Invasie van de body snatchers

Vrijdag 15 juli 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

BodySnatchers

Wij worden omringd door griezels zonder dat we het merken, die onze maatschappij overnemen incluis onszelf. Die body snatchers zijn de milieubewegingen en hun geestelijke vaderen. Misschien is het u niet opgevallen, want het is een sluipend proces dat al decennia geleden heeft ingezet. De mens moet worden uitgeroeid en de maatschappij omgevormd tot een communistische, c.q. nazistische dictatuur. Meeliftend op deze anti humane en anti maatschappelijke ideologie treedt met name Greenpeace op als onopgemerkte body snatcher, neemt bezit van je ziel en je persoonlijkheid en tast zo onze hele maatschappij aan. De boosaardige usurpatische geest van Greenpeace waart rond want Greenpeace meent zich overal mee te moeten bemoeien.

Zo was er laatst een kapittelende brief van GP aan de gemeente Schouwen-Duiveland met de vraag waarom men nog niet volledig op groene stroom was overgegaan. Een voorbeeld uit vele andere. GP als onwetenschappelijke activistische club meet zich een air aan deze onwetenschappelijke activisten niet kunnen waarmaken. GP kent een lange lijst van tendentieuze uitingen die de werkelijkheid geweld aandoen. De enige prestatie van GP is die van PR. Als geen ander weet GP de burger op het verkeerde been te zetten, voor te liegen en te beduvelen. Die eerder genoemde brief was niet anders. Het val mij tegen hoe gedwee gemeenteraadsleden in de houding springen en zich laten intimideren door een dergelijke onbeholpen brief.

Wat mij helemaal tegenviel was die antwoord van een VVD-politicus:

De VVD is geen tegenstander van windenergie. Sterker nog, de VVD voelt de verantwoordelijkheid om alles te doen wat mogelijk is om CO2 uitstoot te voorkomen of anders te benutten. Ook de VVD ziet nl de klimaatverandering als een zorgwekkende ontwikkeling. En zelfs als je de verbinding tussen CO2 en klimaat zou willen betwisten, blijft het overduidelijk dat we niet onbeperkt CO2 in de atmosfeer kunnen blijven lozen.

Waar we als VVD wel op tegen zijn is de subsidiëring van deze windenergie. En laat nu dit kabinet, met als belangrijkste minister onze minister van Economische Zaken Henk Kamp, hier een enorme kentering hebben veroorzaakt. Door de manier van tenderen is de prijs waarop is ingeschreven spectaculair gedaald. Dat is heel goed nieuws voor iedereen en misschien zelfs vooral voor de VVD. We gaan hard op weg naar de NUL euro subsidie voor windenergie. Want dat moet het doel zijn.

We kunnen blijven strijden tegen windmolens of strijden tegen de subsidie. Ik kies voor het laatste! Maar ook die strijd is niet in een korte tijd gestreden.

We kunnen nu twee dingen doen: net zoals de PvdA blijven hangen in ons verlies tegen de bouw van windmolens en daarmee de indruk wekken dat we alleen maar verloren hebben, of laten zien dat de VVD tegen subsidie is en dat wij (de VVD) succesvol in het afbouwen van die subsidie zijn! Door de manier van aanbesteden, bedacht door Henk Kamp, is de subsidie gehalveerd, komen er duizenden banen bij, waaronder in Vlissingen, en zetten we grote stappen in de verduurzaming van ons elektriciteitsnetwerk.

Dat wind alleen niet de oplossing is ben ik mij ook terdege van bewust. We zullen in moeten zetten op opslag van energie. Daarnaast zal de bekostiging van energie anders moeten. Daar zullen we in een volgende kabinetsperiode afspraken over moeten gaan maken.

Wat een tenenkrommend politiek correct antwoord dat op geen enkel ander standpunt is gebaseerd dan de SFP (Summary For Policymakers) van het IPCC. Veilig, maar ongefundeerd, en in strijd met de inhoud. Geen eigen wetenschappelijke geletterdheid klonk door in het VVD-antwoord. Hier klinkt wel het onwetenschappelijke voorzorgprincipe in door. In een dergelijk klimaat van politieke correctheid vol koudwatervrees gedijt GP voorspoedig als een made in rottend vlees. Ik heb het al eerder geconstateerd: de eerste politicus met ruggengraat, op één na, ik houd haar hoog, moet ik nog tegenkomen in dit land waar de milieubeweging de dienst uitmaakt.

Enfin, men moet het zelf weten naar wie men de oren laat hangen. Laten we daarom weer de historie bekijken en bezien voor welk karretje politiek correcte lieden zich eigenlijk laten spannen: Zie hier .

Onze grootste anti humane voorvechter Holdren, adviseur van Obama vertelt:

Forced abortions. Mass sterilization. A “Planetary Regime” with the power of life and death over American citizens.

 • Women could be forced to abort their pregnancies, whether they wanted to or not;
  • The population at large could be sterilized by infertility drugs intentionally put into the nation’s drinking water or in food;
  • Single mothers and teen mothers should have their babies seized from them against their will and given away to other couples to raise;
  • People who “contribute to social deterioration” (i.e. undesirables) “can be required by law to exercise reproductive responsibility” — in other words, be compelled to have abortions or be sterilized.
  • A transnational “Planetary Regime” should assume control of the global economy and also dictate the most intimate details of Americans’ lives — using an armed international police force.

Je verstand staat er bij stil, maar goed, politieke correctheid doet moreel besef kennelijk vervagen, als het niet voortkomt uit onwetendheid. Niettemin staat deze man mede aan de wieg van het hedendaagse klimaat- en energiebeleid. We hebben bovendien ene Ehrlich die onvermoeibaar als een verkouden machinegeweer de ene na de andere mislukte hongersnood op ons afvuurt. Het is te sneu voor woorden. En we hebben Maurice Strong die al deze gevoelens van onbehagen bundelde: Zie hier .

Het blijft drabbig of hij nu wel of niet deze uitspraak deed: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized nations collapse? Isn’t our responsability to bring this about?

Zijn instelling is wel fundamenteel anti humaan en anti kapitalistisch. Deze anti kapitalistische en ook anti humane stellingname klinkt overal in door, ook binnen de Nederlandse politiek.

Maurice Strong maakte zich sterk voor werelddominantie en politisering van klimaatwetenschap om de anti kapitalistische en anti humane doelen te bereiken via de UNEP, WMO, RIO en het IPCC. Het is met name Greenpeace die zich als zetbaas van deze wetenschappelijk corrupte ideologie inzet. GP heeft een reputatie als notoir tendentieus, onwetenschappelijk en volstrekt onbetrouwbaar. GP zou door de politiek niet serieus genomen moeten worden. Het WWF verschilt hier niet veel van.

De anti kapitalistische opvatting is springlevend, getuige de uitspraken van Naomi Klein, en niet alleen zij.
Zie hier en hier .

“Our economic model is at war with the Earth,” writes Klein. “We cannot change the laws of nature. But we can change our economy. Climate change is our best chance to demand and build a better world.”

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.”

Het is het gedachtegoed van hun voorlopers Strong, Ehrlich c.s. En het kan nog erger: Zie hier .

In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, in order to contribute something to solve overpopulation.

Prince Philip, in his Foreward to If I Were an Animal; United Kingdom, Robin Clark Ltd., 1986.

I just wonder what it would be like to be reincarnated in an animal whose species had been so reduced in numbers than it was in danger of extinction. What would be its feelings toward the human species whose population explosion had denied it somewhere to exist…. I must confess that I am tempted to ask for reincarnation as a particularly deadly virus.

Press conference at the National Press Club in Washington, D.C. on the occasion of the “Caring for Creation” conference of the North American Conference on Religion and Ecology, May 18, 1990.

It is now apparent that the ecological pragmatism of the so-called pagan religions, such as that of the American Indians, the Polynesians, and the Australian Aborigines, was a great deal more realistic in terms of conservation ethics than the more intellectual monotheistic philosophies of the revealed religions.

Hoe verknipt men is gaan staan tegenover de menselijke soort als product van de evolutie toont wel deze club aan: Zie hier .

Phasing out the human race will solve every problem on earth, social and environmental.

Welk probleem is er eigenlijk? Ik krijg niet de indruk dat er van aan probleem sprake is, anders dan de verzinselen uit te koker van alarmisten.

En dan is daar agenda 21. Opnieuw een poging tot wereldheerschappij en omverwerping van onze maatschappij:

Een duurzame ontwikkeling van de aarde lijkt een goed idee. De vraag is alleen op welke manier dit nobele doel zal worden bereikt. Volgens Agenda 21 is de huidige levensstijl van de middenklasse niet duurzaam, want deze kost teveel energie. De consumptiemaatschappij moet helemaal verdwijnen. Ook de industriële productie, die leidt tot luchtvervuiling, klimaatverandering en vernietiging van de natuur, is niet duurzaam en zal moeten verdwijnen. Volgens Agenda 21 kan dat alleen maar worden geregeld op mondiale schaal, er zal dus een wereldregering moeten komen. Die “groene” Agenda 21 ligt aan de basis van de New World Order!

Agenda 21 werd uitgewerkt in een lijvig actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Daarin staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Ook de gezinnen moeten verdwijnen, want deze leiden tot overbevolking. Er moeten minder mensen komen! In de VS werd dit plan reeds uitgewerkt door hele gebieden tot toekomstig natuurgebied te verklaren, verboden voor mensen. Omdat er in deze gebieden nu mensen wonen en werken, moeten deze worden onteigend en elders gehuisvest. In de VS (en ook in Australië) heeft men daar reeds ervaring mee, want de Indianen en Aborigines ondergingen ooit hetzelfde lot. Deze plannen lijken nu wreed en dwaas, maar in de VS zijn ze reeds aangenomen.

Agenda 21

Het is een pleidooi voor een massale kapitaaloverdracht onder het mom van urgente problemen. Nergens wordt hard gemaakt hoe urgent die problemen zijn. Doet denken aan Urgenda. Duidelijk is dat eco de dominante factor is waaraan de economie en ook hier het voortbestaan van de mens als soort, ondergeschikt worden gemaakt.

Enfin, dit rapport i.s.m. WWF geeft een aardig beeld van wat ons te wachten staat: Zie hier .

Lees en huiver:

 • Personal carbon and emissions allowances (PCEA) scheme. 

  Introduced in 2015, every person was given an annual carbon allowance card with a credit of 3000 kg CO2 which was required to purchase petrol, diesel, traditional electricity (i.e., electricity with CO2 emissions), gas, coal, heating oil or a flight to go on holiday. Allowances can be bought and sold. The size of the annual allowance was progressively reduced down to 2500 kg in 2025, and even further following the ban on conventional passenger cars, and the increasing shift to renewable energy for electricity and heat generation.

Electricity imports.
Because of the higher demand compared with Scenario 1, the decarbonisation of the EU energy sector did not happen as quickly as was needed – despite the carbon price signal. Around 2030, the EU was forced to introduce a strategy to import around 15% of its electricity needs from North Africa/the Middle East (the MENA region) via a direct current (DC) link similar to that proposed in the Desertec project in 2011.

 • Smart metering was rolled out across the EU by 2020, enabling remote control of both household and business consumption and electric vehicle charging by utilities to optimise the utilisation of renewable resources at different times of the day. This only occurred on a voluntary basis.

Electricity imports.
Because of the higher demand compared with Scenario 1, the decarbonisation of the EU energy sector did not happen as quickly as was needed – despite the carbon price signal. Around 2030, the EU was forced to introduce a strategy to import around 15% of its electricity needs from North Africa/the Middle East (the MENA region) via a direct current (DC) link similar to that proposed in the Desertec project in 2011.

 • Smart metering was rolled out across the EU by 2020, enabling remote control of both household and business consumption and electric vehicle charging by utilities to optimise the utilisation of renewable resources at different times of the day. This only occurred on a voluntary basis.

Industry is more labour intensive and less resource and energy intensive, due to continuously rising resource prices and shortages of critical materials for high-tech industries and renewable energy technologies. Existing technology is utilised to its fullest, thanks to a concerted effort by business to create a closed loop economy. Despite massive R&D investments, resource efficiency could not be improved significantly beyond the gains achieved through existing technology due to a lack of successful innovation. As a result of the resource constraints in this world, companies are forced to focus on the production of low impact goods and services with high added value but low material intensity. Competition among firms remains fierce and the pursuit of shareholder profits dominates over stakeholder values.

Terug naar de Middeleeuwen dus.

Het moge duidelijk zijn dat dit soort body snatchers met hun, deels achterhaalde scenario’s, geen andere plaats in onze maatschappij zouden mogen hebben dan in TBS-klinieken. Het meest griezelige is echter dat politici dit soort lieden serieus blijken te nemen, althans mee blijken te gaan in die anti humane en anti kapitalistische instelling. Ik had van de VVD een andere stellingname verwacht, maar hun wetenschappelijke afdeling lijkt zich te gedwee schikken naar de eisen van Greenpeace. Mijn stem zal de VVD dan ook nooit meer krijgen, gegeven het bovenstaande standpunt en het ontbreken van elke wetenschappelijke onderbouwing. Kan ook niet anders, want die is er niet. Wat een blamage voor de VVD!