Betaalbare energie

Vrijdag 2 september 2016

Een gastbijdrage van Jan Jacobs (België).

Stroomversnelling is levensbelangrijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Betaalbare energie is de levensader van onze moderne maatschappij. Daarom mijn voorstel aan stroomversnelling Vlaanderen om in thorium te investeren.

Doorheen de eeuwen, hebben overheden gebruik en vooral misbruik gemaakt om hun ideologische beslissingen door te drukken. In het geval van klimaatverandering en de direct daaraan gekoppelde energiepolitiek, is dit niet anders. Wat we met stroomversnelling ook hier weer meemaken, is het opvoeren van “zogenaamde experten”.

Laat u echter niet verblinden door deze “zogenaamde experten” het zijn namelijk stuk voor stuk mensen die belangen hebben in deze hernieuwbare industrie, of een totaal ideologische verblinding tentoon spreiden en een politieke agenda nastreven. Het zijn pas experten als ze openlijk in debat gaan met tegenstanders. Dat doen ze echter niet.

Het is stiekeme achterkamerpolitiek. Het is lobbywerk voor een duizelingwekkende miljarden industrie die via moderne marketing en bevriende activististische journalisten, aan de onwetende bevolking wordt opgelepeld. Het doemscenario als smeermiddel, de belastingbetalende burger als melkkoe.

Dat hun organisaties, aandeelhouders en zijzelf puisant rijk worden met uw belastinggeld, het kan hun niet deren. Dat de elektriciteitsprijzen omhoog schieten en de armsten in onze maatschappij de zwaarste en allereerste slachtoffers zijn. Het kan hun niets schelen.

Als dit u wel iets kan schelen, lees dan verder en verbaas u over de wondere wereld van het “crony capitalism”, waar alleen door de overheid en zijn gedienstige ambtenaren, goedgekeurde ondernemers nog rijk mogen worden met uw belastinggelden.

Voor alle duidelijkheid, ik betwist op geen enkele manier de basisfysica van klimaatverandering. Ik betwist zelfs op geen enkele manier dat het klimaat verandert, dat we heden zelfs in een redelijk warme periode leven, dat de toekomstige temperaturen nog kunnen stijgen, of dat de mens zelfs een gedeeltelijke impact heeft op het klimaat.

Wat ik niet geloof is dat het een crisis is van Bijbelse proportie en dat het de grootste uitdaging is voor de mensheid ooit. Ik geloof niet dat we vele duizenden miljarden belastinggeld moeten uitgeven om die menselijke CO2 te bestrijden. Geld dat we, volgens mij beter zouden besteden aan armoedebestrijding, betere pensioenen, onderwijs, economische ontwikkeling etc.

80% van alle zonnepanelen worden in China en Taiwan gemaakt met de hulp van steenkool verbranding. In het Westen gaan we dat hier dan verder subsidiëren. U moet geen genie zijn om binnen de minuut te zien dat dit inderdaad kortzichtige onzinnige politiek is, gevoerd door slecht geïnformeerde politici en hun sidekicks de corporatisten, aan het handje “misleid” door milieubewegingen.

Wetenschappers die in hun boeken, op hun website en hun voordrachten zich opzettelijk en zeer bewust, maar onterecht voorstellen als nobelprijswinnaar en zich opblazen zoals de kikker uit het sprookje, zijn de nieuwe bewakers van de orthodoxe zuivere klimaatlijn geworden. De hoeders van het echte geloof. Wie afwijkt zal bedolven worden onder processen, persoonlijke aanvallen, leugens, broodroof en reputatieschade. Enkel de zwakste van de zwakste wetenschappelijk ideëen hebben dergelijk verwerpelijk gedrag nodig om hun perverse leugens en pseudo-wetenschap te bestendigen.

Ik geloof dus dat de gevaren voor de huidige klimaatverandering fel overdreven worden door sommige wetenschappers, een massa milieuactivisten, veel politici en nog meer door een onwetende media, en dit om ideologische en politieke redenen. Nee, het is geen vaststaande onbetwiste wetenschap en er is geen 97% consensus.

Het is geloof en een onzalig samenspel van milieuactivistische misantropen, corporatisten, banken, en hele slimme ondernemers die rijk mogen worden met miljarden subsidies, door het vermeende ecologische witte paard te berijden.

Daarom het citaat :”The truth will set you free, but first it will piss you off ”

Zoals ik al vaak op twitter betoogde en ook al vaak schreef, de jaarlijkse COP vergaderingen van de Verenigde Naties zijn een verspilling van geld en tijd. Zo ook deze laatste onzinnige niet bindende en nietszeggende woordenbrij die in Parijs op de laatste COP21 vergadering en onder luid applaus van de duizenden professionele vakantiegangers is goedgekeurd. Geen mens daar die het akkoord las, ook onze politici en hun medewerkers niet. Ik las het wel en vertaal en varhaal de inhoud van dit jibberiaans gedrocht.

Geen enkele sekte ter wereld zou deze hysterische taferelen van in elkaars armen vallende activisten, politici en aanwezige journalisten op de slotdag van de COP21 kunnen evenaren. De laatste scène uit de film “Parfum” naar het boek van Suskind schoot mij door de geest. 

De politieke voorstellen die in die niet bindende overeenkomst staan vereisen een desastreuze omwenteling van de wereldeconomie en zullen geen enkel effect resulteren op het klimaat of zelfs maar de stijging van de CO2 in de atmosfeer. Daarvoor is de impact van menselijke CO2 uitstoot ten eerste te klein en ten tweede gaan ontwikkelingslanden zich gewoon verder blijven ontwikkelen, omdat ook zij die Westerse levensstandaard willen en zullen bereiken.

Er komen de volgende jaren maar liefts 2300 kolencentrales bij wereldwijd. Niets wat politici hier doen met uw miljarden belastinggeld, zal ook maar 1/1000 graad van een verschil maken op het klimaat van deze planeet. Op onze (ook uw) welvaart zal het echter een nefaste invloed hebben. Bewuste welvaartdestructie is het.

Het IPCC zelf, zegt in zijn rapporten dat de kosten globaal 2% van het BBP zouden zijn en de kostprijs om naar een volledige CO2-vrije economie te gaan, zou 4% bedragen. De kosten zijn m.a.w hoger dan de baten. Economische groei en innovatie zijn daarom de beste klimaatweerbaarheid.

Nederland ligt voor ruim 25% onder de zeespiegel maar kan zich dat perfect permitteren, omdat het een rijk land is. Milieuactivisten die Bangladesh willen beschermen voor eventuele overstromingen door een stijgende zeespiegel, zouden beter dit land helpen om economisch rijk te worden en te innoveren ipv maatregelen te promoten die het land arm houden. Milieuactivisten zijn echter misantropen en zien de mens als wandelende kanker op deze aarde en hebben geen belang bij een oplossing die de mensheid economische groei en welvaart brengt.

The threat posed by humans to the natural environment is nothing compared to the threat to humans posed by global environmental policy.

Fred L Smith

Of zoals auteur Mark Steyn het zo prachtig kan samenvatten.

Zowel de VS als de EU gaan gebukt onder een duizelingwekkende overheidsschuld. Dit zijn de twee meest failliete entiteiten ooit in de geschiedenis van de mensheid. Als al die schulden ooit zouden worden betaald, eindigen we waar we begonnen, met niets. Schulden die dus nooit nog zullen worden terugbetaald.

Terrorisme, torenhoge jeugdwerkloosheid, verouderende bevolking, stagnerende economie en een immense en immer vetter wordende overheid… en natuurlijke klimaatverandering zou het grootste probleem zijn. Ik denk het niet.

Aldus Jan Jacobs.

Dit artikel verscheen ook op Climategate.nl