagvlak gegeven de kosten hieronder gegeven. Zie om te beginnen hier. Het gaat om € 18.500 gemiddeld per huishouden voor ombouw naar gasloos.

Dit is een veel te optimistische schatting, maar zelfs een modaal huishouden kan dit al niet opbrengen. Dan vraag ik mij dit toch af: alle heil zou toch van gratis hernieuwbaar komen? Kan iemand van u hernieuwbaar adepten mij uit de doeken doen waarom dat alles zulke exorbitante bedragen kost?

Windmolens, zonnepanelen en biomassa en de klus is geklaard, zo was de belofte en nog steeds als ik Urgenda moet geloven. Niets aan de hand dus zou ik zeggen als ik onze bevlogen klimaatredders moet geloven. Sluit het gas maar af en sluit alle energiecentrales, want hernieuwbaar redt het wel. ‘Het kan’, kraaiden Minnesma van Urgenda en Rotmans nog recentelijk. Hoe komt het dan dat er nu iets niet klopt en Nederland in de kou kan komen te zitten? Zou het, ik stel het maar heel voorzichtig om ons duurzame volksdeel niet te kwetsen, kunnen zijn dat wensdenken en werkelijkheid enige wrijving ondervinden? Zou het kunnen dat er iets te veel vertrouwen is gesteld in ideologisch gedreven organisaties als het IPCC? Zou het kunnen zijn dat er iets te veel gebrek is aan gezond verstand en ruggengraat bij onze politici? Ik heb zo mijn vermoedens en een akelig gevoel bij de komende jaren.

Laat ik iets meer zeggen over de potentiële kosten van ombouw naar gas. Hier is een voorbeeld dat uitgaat van € 60.000 per woning. Het feit dat dit genoemd wordt geeft te denken. Isolatie, netverzwaring, warmtepomp, elektrisch koken, het kost bakken geld. De Overheid betaalt? Onzin, want dit komt dan uit extra belastingen aan de burger opgelegd. Zeg dus maar gedag tegen de lastenverlichting na 2019.
Dit scenario wordt nu onvermijdelijk. Geen probleem, want onze gratis energie vangt het allemaal keurig op als ik mevrouw van Tongeren van GroenLinks moet geloven. Bij haar, en haar partij, is het lot van de burger in goede handen evenals bij D66. Zij laten u niet in de kou zitten en in het donker. ‘U kunt gerust gaan slapen’ (Colijn 1936 bij de bezetting van Rijnland) als aanloop naar de oorlog. In 2030 betalen we niets meer voor onze energie dankzij hernieuwbare energie en leven wij nog lang en gelukkig. Kiezersbedrog? Ik noem maar voorzichtig iets in de hoop onze planeetredders niet te kwetsen bij hun nobele taak ons armzaligen van geest te behoeden voor banale misstappen als verlangen naar welvaart, warmte en licht.

Laten wij tot slot enige cijfers oplepelen. Er circuleert namelijk ook het cijfer van € 60.000 per woning voor volledige ombouw en isolatie. Dit cijfer duikt op in publicaties van de Overheid. Zie o.a. hier.

We lezen:  De totale projectkosten moeten in dat geval € 60.000 per woning zijn.
Daarom duikt dit cijfer van € 60.000 ook op bij Kamervragen aan de Minister. Zie hier vraag 2.
Opvallend is dat de Minister niet protesteert bij dit cijfer hetgeen te denken geeft. Laten we tenslotte kijken wat Rutte stelt. Zie hier.
Volgens het kabinet Rutte wordt hiermee een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Dus 6 miljoen woningen tegen, € 60.000/woning = € 360 miljard dit bovenop de overige energielasten, dit bovenop de overige energielasten. Intrigerend blijft dat hernieuwbare energie toch echt gratis zou zijn en ons onafhankelijk zou maken van Russisch gas. En dan zwijg ik nog maar over de industrie, de land- en tuinbouw etc.
Wat kan mevrouw van Tongeren hier precies over zeggen? Vanwaar deze astronomische kosten? Is de burger mogelijk bedot door het onrealisme van de planeetredders als mevrouw van Tongeren? Ik wil natuurlijk niemand op zijn of haar tere klimaatziel trappen, maar mogelijk is het onderstaande een interessante illustratie van onrealistisch denken. Zie hier.

Het is een verademing om naast al dat wensdenkende gemodder met hernieuwbaar dit te lezen over thorium.

Dit laatste illustreert de kloof tussen wetenschappelijke energie-innovatie en het hedendaagse pseudowetenschappelijke klimaatgerelateerde hernieuwbare terug naar de middeleeuwen energiebeleid dat thans na de uitspraken van Wiebes bovendien het karakter krijgt van een open inrichting waarin de Overheid volledig van God los, lees: moraliteit, is geraakt bij haar van-gas-losbeleid.