Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten

Donderdag 21 juli 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Op 24 juni j.l. publiceerde het Financieel Dagblad een opinie van de Liberale denktank ‘Liberaal Groen’ onder de titel ‘Met kolencentrales wordt geld driemaal uitgegeven‘. (zie hier). Daarin wordt gepleit voor versnelde sluiting van alle kolencentrales.

Mijn liberale lotgenoten maken daarbij een aantal cruciale denkfouten, foutieve weergaven van de werkelijkheid en gebruik van twijfelachtige vooronderstellingen. Blijkbaar geobsedeerd door het groene gedachtegoed maar niet – of niet altijd – op feiten gebaseerd. De ‘opinie’ van de denktank wordt dan ook alles behalve breed gedeeld – zeker niet binnen de VVD.

De originele doelstelling is geformuleerd als 20% minder CO2 uitstoot in 2020 (onthoud dat). Die doelstelling is inmiddels via o.a. het energie-akkoord vertaald naar 14% duurzame energie in 2020 (16% in 2023). Dat klinkt logisch, maar is het niet. De werkelijkheid is weerbarstig.

De groene gedachte achter dat energieakkoord was dat ‘duurzame’ energie, CO2-uitstotende centrales zou vervangen. En dat is in de praktijk dus niet het geval, wind- en zonnestroom vervangen geen baseload maar voegen uitsluitend extra opwekkingscapaciteit toe aan de stroomvoorziening. We vallen om in de hoeveelheid stroom – alleen niet wanneer we het nodig hebben.

De back-up centrales (in Nederland voornamelijk kolencentrales) moeten derhalve stand-by blijven door-pruttelen, zonder dat die hun volle vermogen mogen gebruiken om elektriciteit op te wekken. Tel daarbij op dat de autonome groei van de vraag naar stroom door demografische omstandigheden stijgt en jawel, de CO2 uitstoot stijgt dus ook.

Meer weersafhankelijke stroom leidt tot meer CO2 uitstoot

Meer weersafhankelijke stroom leidt tot meer CO2 uitstoot

Ergo, door meer windturbines (of zonnestroom) neemt de CO2 uitstoot niet af – maar toe! Voor de goede orde, dat is geen exclusief Nederlands probleem … in Duitsland en andere landen zie je hetzelfde verschijnsel.

Het directe gevolg van het toevoegen van ‘duurzame’ stroom – zonder vervanging van de baseload – leidt logischerwijze tot het imploderen van de marktprijs voor stroom. Die marktprijs daalt al jaren (sinds 2008) naar nu circa 2,5 cent per kWh en zal nog verder dalen, zo niet structureel negatief worden. In Duitsland is de duurzame belasting op elke kWh inmiddels het dubbele van die marktprijs. Nederland zal mettertijd volgen.

Een lagere stroomprijs wordt gecompenseerd door meer duurzame belasting

Een lagere stroomprijs wordt gecompenseerd door meer duurzame belasting

Soms moeten wind-energie producenten nu al betalen om het surplus aan stroom kwijt te raken. Zet vooral de airco aan wanneer u niet thuis bent en de energie rekening wordt lager! Op 8 Mei j.l. betaalde de duurzame sector 16 cent per kWh uit, om uw huis koel te houden …

16 cent per kWh kost het, om van je duurzame stroom af te komen.

16 cent per kWh kost het, om van je duurzame stroom af te komen

Het verdienmodel voor klassieke energie centrales wordt daardoor ondermijnd. De energie maatschappijen staan op de rand van de afgrond en zullen bij faillissement complete steden in hun val meeslepen. Die boeken nu nog jaarlijks ‘te ontvangen dividend’ in, welke logischerwijze niet meer gerealiseerd worden.

Vrijwel alle gas gestookte centrales zijn inmiddels in de mottenballen gelegd, domweg omdat gas te duur is. De oude kolencentrales houden het nog wel even vol, maar gedwongen sluiting zo rond 2020, komt de eigenaren daarvan niet eens slecht uit. De technische levensduur is voorbij en duurzame woest gesubsidieerde alternatieven lonken. De groene marketing sticker voor op de deur van het hoofdkantoor kan besteld worden.

De collegae van ‘Liberaal Groen’ volgen blind de sprookjes van onze milieu clubs met het voorstel om de moderne kolencentrales (de schoonste ter wereld) ook nog eens te sluiten. De woordvoerder van Greenpeace wist zelfs te vermelden dat de eigenaren daarvan geen enkel recht op schadeloosstelling zouden hebben. De NOS was blijkbaar abusievelijk vergeten om die laatste seconden uit het interview weg te knippen.

Het Stalinisme via de achterdeur, maar dan bij het journaal. De subsidie-economie draait doorrrr … met de spaarzame belasting betaler als sluitpost van de begroting,

Om die duurzame energie doelstellingen te halen – en dat is dus iets anders dan de CO2 reductie doelstelling – is het bijstoken van biomassa onvermijdelijk. Dat komt door de definitie welke de milieu partijen aan CO2 gegeven hebben. CO2 in een boom is door de natuur ‘opgeslagen’ CO2 en verhoogt bij verbranding de CO2 uitstoot dus niet. Overigens is CO2 opgeslagen in steenkool ook gewoon natuurlijke CO2. Steenkool ontleent nota bene haar naam daaraan. Carbon!

Door het bijstoken van biomassa (hout) neemt het energie rendement van een kolencentrale met circa 10 punten af. Zelfs gedroogd hout – al dan niet met behulp van goedkoop Russisch gas – bestaat nog altijd uit 10% water. Wie ‘biomassa’ in een centrale gooit, verbrandt met name water (en uiteraard belastinggeld). In zoverre heeft onze ‘Liberale denktank’ natuurlijk volkomen gelijk. 4,5 Miljard aan subsidies over de schutting duwen om 10% minder energie en tegelijkertijd méér CO2 uitstoot te krijgen, draagt kwalijk bij aan het bereiken van de primaire doelstelling – minder CO2.

Maar ja, bij het afsluiten van het energie akkoord zaten Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de wethouder uit Juinen et al zelf aan tafel. De ingenieurs die dit konden vertellen – en de consument die dit moet betalen – niet! Strikt genomen is het dan ook geen energie akkoord maar een energie dictaat. En de milieu-redders van de wereld zagen dat het goed was.

Bon. Een moderne kolencentrale heeft een energierendement van 45%, een oude van 36%. Die moderne kolencentrale heeft dus 20% minder steenkool nodig om dezelfde hoeveel stroom te leveren. Ik herinner de lezer dezes nog maar even fijntjes aan de initiële doelstelling van die 20% CO2 reductie. Of te wel wanneer we 8 van de 10 kolencentrales niet sluiten – maar moderniseren – halen we de CO2 reductie doelstelling op onze sloffen.

Maar waarom doen we dat dan niet?

Het antwoord daarop is van een verbazingwekkende eenvoud en zoals altijd een gevalletje van ‘follow the money’.

Het moderniseren van het bestaande kolenpark is niet in het belang van onze groene milieuclubs zoals Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie of de wethouder uit Juinen.

Het oplossen van een gesuggereerd probleem, raakt direct aan hun verdien model. Greenpeace et al hebben géén belang bij de probleem oplossing.

Het zou hen enkel dwingen tot het zoeken naar een nieuw probleem om vooral niet op te lossen.

Immers, wanneer we onze ‘fossiele’ kolencentrales wél moderniseren – wat is dan nog de rol voor wind- & zonnestroom? Gaan wind- en zonnestroom fungeren als backup voor uitvallende moderne kolencentrales of iets dergelijks? Die vraag stellen is hem beantwoorden.

Er is géén rol voor wind- en zonnestroom. En die zal er ook nooit komen.

Maar dat kunnen onze milieu adepten zich niet permitteren, want ipv de derde wereld, krijgen Greenpeace et al, dan zélf honger – trek zo u wenst.

Tot slot; Vervolgens wordt er min of meer in paniek een stage verslagje over de fijnstof uitstoot door kolencentrales gepubliceerd door onze hoeders der mensheid. Ook hiervoor geldt dat kolencentrales geen fijnstof produceren, overigens wel veel waterdamp. Ook dat deel van de werkelijkheid wist onze publieke omroep zorgvuldig te vermijden. Wel is de waterdamp uitstoot van die kolencentrales in de regel kunstmatig zwart ingekleurd.

kolencentrale

Waterdamp wordt altijd zwart ingekleurd bij kolencentrales

De feiten … de energiesector (kolencentrales) stoten géén fijnstof uit. De meest recente uitvinding ‘nano fijnstof’ bestaat met name uit zee-zouten. Wat gaan we doen? Nederland verplaatsen?

RIVM

Onze Liberale Denktank mag rustig het pad van onze borger van het energie-akkoord – Dhr Nijpels – volgen. Me dunkt, dat is nou juist één van de kernwaardes van het Liberalisme. Maar meedeinen op het subsidie circuit is onze denktank ‘Liberaal Groen’ onwaardig. Zo CO2 een probleem zou zijn, verdient de ratio het om gehoord te worden.

Die ratio maakt volkomen duidelijk dat CO2 reductie (de primaire doelstelling) het snelst en goedkoopst gerealiseerd kan worden door het bestaande kolenpark te moderniseren. Niet door te pleiten voor het sluiten daarvan.

Ook onze Liberaal Groene denktank doet er goed aan, de achterdeur gewoon op slot te doen, wanneer de groene discipelen van Stalin weer eens aankloppen

Op persoonlijke titel – Gert-Jaap van Ulzen, Liberaal!

Dit artikel verschijnt ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1724