Hernieuwbare Icarus

Maandag 17 oktober 2016

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Veronderstel een beweging zo gespitst op haar politiek/economische ideologie dat zij bereid is wetenschap te corrumperen en dit wanproduct tot “officiële” wetenschap te bestempelen. Veronderstel regeringen wereldwijd die deze “officiële” wetenschap zich in dit ideologische groepsdenken zo innig voegen, dat zij bereid zijn hun regelgevende macht te misbruiken om een breed ingezet beleid te entameren teneinde de planeet te redden, al is niet bekend van wat. Postmoderne emotie. Stel dat de VN die beweging leidt en insisteert op wereldwijde inspanning. Stel dat de leiders van die beweging geloven dat de wereldbevolking leefgewoontes als eten, drinken, verwarming, koeling, toiletbezoek, verlichting, transport e.d. radicaal moet veranderen, minder kinderen moet verwekken en eenvoudiger, zo niet primitiever, moet leven meer in overeenstemming met de natuur, al is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Stel duizenden wetenschappers voor die, om hun subsidie te waarborgen, een ratio, CO2, voor deze leefwijze in elkaar flansen, propageren en in stand houden, ook al gaat dit ten koste van hun wetenschappelijke integriteit.
Wie zich niet voegt, vliegt eruit. Stel dat deze duizenden wetenschappers hun integriteit te grabbel willen gooien om die zondebok van CO2 zonder reden aan te wijzen als dominante factor in het complexe en chaotische systeem dat klimaat heet en dat nog maar beperkt doorgrond is. Het molecuul CO2, zijnde de bouwsteen van alle leven op aarde, dat slechts 0,04% van de atmosfeer uitmaakt en in het niet valt bij waterdamp, zou teruggedrongen moeten worden opdat de opwarming van de aarde beneden een uit de lucht gegrepen drempel dient te blijven voor slechts één nanoseconde op de geologische tijdsschaal. Hoe waanzinnig wil je het nog hebben?

stadion

Over the past decade CO2 increased by 2 parts per 100,000. That is equivalent to packing an extra two people into the Rose Bowl. Scary stuff

Veronderstel wetenschappers die het werk van collega’s afwijzen, en insisteren op wegmoffelen en boycotten van hun werk, omdat zij vragen: klopt dit wel? Veronderstel een beweging van een hebzuchtige elite gesteund door de media, die stelt dat verder onderzoek niet nodig is, omdat de “wetenschap er uit” is, en dat regeringen daarom haast moeten maken met een mondiaal systeem van social engineering om de burger rijp te maken voor de ideologie van die anti humane beweging. Veronderstel immers dat de leiders van deze beweging menen dat de wereldbevolking moet worden teruggedrongen onder het mom van een nobel doel, namelijk het redden van de aarde wat dit moge betekenen.
Veronderstel politici, ambtenaren, wetenschappers, wetenschappelijke instellingen, activisten et cetera de aarde rondvliegend van de ene naar de andere conferentie in een exotisch oord om hun wetenschappelijk gecorrumpeerde klimaatideologie op te dringen al gaat dit desnoods ten koste van democratie en vrijheid van keuze. Zonder twijfel is Ed Nijpels hier ten lande een exponent van deze anti humane en anti liberale ideologie. De VVD zou zich moeten schamen.
Het roept associaties op met Faust. Een paar zinnen zijn treffend: Het boek Faust begint in de Hemel, de Duivel is op bezoek bij God om zich te onderhouden over Gods creatie: de Adam, of: mens. De Duivel vindt, zoals bekend, deze creatie verachtelijk; hij zet vraagtekens bij zowel de mens zelf, als bij Gods bewegingen om deze te creëren.

Hoe treffend. Want kennen wij niet de uitspaak van Maurice Strong de vader van het IPCC: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?

En kennen we niet ook de uitspaak van mevrouw Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change:

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.”

Dit maakt duidelijk dat het redden van de planeet niet het doel is, maar de vernietiging van het kapitalisme.

Dit alles lijkt een scenario dat slechts Hollywood bedacht had kunnen hebben voor een spectaculaire science fiction film over kwaadaardige samenzweerders uit op wereldmacht. Een kaskraker, ware het niet dat dit werkelijkheid is en dat die anti humane hernieuwbaarheidsbeweging haar tentakels inmiddels heeft uitgestrekt tot in elk facet van onze samenleving, tot zelfs in de slaapkamer. De miljarden verspilling aan de meest irrationele hoax, de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) uit de menselijke geschiedenis stellen elke Hollywood-kaskraker in de schaduw. Het is een angstwekkende, en nauwelijks te bevatten, gedachte slachtoffer te zijn van op macht beluste lieden als Strong, Figueres en de milieubeweging, de wetenschappelijke corruptie van het IPCC, de buiten elke realiteit staande idolatrie van lieden als Minnesma en de kadaverdiscipline van Nijpels. Het is angstwekkend dat wij en onze kinderen dag in dag uit worden blootgesteld aan de waanwereld van de inmiddels weerlegde CAGW-hypothese, uitgedragen door horror clowns als corrupte wetenschappers, kritiekloze media en gewetenloze politici.

Wij kunnen het e.e.a. leren uit dit alles. Het is een hoogmoedige gedachte dat de mens deze planeet zou kunnen redden, waar geen concrete aanwijzing is voor welke bedreiging dan ook anders dan de fantasiewereld van alarmisten. De mens prikt een paar gaatjes in een ‘appelschil’ (10 kilometer diep), waar nog 6.000 kilometer tot het midden van de aarde rest en waar wij beperkt iets van weten. De aarde heeft het miljarden jaren prima gered onder zeer extreme omstandigheden. Hoe het complexe chaotische systeem dat weer en klimaat heet, in elkaar steekt is nog maar net verkend. Het is hoogmoedig om te denken dat wij mensen in weerwil van onze beperkte kennis het klimaat kunnen beïnvloeden waar de prognoses (de IPCC-modellen) de plank al misslaan zowel in de prognoses als bij de validatie. Garbage in, garbage out. Meer is het niet.

Laten we daarom die propagandistische, maar nergens op slaande, nobele gedachte van planeet redden vervangen door de realiteit: er valt wat te halen, jazeker: heel, heel veel geld:

geld

Dit illustreert de gang van zaken. In dit proces is betrouwbare klassieke wetenschap buiten spel gezet, maar spelen de urgenda’s, pardon agenda’s van politici, NGO’s, de milieubeweging, de hernieuwbaarheidsindustrie (Eco Industrieel Complex) en allerlei lieden (hoogleraren) die naar aandacht snakken, de hoofdrol. Laten we het dus dan ook voor de verandering eens niet hebben over die flauwekul van Big Oil en Big Coal die sceptici zouden financieren, maar over Big CO2 die alarmisten en vooral wind- en zonindustrieën grootschalig financiert over de rug van de burger/belastingbetaler. Daar zijn geen drabbige insinuaties zoals in het boek De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest (ondernemer in de hernieuwbaarheidsindustrie) of de docu over klimaatontkenners zonder enig concreet bewijs te leveren.
Wel concreet becijferd en aangetoond, zijn de € 73 miljard van het Nationale Energieakkoord en het veelvoudige bedrag voor Duitsland dat de belastingbetaler wordt afgeperst door landeigenaren, de hernieuwbaarheidsindustrie en groepsdenkende politici zoals Nijpels. Sovjet Unie anno het Lysenkoïsme. Benieuwd wanneer de hernieuwbare Icarus uit de hemel ter aarde stort.