Bewering Ed Nijpels over gratis energieakkoord is een gotspe

Woensdag 31 augustus 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Regelmatig word ik geconfronteerd met de vraag/opmerking dat de energietransitie de belastingbetaler weliswaar geld kost, maar dat tegelijkertijd de stroomprijzen hard gedaald zijn. Per saldo zou de consument beter af zijn. Afgelopen vrijdag kwam in een NRC interview onze borger van het energieakkoord – amice Ed Nijpels – met dezelfde stellingname (Zie http://bit.ly/2btv4lk)

Maar we zullen het [de kosten van de energie transitie] wel aan onze energierekeningen zien? ‘Dat is niet zeker. De afgelopen jaren zijn die alleen maar lager geworden. Dat gaat in tegen alle critici die zeiden dat de energierevolutie alleen maar geld ging kosten. De werkelijkheid is anders’.

Eerder in het interview valt onze borger al compleet door de mand door het verschil tussen energie vermogen en energie productie niet te kennen – de vergelijking tussen één kolencentrale op de Maasvlakte en de 400.00 zonnepanelen. Naast alle andere min of meer groen obligate opmerkingen van Dhr. Nijpels, slaat de hierboven cursief gedrukte opmerking, de plank wel op alle fronten compleet mis.

Nu is Dhr. Nijpels de man van de ‘duizend en één’ bijbaantjes’. Zo werden we eerder deze week al door de firma ‘Milieu Centraal’ lastig gevallen met de mededeling dat onze kinderen de wereld ruïneren omdat ze teveel douchen. Nu heeft te weinig douchen in de regel een meer serieus effect op de volksgezondheid, maar voor deze wijsheid ontvangt niemand € 18.500,- per jaar. Zijnde voorzitter van de firma ‘Milieu Centraal’, Dhr. E. Nijpels daarentegen wel.

Onze borger houdt zich naast het redden van de wereld ook o.a. bezig met het redden van de Waddenzee en probeert zich logischerwijze de curatoren van de failliete firma Econcern van het lijf te houden. Er zijn wel andere liberale bobo’s voor minder opgestapt. Ik mag om diverse redenen ‘amice’ zeggen, maar vrienden zullen wij niet worden.

Een saillant detail is, dat het hele energieakkoord nooit ter stemming aangeboden is aan de leden der Tweede Kamer. Er is plenair over gesproken, maar nooit over gestemd! Een motie om ronde viskommen voor goudvissen (PvdD) te verbieden heeft welhaast geleid tot een wijziging van de grondwet, maar voor de inhoud van het energie akkoord was blijkbaar geen tijd.

Terug naar de kosten van de energie transitie. Niemand weet (nog) wat die kosten zullen zijn, de schattingen lopen uiteen tussen € 74 miljard tot 2020 (de Rekenkamer) én € 104 miljard in 2023 (diverse economen en beta wetenschappers). In ieder geval een veelvoud van de € 18 miljard, zoals die eerder gepresenteerd is. De groene fans van dat energie akkoord bestaan vooral uit organisaties die andermans geld uitgeven en alfa’s met een master ‘wensdenken’.

Voor de goede orde, dat zijn de kosten tot 2023 om 16% van het Nederlandse energieverbruik te kunnen vergroenen. Het vergroenen van dát energieverbruik is nog iets héél anders dan de primaire doelstelling om minder CO2 uit te stoten. Het vergroenen van de energie productie vermindert de CO2 uitstoot namelijk niet of amper. Niet in Nederland en niet in Duitsland.

CO2-vs-wind-NL

Meer weersafhankelijke stroom leidt tot meer CO2 uitstoot

 

CO2-versus-wind-DL

Meer weersafhankelijke stroom, meer CO2 uitstoot Duitsland

In werkelijkheid is de marktprijs voor stroom in Duitsland en Nederland geïmplodeerd, juist door het fenomenaal overaanbod van gesubsidieerde varianten zoals wind- & zonnestroom. Maar de subsidies daarvoor, staan echt op uw energie rekening. Voor elke euro aan stroom, moet de Duitse consument inmiddels € 3,27 aan groene opslag (EEG) bijbetalen. Dat is in Nederland niet veel anders. Voor elke euro aan stroom moet de Nederlandse consument in 2023 meer dan € 1,- aan groene opslag betalen (ODE)!

EEG-vs-Marktprijs

Elke € stroom kost € 3,27 aan subsidie

ODE-opslagen-2017

Opslag duurzame energie per kWh t/m 2023

Wind- & zonnestroom zijn niet gratis, alles behalve zelfs. Den Haag heeft alleen al over de jaren 2013 t/m 2016 per huishouden voor € 3.800,- aan SDE+ subsidies beschikt. Voor 2017 zal dat oplopen naar € 6.100,- per gezin en dat gaat nog zeker verder oplopen tot en met 2023. Direct en indirect gaat ieder gezin dat echt betalen.

ODE-dec-2015

SDE+ beschikkingen

Door de subsidies en prijsgaranties is er een bizar overschot aan ‘groene’ stroom, nu al een slordige 10%. Dat, terwijl Duitsland nog niet eens 30% van de stroombehoefte heeft ‘vergroend’ en Nederland nog geen 6%. Datzelfde Duitsland heeft daarvan in 2015 50 tWh moeten exporteren – en moeten betalen om het überhaupt kwijt te raken. Duitsland exporteert dus geen stroom, maar vooral het geld van de Duitse belastingbetaler. In 2017 een slordige € 7 miljard!

De Nederlandse firma Tennet alleen al, heeft een half miljard moeten uitbetalen aan Duitse windboeren om vooral géén stroom te leveren. In Schotland van hetzelfde laken een pak.

Wat ons direct brengt op de economische waarde van weersafhankelijke stroom. De vraag stellen is hem beantwoorden. Wat is het U waard om te betalen voor stroom omdat het waait? U wilt betalen voor stroom die u nodig heeft, voor de koelkast of licht. Betalen voor aandoen van de buitenlamp wanneer de zon schijnt, is – op zijn zachtst gezegd – onhandig. Daarom is wellicht ’s zomers overdag de buitenlamp in Nederland meestal uit. Zou zomaar kunnen.

De economische waarde van energie (stroom) wordt voor een relevant deel bepaald door de leveringszekerheid daarvan. Bij een dalende marktprijs is óf de vraag lager óf het aanbod hoger. Of de leveringszekerheid komt in het gedrang. U krijgt stroom wanneer het waait, niet wanneer u het nodig heeft. En leveringszekerheid heeft een prijs, die bij de toename van weersafhankelijke stroom ook alleen maar hoger wordt. Ook dat betaalt u – alleen dan onder het kopje Tennet.

In Duitsland worden jaarlijks 150.000 mensen afgesloten omdat ze die rekening niet meer kunnen betalen. Er zijn daar vorig jaar grofweg 500.000 extra open haarden verkocht en ’s weekends helpt de bezitter daarvan enthousiast de Duitse boswachter van zijn werk af. Momenteel gaan er meer bomen dood aan het kap gedrag van onze Oosterburen, dan in de hoogtijdagen van de ‘zure regen’.

(Amice Nijpels wist in ’89 nog te voorspellen dat door die ‘zure regen’ in 2000 Nederland 80% van haar bomen kwijt zou zijn).Om de visionaire kwaliteiten van onze borger van het energieakkoord maar even te duiden. Er is géén onheilstijding ooit van onze liberale milieu goeroe ook maar bij benadering uitgekomen. Geen enkele! In de profielschets voor de volgende borger mag dan wel opgenomen worden dat die wél iets weet van energie.

O.a. middels het energie akkoord wordt/is uw energie rekening deels ‘gefiscaliseerd’, overgeheveld naar de belastingen. Voor het succes daarvan hoeft u slechts eens Venezuela, Noord Korea of Cuba te bezoeken.

Koreas

Energie verbruik Korea’s

Volgens de groene logica loopt Noord Korea dus decennia vóór op de energie en klimaat doelstellingen. We moeten zsm afscheid nemen van het energie akkoord in haar huidige vorm en van de Borger daarvan in het bijzonder.

Dit artikel verscheen ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1768