Zuidpoolfopperij

Donderdag 9 maart 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Je vraagt je zo langzamerhand af wat er toch in protagonisten van de AGW-hypothese  is gevaren. Vast staat dat ze het niet erg nauw nemen met de waarheid en correcte informatievoorziening. Onlangs mocht tout le monde weten dat het weer raak was op de Zuidpool met een of ander warmterecord. Zie hier. Je hoort het in de media al gonzen: nu gaat het grote smelten van de ijskap toch echt beginnen en zal de zeespiegelstijging miljoenen klimaatvluchtelingen teweeg brengen. Misschien toch aardig om eens te kijken waar dit is gemeten. Hier dus. Jee, echt representatief voor de hele Zuidpool.

(c) Jeroen HetzlerDoor gebrek aan smeltende ijsberen komt men in dat bericht aanzetten met 2 wel heel acrobatische pinguïns die zonder te kunnen vliegen het hebben gepresteerd om op die omgekeerde piramide-ijsberg te klauteren. Knap hoor. Nu heb ik zelf een foto gemaakt in Groenland van zo’n ijsberg, maar die dreef in zee. Doordat hij van onderen afsmelt krijgt hij zijn typische aambeeldachtige vorm. Op land, in woestijnen, zie je dit ook door water- of winderosie van onderaf in vroeger tijden. Een klomp ijs op land smelt van bovenaf weg en krijgt een piramidale vorm. De afbeelding in het artikel is dus gemanipuleerd. Hier is mijn foto:

Dat ding drijft in een warmere zee en staat niet als een monument op het land. Dit kan ook niet omdat dit het product is van een gletsjer die in zee uitmondt. De lezer/kijker wordt dus op 3 punten bedot: het meetstation is niet representatief (het ging om een föhnwind die op het vasteland niet bestaat), de ijsberg is gefotoshopt en de pinguïns beschikken over gefotoshopte magische vliegkrachten. Zie hier of hier. Het meest treurige is dat deze doorzichtige trucage uit 2010 dateert. Klik op de foto View caption aan. Het is dus een opeenstapeling van misleiding om het, kennelijk onhaalbare, eigen gelijk alsnog te halen.

De nepfoto met pinguins op ijsschots

Wij lezen verder:

At least the Wunderblog, was honest about the cause of record warming in 2015 stating,

“A strong high pressure ridge and a Foehn wind led to the record temperatures as Jeff Masters explains here:

This week’s record temperatures were made possible by an unusually extreme jet stream contortion that brought a strong ridge of high pressure over the Antarctic Peninsula, allowing warm air from South America to push southwards over Antarctica. At the surface, west to east blowing winds over the Antarctic Peninsula rose up over the 1,000-foot high mountains just to the west of Esperanza Base, then descended and warmed via adiabatic compression into a warm föhn wind that reached 44 mph (71 km/hr) at 09 UTC on March 24th, near when the maximum temperature was recorded. A similar event also affected Marambio on the 23rd.”

Enfin dit is het zoveelste voorbeeld van het “overweldigend wetenschappelijk bewezen” gelijk van de protagonisten van de AGW-hypothese waar 97% van alle wetenschappers consensus over zouden hebben bereikt, science is settled, there should be no debate bla bla bla. Maar toch hebben zij kennelijk bedrog, bluf en koeioneren nodig om hun gelijk te halen. Hoe sneu moet je zijn om dan nog in jezelf te geloven? Ik vond deze in heilige verontwaardigheid, met superlatieven gelardeerde, uitbarsting van Reinier van de Berg gênant en typerend voor het groene ongelijk en tegelijkertijd schokkend. En voor nog erger zie hier.

Van den Berg ontbeert kennelijk het wetenschappelijke instinct om zich af te vragen of die 97% consensus wel juist is: 75/77 = 97% zich klimaatwetenschappers noemenden lieden is de schrale oogst van deze nepconsensus. Het is als drogrede niet meer dan ad verecundiam, een autoriteitsargument, en wetenschappelijk irrelevant. 500 jaar geleden stelde 97% van de wetenschappers dat de zon om de aarde draaide. Thans weten we dat de aarde om de zon draait. Dus: ofwel de zon en de aarde hebben van plaats gewisseld ofwel die 97% is slechts een autoriteitsargument.

Reinier van den Berg maakt zich dus belachelijk door dit argument. De werkelijkheid is een heel scala aan nog lang niet verklaarde krachten die een rol spelen bij klimaatveranderingen. De luidruchtige verontwaardiging van Van den Berg is dus muggengezoem. Cognitieve dissonantie.

De oogst van de protagonisten van de AGW-hypothese is om deze en meer redenen niet bepaald iets om trots op te zijn. We kennen de fraude van de hockeystickgrafiek, Climate Gate, het onlangs manipuleren van de data door NOAA, nu dit weer en dit nog afgescheiden van de dagelijkse stroom aan onzin in onze zogenaamde kwaliteitsmedia, het mediakartel als spreekbuis van het partijkartel. We lezen de onthutsende onthulling hier:

De voormalige baas van de NPO schreef herhaalt: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Deze opstelling van het journaille, hier over klimaat, is breder en ingebed in het vooringenomen ideologische en politieke standpunt dat de rol van objectiviteit en wetenschap heeft overgenomen. Hier is nog zo’n voorbeeld.
De hoofdredacteur van het AD is het niet om objectiviteit te doen. De pers ontpopt zich kennelijk als kritiekloze spreekbuis van het Eco Industrieel Complex en het partijkartel. Dit zijn de onmiskenbare voorbeelden tekenend voor het morele verval waartoe groepsdenken onherroepelijk leidt. En groepsdenken, hier is in alle opzichten sprake van, alleen al door het ontbreken van enig zelfreinigend vermogen en interne kritiek. Er is nu juist recht en reden voor interne kritiek en zelfreiniging. Wij horen immers alarmisme nu al meer dat 50 jaar te beginnen bij Paul Ehrlich en Carson en daarna het Rapport aan de Club van Rome.
Er is niets van al dat doemdenken uitgekomen.
We hadden volgens Al Gore met zijn onheilspreek wat betreft de Noordpool ijsvrij in 2013 moeten zijn. En zo voort. Ons waren 50 miljoen klimaatvluchtelingen beloofd, maar die hebben kennelijk iets anders te doen. En dan Tuvalu dat het al 30 jaar vertikt om onder de golven te verdwijnen. Ja, en dan als klap op de vuurpijl de wetenschappelijke beschouwingen over een fenomeen dat 45 jaar de gemoederen bezig hield. Het autoriteitsargument van die nep-97% had men toen nog niet uitgevonden, al kwam het er wel op neer. Interessant is het daarom niet minder. Zo lezen wij:

Man, too, may be somewhat responsible for the cooling trend. The University of Wisconsin’s Reid A. Bryson and other climatologists suggest that dust and other particles released into the atmosphere as a result of farming and fuel burning may be blocking more and more sunlight from reaching and heating the surface of the earth.

Whatever the cause of the cooling trend, its effects could be extremely serious, if not catastrophic. Scientists figure that only a 1% decrease in the amount of sunlight hitting the earth’s surface could tip the climatic balance, and cool the planet enough to send it sliding down the road to another ice age within only a few hundred years.

Ja ja, daar is ie weer het kantelpunt, alleen nu de andere kant op. U ziet hoe wetenschappelijk solide zo’n kantelpunt is. Bluf maakt de dienst uit, niet wetenschap. Het is nu niet anders. Dit alles blijkt de politiek correcte en gesubsidieerde elite inderdaad een worst, niet geplaagd door enig moreel besef. De zich moreel verheven en tolerant voelende planeetredders schuwen geen middel om hun gelijk te halen hierbij bedrog niet schuwend. Met name Greenpeace geldt als exponent hiervan zoals nu weer in Canada. En zo gaat het maar door.

De balans opmakend kunnen we constateren dat het blazoen van de nobele planeetredders, bijvoorbeeld D66, GroenLinks en PvdDieren, een rafelig, sleets en besmeurd uiterlijk blijkt te hebben als gevolg van al die leugens, valse beschuldigingen, uit de duim gezogen rampen, nep berichten, nep consensus, gemanipuleerde afbeeldingen, wetenschappelijke fraude en misleiding. De lijst van bedrog, leugens en prietpraat is schier eindeloos. Dit is de enige concrete en 100%-consensus, namelijk bedrog. Heilige verontwaardiging, de drogrede van het autoriteitsargument, zijnde die fictieve 97% consensus, kunnen het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing voor de dominantie van de menselijke invloed ten detrimente van de natuurlijke invloeden immers niet verhullen. Al helemaal niet het ontbreken van de terugstraling door CO2, wat toch de kern is van al dat alarmisme. Warmteoverdracht is het kernthema. Nijpels, het journaille en vele gevestigde politici doen een gedweeë poging de angst er in te houden, ook al zijn zij ter zake leken, maar zij kunnen niet eeuwig de burger bedotten. Op middelbare scholen is dit al merkbaar.

Bescheidenheid zou dus passen i.p.v. zich laten bedotten door op macht beluste lieden die via de VN de wereldpolitiek willen beheersen i.c. het Eco Industrieel Complex. Het blijft een morele gijzeling om als wetenschapper door financiële afhankelijkheid of simpele volgeling je moraal te moeten verkwanselen. Eco Industriële Faust. Het is een verschijnsel van alle tijden: morele verhevenheid te koop tegen de marktwaarde of subsidie in ruil voor aanzien.