Catastrofale opwarming?

Donderdag 4 januari 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Ons wordt onophoudelijk voorgespiegeld dat we afstevenen op een catastrofale opwarming. Nederland een Sahara of zoiets? Er wordt immers ook gedreigd met droogtes. Nou ja, of wat dan ook eigenlijk: kan vriezen, kan dooien zoals mijn goede vader altijd zei:

Volgens het KNMI zullen we worden overstroomd door regen. Waar dit op is gebaseerd blijft weinig overtuigend: warmere lucht -> meer vochtigheid _> meer neerslag. Waar komen dan die droogtes vandaan in nog warmere streken zoals in de Sahara? Kortom, hier wordt maar een halfslachtig verhaal verteld om te verhullen dat het klimaat aanmerkelijk complexer is dan wordt voorgespiegeld.
Deze selectieve vaagheid is kenmerkend voor de doemscenario’s die ons dagelijks door de media worden voorgespiegeld als zijnde feiten, maar in werkelijkheid speculaties zijn. Interessant is de recente aanvaring van Baudet met Hiemstra, de klimaatapostel van het NOS-journaal. Zie hier.
Dit is in lijn met wat Trump vindt over de ons voorgespiegelde ‘hoax’ van de AGW-hypothese. Het wordt inderdaad tijd voor meer gezond verstand dan adoratie voor een op een ideologie gebaseerd verdienmodel met het IPCC als zetbaas en wereldwijd apostelen waaronder Hiemstra.

Hoe objectief zijn onze media? Hierover bestaan grote twijfels. Zie hier over een heel ander off topic onderwerp dan klimaat, maar wel kenschetsend voor de rol van de NPO waar het om objectiviteit gaat. En zie hier over het klimaat en de rol van de NPO.

Linksom of rechtsom worden wij er door de media voortdurend aan herinnerd dat we met zijn allen naar de ratsmodee gaan. Geregeld wordt er wel een warmterecord uit de toverdoos gehaald, al is het maar in welk dorp dan ook, alsof dit staat voor de wereldtemperatuur. Zoals in Noord Korea de propagandamachine onafgebroken draait, zo draait die hier via de media en de talloze, meer en minder toegewijde, apostelen waaronder Hiemstra.

Aardig is daarom de weerstatistieken van het KNMI er eens bij te halen. Ieder jaar schijnt weer een nieuw warmterecord te breken, maar interessant is ook elke maand van 2017 apart eens te bekijken. Over 2017 op maandbasis zien we dan dit sinds 1901:

januari: plaats 81
februari: plaats 20
maart: plaats 2
april: plaats 54
mei: plaats 3
juni: plaats 1
juli: plaats 28
augustus: plaats 34
september: plaats 72
oktober: plaats 4
november: plaats 21
december: plaats 28

Of dit in- of exclusief de discutabele homogenisatie (vroeger maten wij veel te hoog, als is niet aangetoond waarom) is, laat ik in het midden. Als ik dit lijstje overzie, bekruipt mij niet het beeld van een Nederland dat geteisterd wordt door een catastrofale opwarming. De katjes bloeien wat eerder. Nou en? Wel is het makkelijk scoren omdat nu eenmaal de temperatuur na de Kleine IJstijd is opgelopen om overigens na 1998 sterk af te vlakken. Zie voor verdere uitleg hier. Er is geen afdoende verklaring van alarmisten voor die afvlakking na 1998 noch voor de slechte resultaten van hindcasting van de klimaatmodellen noch voor de klimaatschommelingen in het verdere verleden die veel heftiger waren zoals de Middeleeuwse Opwarming noch voor alle onheilsvoorspellingen die niet zijn uitgekomen. De Kleine IJstijd kwam kennelijk zomaar uit de lucht vallen? Michael Mann deed nog een, inmiddels weerlegde, poging deze 2 laatste klimaatschommelingen weg te moffelen.

Mijn conclusie is dat de alarmisten het zelf niet meer overzien, nu de feiten een heel ander beeld tonen. Systematisch vinden die rampen altijd plaats in landen met de hoogste zieligheidsscore, al kan niemand van de alarmisten een indicatie geven van de exacte locaties.
Ondertussen past het wel zich bewust te zijn van de eigen morele verantwoordelijkheid in het verdienmodel van HIVOS, OxfamNovib en Greenpeace. Opmerkelijk is dat de natuur niet meewerkt, maar een heel andere ontwikkeling, vergroening, laat zien.
De genoemde milieubewegingen zijn wat kort van memorie waar het neerkomt op de historie van de afgelopen 40 jaar en derhalve selectief in hun uitingen. Vanzelfsprekend gaat het om het verdienmodel en partijzetels en niet om wetenschappelijke feiten, laat staan het belang van het voortbestaan van onze maatschappij.
De kiezer als nuttig stemvee om die vervolgens uit te persen omwille van een hersenschim en macht, lijkt thans het credo van de politieke gevestigde orde in innige samenwerking met de milieubeweging en multinationals. Laat vooral de burger en kritische rekenaars buiten het besluitvormingsproces, want zij verstoren alleen maar onze moreel verheven plannen om de aarde te redden van … ja van wat eigenlijk?