Het klimaat-hoax-circus

Maandag 14 augustus 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Hier mogen wij zo ondertussen wel van spreken na 40 jaar de meest barokke doemscenario’s over ons uitgestort te hebben gekregen. Zo ondertussen begint dat doemdenken over klimaatrampen met de mens als schuldige meelijwekkende proporties aan te nemen. Immers, geen enkel scenario is uitgekomen. Zo langzamerhand vragen de inmiddels opgegroeide geïndoctrineerde kindertjes, mits er slimmerds bij zitten, zich af waarom er niets van is uitgekomen.

Groenland bijvoorbeeld. Ik heb daar vorig jaar rondgelopen en kunnen constateren, na gesprekken aldaar, dat het onmogelijk is om daar op de plekken van de voormalige Vikingnederzettingen graan te verbouwen. Dit lukte wel tussen het jaar 800 en 1200. Da’s raar met die ‘ongekende’ en sinds 2000 jaar ‘unieke hockeystick-opwarming’ na 1850 in het achterhoofd.
We kunnen vaststellen dat Michael Mann zijn statistiek niet goed heeft gedaan op zijn mildst gezegd. Het is voor hem evenwel lastig na alle mondiale jubel om van het schild af te stappen waarop je jezelf door zucht naar roem, hebt laten hijsen. Tja, gevangene van je eigen manipulatie. Het is het zoveelste voorbeeld van het weinig overtuigende gemodder van protagonisten om hun gelijk te halen.

Het doet mij denken aan deze man. Analoog zijn alle “voorspelde” weersextremen imaginair. Ik vraag mij dan ook af wat iemand bezielt om mensen bang te willen maken met een uit de hoge hoed getoverde zondebok, behalve gedrevenheid door winstbejag of persoonlijke glorie? Het heeft iets narcistisch intimiderends als het geen ideologisch/religieuze motivatie heeft. Ik herken dit laatste bij religieuzen die ongelovigen proberen te bekeren door angst te zaaien over een imaginaire hemel en hel. Aanhangers van de AGW-hypothese doen niet anders. Zij zijn te vergelijken met colporteurs van de groene religie die de deuren langsgaan met praatjes en blaadjes. In dit geval doen zij dit via de kranten en het NOS-journaal.

Hier is een voorbeeld. (even scrollen naar: Groenland niet eerder zo koud in juli) Weliswaar is weer nog geen klimaat, maar het is opmerkelijk dat wij hier niets van in de media vinden. Wel steeds over hittegolven in het zuiden of overstromingen elders. Interessant in het artikel is deze passage:

Hoe serieus moeten we uitspraken in de media over het smelten van ijs nemen?

Enige tijd geleden blunderde de NOS nog bij een item over het smelten van Groenland. Rik van de Westerlaken zei in het NOS Journaal: ‘de ijskap is zowat verdwenen’.

De webcam van het Summit Station op Groenland liet echter alleen maar sneeuw en ijs zien.

Zowat verdwenen? Dit is inderdaad wel erg voorbarig. Die ijskap ligt er nog, kilometers dik, nooit in balans weliswaar, maar sinds 2012 is er weer het nodige veranderd. Zie hier. Deze situatie is hieronder gevisualiseerd:

Het pakket landijs reageert extreem traag op relatief flitsende weersveranderingen.

Om dat te illustreren heb ik de grafiek van NOAA van de maandelijkse veranderingen van ijsmassa  (zie hierboven) in een grafiek geplaatst met als startpunt 0 voor de y-as. De totale massa ijs op Groenland werd in 2001 geschat op 2,931 miljoen Gigaton. Volgens de NOAA-grafiek is de afname van die ijsmassa tussen 2002 (2001 JH) en 2016 ongeveer 3300 Gigaton, dus een afname van 220 Gigaton per jaar gemiddeld. Dat ziet er dan zo uit:

Niets meer te zien?  Dat klopt, maar er is wel degelijk een afname. Ik heb al eens vaker opgemerkt dat grafiekweergave sterk beeldbepalend is.

Mocht het smelten van het ijs op Groenland in hetzelfde tempo doorgaan als tussen 2002 en 2016 dan is al het ijs op Groenland pas over ruim 13.000 jaar verdwenen. (dank voor de correctie diverse lezers). Tegen die tijd is het allang tijd voor het volgende glaciaal.

Het is dus van wezenlijk belang om dergelijke processen op andere tijdschalen te bekijken dan die korte periode van 1990 t/m 2016.

Verder kan worden vastgesteld dat de lijst van voorspelde, lees: uit de duim gezogen, niet uitgekomen rampen langer en langer wordt. Zie hier, hier (over 50 miljoen klimaatvluchtelingen die voorlopig 10 jaar later komen omdat die vluchtelingen niet willen meewerken of het klimaat meevalt of het rekenmodel niet deugt zoals de klimaatmodellen van het IPCC; ik houdt het beide laatste) en hier (1n 2020 is het dus wel bekeken). Zie nu ook: de “accuraat gefundeerde” voorspelling van Hansen in 2008:

Barack Obama has only four years to save the world.

Wat moet een zinnig mens hier nu mee in 2017? Niets. Het aantal keren dat deze planeet naar de Filistijnen is gegaan en nog zal gaan, is duizelingwekkend. Kennelijk hebben de protagonisten niet door dat ze bezig zijn de mythische reus die catastrofale opwarming heet op lemen voeten, overeind te houden. Vooruit, hier is nog een trits ijsvrije Noordpool-voorspellingen. Het uitblijven van rampen en het afnemen van weersextremen maakt het er allemaal niet ongeloofwaardiger op. Protagonisten nemen uit machteloosheid dan ook hun toevlucht tot de raarste bokkensprongen zoals homogenisatie, het bewerken van datareeksen en steevast ieder jaar tot het warmste uit te roepen om zichzelf eruit te redden. Het lijkt een wanhoopsoffensief tegen de toenemende metaalmoeheid van de CAGW-hypothese a.g.v. het uitblijven van rampen en weersextremen. Waardoor überhaupt zouden door opwarming weersextremen toenemen? De bewijzen zijn zwak.

Als bijkomend gevolg van al die machteloosheid maken diverse protagonisten in toenemende mate sceptici uit voor alles wat lelijk is. Sceptici zijn echter weldenkende lieden toegerust met gezond verstand en gedegen kennis van zaken. Sceptici stellen vragen en nemen geen genoegen met een opgedrongen consensus omdat ieder weldenkend mens begrijpt dat consensus in strijd is met wetenschap en feiten zoals hierboven geschetst. Het geeft derhalve geen pas hen weg te zetten als deniers, ketters en zelfs criminelen die voor een klimaattribunaal zouden moeten worden berecht. Wie dit verkondigt zet zichzelf buiten spel. Dit laatste mondde ook uit in de grootste blamage van de afgelopen 40 jaar: de doelbewuste politieke kaping van de wetenschap ten bate van het Eco Industrieel Complex en het eigen subsidiebelang door het propagandacircus en de bangmakerij d.m.v. de klimaathoax.

Als ik de NL-prestatie bekijk tussen 1 januari 2017 en nu van hernieuwbaar na 30 jaar die de 3% van de totale energielevering zeer incidenteel (enkele uren) overschrijdt, dan vraag ik mij af waar onze politici mee bezig zijn. Ik kan met de beste wil van de wereld dit niet meer rationeel noemen. 25% zou het moeten zijn in 2023, meer dan het achtvoudige. In welk universum leven protagonisten eigenlijk?