De fopperij van mevrouw Bernice Notenboom

Zaterdag 21 oktober 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Het is nu bijna 1 jaar geleden dat mevrouw Notenboom te gast was bij het programma De Wereld Draait Door. Mevrouw Notenboom deed toen een opmerkelijke uitspraak, namelijk dat de beide polen in 2017 ijsvrij zouden zijn. Bij die uitzending, zie hier, vallen twee dingen op.

Het eerste is dat het boek van een als ‘topwetenschapper’ genoemde Wadham, Farewell to Ice, als autoriteitsargument wordt aangehaald. Het zoveelste boek dus van het niveau The population bomb van Ehrlich dat door de feiten naar het rijk der fabelen werd verwezen zoals elke klimaatgerelateerde ‘voorspelde’ rampspoed van de afgelopen 40 jaar. Na de gruwelijke opwarming sinds 1950 hadden wij toch wel iets mogen merken van al die vreselijke rampen. Het tegendeel is gebleken.

Het tweede dat opvalt is het knikken van Robbert Dijkgraaf een topwetenschapper. Dit knikken van Dijkgraaf zonder zijn stem te verheffen of in te grijpen bevestigt diens politieke correctheid en instemming met mevrouw Notenboom. Hij doet hiermee afbreuk aan diens maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Mevrouw Notenboom nu is klimaatjournaliste en –activiste die in haar uitspraken over allerlei komende rampen doet denken aan mevrouw Minnesma van Urgenda. Wij lezen o.a. over haar verder

Notenboom vermijdt praatprogramma’s waarbij ook klimaatsceptici aanwezig zijn, de discussie daarmee vindt ze zinloos.

Misschien heeft zij moeite met de confrontatie met feiten en haar onwelgevallige observaties die schadelijk kunnen zijn voor haar verdienmodel. Nu dan, haar betoog destijds kwam er op neer dat er thans in 2017 in de zomer nergens meer zeeijs te bekennen zou zijn, op de Noordpool noch op de Zuidpool.

Laten we eens kijken naar de feiten, de ijsbedekking op de beide Polen. Dan zien we dit (bron: hier):

IJsvrij betekent op enig moment een bedekking van 0 (nul) vierkante kilometer, in de zomer dus van het betreffende halfrond. Ik krijg niet de indruk dat hier sprake van is noch van een catastrofale achteruitgang van de ijsbedekking door menselijk toedoen.
De beweringen van mevrouw Notenboom, ook over albedo en de jetstream, zijn speculaties en impliceren een sterke beschuldigende vinger naar ons menselijke wezens. Dit is natuurlijk goed voor haar verdienmodel om al die peperdure pooluitstapjes te bekostigen, maar het is onethisch om je brood te verdienen met mensen bang maken o.b.v. speculaties en onjuist blijkende uitspraken.
Jammer dat toch zo veel mensen gevoelig blijken voor dergelijk doorzichtig alarmisme. Het doet denken aan crowd funding door de Kerk in de 16e eeuw om dijkverzwaring te bekostigen door aflaten (afkopen van zonden en dezelfde bangmakerij) te verlenen tegen betaling.

Mevrouw Notenboom, zoals het gehele Eco Industriële Complex, kent de financiële potentie van het aanpraten van schuldgevoel, zondebesef en bangmakerij. Het is geen verheffende vertoning dat het succesvol gebleken eeuwenoude beproefde Kerkelijke recept als bron van inkomsten in onze moderne verlicht geachte tijd opnieuw met succes in stelling kan worden gebracht. Het onthult dan ook het niveau van de voorlichting/indoctrinatie en zeker de falende wetenschappelijke onderbouwing op het gebied van energie en klimaat in het onderwijs. Het onthult ook het gebrek aan gezond verstand, dan wel moraliteit van velen van onze politici.

Het moge derhalve duidelijk zijn dat mevrouw Bernice Notenboom geen betrouwbare bron van informatie is. Dit is iets wat de heren en dames CEO’s zich zouden moeten realiseren.

Interessant is tot slot te vernemen hoe de heer Nieuwkerk van DWDD zal reageren op de fopperij van mevrouw Notenboom. Het lijkt mij een journalistieke morele erecode om correctief op te treden na gebleken onjuistheden. Hoe sterk is de ruggengraat ingeval van waarheidsbevinding?