Een voorspoedig en gezond 2018 gewenst

Maandag 1 januari 2018


Het bestuur van De Groene Rekenkamer, de Raad van Advies en onze kantoormedewerkster Elza wensen alle donateurs van de Groene Rekenkamer, alle abonnee’s op onze nieuwsbrief en overige belangstellenden een voorspoedig en vooral gezond 2018 toe.