Elektrische en menselijke trekdieren

Woensdag 19 juli 2017

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Hugo Matthijssen schreef gisteren een uitmuntend kritisch stuk over het optimisme bij de ING over elektrische auto’s. Zie hier.

Ter sprake kwam ook dat, los van de haalbaarheid, er dan extra vermogen beschikbaar moet komen om al die stroom te kunnen maken. Hoe die stroom daadwerkelijk te kunnen leveren is een hoofdstuk apart qua infrastructuur, netverzwaring et cetera. Halen we het Compendium voor de Leefomgeving erbij, dan vinden we voor personenauto’s 256 PJ (zie koppeling Excel-bestand onderaan figuur) = 71 TWh. Bij 8.760 uren per jaar wordt dit 8,1 GW benodigd opgesteld vermogen om 100% beschikbaarheid te garanderen voor die auto’s. Dit is op het huidige opgestelde vermogen van 13,3 GW dus dik 60% extra. Het moge duidelijk zijn dat de 100% beschikbaarheid, zoals onze echte stroomlevering, niet door wensdenkende levering door hernieuwbaar geëvenaard kan worden. Urgenda denkt van wel, maar dan hebben we het over onbetaalbaar wensdenken, een besmettelijke hersenaandoening waar milieugroeperingen en diverse politici aan lijden. Zie verder hier.

We hebben het dan over nauwelijks meer dan 30% van de tijd stroomlevering door wind en dan nog zonder dat je weet wanneer er worden geleverd en of er vraag naar is op dat moment. Dit blijkt in de praktijk amper toevallig 5% van de tijd. Voor zon, heeft het geen zin, want het opladen van elektrische trekdieren/zelfbewegers zal vooral ’s nachts plaatsvinden. En in de winter gaan zonnepanelen letterlijk en figuurlijk de kille mist in.

Biomassa dan? Door bio-ethanol gestookte centrales? De vermogensdichtheid van bio-ethanol bedraagt inclusief alle rendementsverliezen 0,25 W/m2. Om 100% uit bio-ethanol te voorzien is nodig 8,1 GW/0,25 W/m2 : 1.000.000 m2 = 32.400 km2 landoppervlak. We zouden dan ca. 1,2 Nederland nodig hebben,willen we alle bio-ethanol van eigen agrarische en bos- en recreatiebodem kunnen halen. We zeiden het al eerder: wensdenken. Hoed u voor deze besmettelijke hersenziekte. Alle bossen kappen en tot pellets vermalen kan ook, maar niet erg lang vrees ik. Goed voor de werkgelegenheid in de bosbouw hoor ik groenbevlogenen al roepen.

Sommige groenbevlogen politici zie ik er voor aan dat ze gek genoeg zijn. Die, niet alleen deze maar veruit de meeste groepsdenkende politici, hebben zich voor het karretje van milieubewegingen laten spannen. Menselijk trekdieren eigenlijk, een nieuwe diersoort aan de evolutionaire stam. Ze leveren maar een kwart pk, want hun pootjes zitten verkeerd. Hooguit geschikt om met een riksja door Delhi te draven. Maar daar gaat het die milieumeisjes en –jongens dan ook niet om. Die menselijke trekdieren zijn veel makker en dommer dan de ouderwetse trekdieren van voor 1900. Die konden nog wel eens nukkig zijn, meppen hielp meestal niet en dreigen met hel en verdoemenis al helemaal niet.
Die ouderwetse trekdieren waren zo verstandig zich niet te laten hersenspoelen, want van schuldgevoel hadden ze nooit gehoord. Hoe anders is het met het postmoderne menselijke trekdier.
Dat kun je van alles wijsmaken; de milieubeweging heeft er alleen maar de krant en het NOS-journaal bij nodig. Subsidies, status, renderende beleggingen, een hele kongsi van banken, grondeigenaren, industrieën, media en de milieubeweging verdienen aan het menselijke trekdier. Dat is heel wat meer dan die kwart pk. Eigenlijk kun je bij het menselijke trekdier spreken van een zeer hoge vermogensdichtheid, zij het wel vermogen uitgedrukt in euro per menselijk politiek trekdier dat in de zakken van die kongsi belandt.
Niet te verwarren dus met Watt per vierkante meter, want daar wil de eigenaar van het menselijk trekdier niets van weten. Cognitieve dissonantie heet dit, een bijverschijnsel van voornoemde besmettelijke hersenziekte.

Deze cognitieve dissonantie leidt tot rare toestanden. Zo moet de belastingbetaler opdraaien voor de kosten van de luchtkastelen van Urgenda, Greenpeace c.s. waar na 30 jaar modderen met de inferieure techniek die hernieuwbare energie heet, slechts 5% is bereikt en wereldwijd 0,46% van alle energie. Tot overmaat van ramp heeft het menselijk trekdier zich laten wijsmaken dat CO2 heel gevaarlijk is en allerlei rampen teweeg zal brengen.
Lees dat zelfverzekerde ‘zal’ dat nergens op slaat, want dit weet men helemaal niet (het IPCC ontkent gerelateerde weersextremen zelfs). We weten inmiddels dat CO2 geen noemenswaard effect sorteert.
Van de postmoderne trekdiereigenaren moeten desondanks alle fossielgestookte centrales gesloten worden, kolencentrales vooral. Dit lijkt logisch, behalve wanneer je de geldstromen zichtbaar maakt.

Die trekdiereigenaren blijken er in werkelijkheid juist alles aan te doen om fossiel gestookte centrales in stand te houden vanwege hun verdienmodel. Hoe doen ze dat? Onze moderne fossiel en kerngestookte centrales voorzien in vrijwel 100% van de tijd aan onze stroomvraag. Hernieuwbaar kan dit niet, zoals hierboven al aangegeven. Als je dan toch een mondiale Energiewende op poten zet, is het niet moeilijk te bedenken dat een groeiende achtervang van fossielgestookte centrales noodzakelijk is. Shell en Greenpeace mikken op uitsluitend gascentrales als deze achtervang. Kolen is immers een concurrent van Shell en andere gasmaatschappijen. Alleen, dan moet je bovendien ook de grootste concurrent van fossiele energiebronnen opdoeken: kernenergie.

Kerncentrales bijplaatsen zou wel de handigste oplossing zijn in het geval van die elektrische auto’s. Kernenergie is namelijk de veiligste en goedkoopste vorm van energieopwekking. Je zou dan 8 centrales van ca. 1 GW moeten bijplaatsen (of 16 x Borssele). Maar hier willen de trekdiereigenaren niets van weten dus hebben ze hun menselijke trekdieren ook wijsgemaakt dat kernenergie extreem onveilig is. Ook dit is in strijd met de werkelijkheid. We moeten af van de doorgeschoten veiligheidswaanzin, waardoor de kosten onnodig hoog worden voor kerncentrales. Er worden toch ook niet dergelijke exorbitante eisen aan chemische fabrieken gesteld, terwijl die laatste een stuk risicovoller zijn? Denk maar aan Bhopal en Chemie-Pack.

Wat het afval betreft is het van hetzelfde laken een pak. Zie hier. In een reactie in deze link op een exemplaar van het menselijk trekdier, zie het volgende:

Er is in uw verweer een punt dat nadere beschouwing behoeft. U stelt de halfwaardetijd van thorium aan de orde. Laat ik u erop wijzen dat in het Duitse Herfa Neurode inmiddels 2 miljoen ton van het zwaarste chemische afval wordt opgeslagen. Dit gif is voldoende om de gehele wereldbevolking uit te roeien. Tevens kent dit afval geen halfwaardetijd en is dus over een miljoen jaar nog even gevaarlijk. Het valt op dat de dames en heren van Greenpeace c.s. zich niet vastketenen aan de treinen die dit chemisch afval geregeld aanvoeren. Uw argumentatie gaat derhalve mank.

https://de.wikipedia.org/wiki/Untertagedeponie_Herfa-Neurode

Vervolgens kennen we de ramp van Bhopal:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giframp_Bhopal

Het gaat hier om duizenden doden. Incidenten met kerncentrales hebben 58 stralingsslachtoffers gekost, allen te Tsjernobyl zijnde de brandweerlieden daar. Het WHO schatte het aantal gevallen van kanker op ten hoogste 4000 met een genezingspercentage van 90% (het betreft schildklierkanker). Voor Fukushima schatte het WHO dergelijke gevallen als verwaarloosbaar. Het doet wat eigenaardig aan om aan de ene kant kernenergie als veiligste van alle energiebronnen zo te demoniseren, te willen verbieden zelfs, en tegelijkertijd rampen als Bhopal niet te doen omslaan in een totaalverbod op chemische industrie. Ook in dit geval gaat uw argumentatie mank. Derhalve moet ik vaststellen dat er sprake is van emotie zonder adequate weging van feiten, nodig om weloverwogen politieke besluiten te kunnen nemen.

Kortom, sinds het verschijnen van de nieuwe diersoort het menselijke trekdier dat uitsluitend voor het karretje van de milieubeweging gespot kan worden, gebeuren er dingen die in een normale maatschappij niet mogelijk waren geweest en was onze welvaart al veel langer geleden sneller gegroeid en tot de Ontwikkelingslanden doorgedrongen. Het menselijke trekdier fantaseert een gouden toekomst voor elektrische trekdieren/zelfbewegers door te vergeten hoe die laatste ‘gevoerd’ moeten worden. Dat probleem had je vroeger ook. Om een graanakker met je paard te ploegen moest je wel de energie elders hebben in de vorm van een haverakker als voer voor je trekdier. Daarom tot slot is daar nog het punt van rendement van die elektrische trekdieren. Hierover verschillen de meningen. Zie deze eerste:

Bij een dieselmotor wordt ongeveer 40% van de in de brandstof omgezet in de nodige mechanische energie om te rijden. De rest “verdwijnt” als warmte in de atmosfeer (en een deel in de passagiersruimte).

Voor elektrische auto’s…

  • moet eerst brandstof worden omgezet worden in elektriciteit; het rendement van de huidige centrales zit rond de 40%.
  • Dan moet deze elektriciteit getransporteerd worden tot bij de gebruiker, daarbij gaat ca. 7% verloren, dus rendement 93%.
  • Dan moet deze omgevormd worden naar laagspanning, daarbij gaat ca. 25% verloren (voel eens hoe warm uw batterij-oplader wordt); dus rendement 75%.
  • Dan,  bij de beste batterijen krijgt men ongeveer 72% van de energie terug die men erin gestopt heeft.
  • De elektrische motor zelf heeft wel een beter rendement dan de dieselmotor, maar toch gaat er nog ca. 10% verloren (dus rendement 90% maar door verwarmen tot slechts 50%).

Maken we nu even het rekensommetje voor de zomer: 90% van 72% van 75% van 93% van 40% = 18%. M.a.w.: een elektrische auto verbruikt dus in totaal meer dan 2 maal zoveel als een dieselauto!

Hiertegenover stelde Hugo Matthijsen in een persoonlijke mail:

Globaal kun je uitgaan van een gemiddeld rendement van alle centrales samen na inzet van de nieuwe kolencentrales op 45% en zonder al te veel wind op ons net:

transportverlies  4% blijft over          43,2%

Laad- en ontlaadverlies 15%              36,7%

Motorverlies   5%                             34,8%

Naarmate het percentage wind toeneemt op ons net zal het rendement van de centrales gemiddeld dalen omdat veel balancering van pieken nodig zal zijn Naarmate het bestand centrales gemiddeld ouder is zal het rendement dalen  ( slecht idee om nieuwe centrales uit te zetten) Naarmate er meer windstroom op het transportnet terecht komt zal het gemiddelde rendement dalen. Naarmate het aandeel snelladen toeneemt zal het gemiddeld rendement dalen. Wat vaak vergeten wordt is dat met name li ion accu’s maar een beperkte levensduur hebben ongeveer 600 tot 1000 laad- en ontlaadcycli. Ook neemt de capaciteit per jaar gewoon af met naar schatting 5%

Ik laat het aan de technici over om in de reacties hierover van gedachten te wisselen. Mij is in elk geval duidelijk dat de glorieuze toekomst van elektrisch personenvervoer met reserve bezien moet worden. Idealisme is een slechte leidraad. Eigenbelang een bedenkelijke drijfveer. Geloof uit den boze. Daarom is het menselijke trekdier als nieuwe soort een even doodlopende loot aan de evolutieboom als de panda. Beide moeten het hebben van subsidies en bamboescheuten, want op eigen kracht redden ze het nooit. Ik denk dat het menselijk trekdier eerder dan de panda is uitgestorven, omdat verstandige mensen zich niet lang laten bedotten. Wat een zegen zou dit zijn.