Aan mevrouw E. de Wit

Woensdag 18 oktober 2017

Onlangs ontving onze stichting een allervriendelijkste brief van mevrouw E. de Wit.

Daar er geen afzenderadres was, willen wij langs deze weg mevrouw de Wit heel hartelijk bedanken voor haar brief. Wij zullen ons blijven inzetten voor de missie van onze stichting.

Met vriendelijke groet

Jeroen Hetzler
Secretaris De Groene Rekenkamer