Onafhankelijk van Russisch gas?

Zaterdag 16 april 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Het is een veelgehoorde uitspraak uit de mond van groenbevlogenen met name GroenLinks, D66 en Jan Vos van de PvdA. Laten we er een paar cijfers bij halen.

Nederland importeerde relatief weinig gas uit Rusland, namelijk 6%, zijnde 3,5 miljard m3 in 2013.

Zie hier

Dit gas is deels bestemd voor doorvoer, deels voor de petrochemische industrie. Anders wordt het verhaal, wanneer wij besluiten ons volledige gasverbruik uit Russisch gas te halen en Slochteren te sluiten. Allereerst moet dit geïmporteerde hoogcalorische gas geschikt gemaakt worden voor verwarming vanwege onze installaties door het met bijmenging van stikstof laagcalorisch maken. Dit brengt kosten met zich mee: Het bijmengen met stikstof kost 0,25 eurocent per kubieke meter laagcalorisch gas. Met een binnenlands verbruik van 30 miljard kuub kost dit jaarlijks zo’n € 75 miljoen.
Zie hier

Per huishouden valt dit dus wel mee, want er zijn 7,6 miljoen huishoudens.

Verder zijn daar de kosten van dat importgas zelf. Thans, 2013, betalen we er omgerekend € 0,371/kuub voor (zie Gazprom hierboven). Ik betaal aan mijn energiebedrijf € 0,2958/kuub ex alle donaties aan Vadertje Staat. Dus ja, dat wordt een pietsie dieper in de buidel tasten geblazen.

Als die importprijs € 0,371 per kuub blijft, dan zou dat ons afgerond allemaal bij elkaar een ruime € 11 miljard kosten voor de benodigde import van de 30 miljard kuub die noodzakelijk is voor strikt binnenlands gebruik. (de totale winning was nog 50 miljard kuub)

Zie hier en hier

Kijken we naar het gepropageerde ideaal van onafhankelijkheid d.m.v. windenergie (ik hoor het Van Tongeren nog roepen op het Noordwijkse strand) van die minimaal noodzakelijke, willen we niet doodvriezen, 30 miljard kuub uit Rusland geïmporteerd gas ter vervanging van Slochteren, dan moet het e.e.a. worden omgerekend:
Zie hier

1 m3 standaard (normatief)gas komt overeen met 9,769 kWh. Dus: 30 miljard kuub te vervangen gas vereist x 9,769 kWh= 293 TWh/8760 uren in een jaar = 33 GW benodigd opgesteld vermogen. Maar vanwege een dan zeker 25% inpassingverlies loopt dit op naar 45 GW.

Dan hebben we het over ruim 4,5 x de windplannen van het Nationaal Energieakkoord. Die laatste windplannen kosten tenminste € 73 miljard zodat we het hebben over € 330 miljard over 15 jaar, want zo lang gaan windmolens mee. We hebben het dan ook over € 240 per maand per huishouden. Maar dit is niet het einde van het verhaal, want windmolens voldoen ten hoogste 5% en bij toeval aan de daadwerkelijk vraag (een nieuw windparkje bij Urk van 15 MW draait volgens Essent slechts 18% van de tijd op vol vermogen, maar niemand weet wanneer).
Het heeft weinig zin om windturbines bij te plaatsen om dit gat te dichten, want ook die extra turbines staan dan stil. Dit geldt bijvoorbeeld bij een dagenlang Europabreed hogedrukgebied in een strenge winter. Als we bovendien kijken naar het vereiste oppervlaktebeslag, dan zal dit bij een ruimtebeslag van 0,8 km2 en 3 MW per windturbine ruim, totaal 12.000 km2 bedragen.
Ik wens de heer Nijpels veel succes bij het creëren van draagvlak voor een dergelijk plan en vooral bij zijn fact checking. Kennelijk heeft het geen financiële consequentie voor de burger/belastingbetaler volgend Nijpels omdat er geen sprake is van subsidie. Al met al zou het voor de groenbevlogenen een leerzame praktijkoefening moeten zijn wat betreft gebruik van gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel.
Hoe hadden ze gedacht de gebruikelijke 90% energielevering te garanderen zonder de door hen zo verfoeide back up uit fossiele of kernbrandstoffen? Elk weldenkend mens, en dit worden er steeds meer, vraagt zich terecht af waar groenbevlogen politici in dit land mee bezig zijn. Het lijkt mij interessant de berekeningen te zien, inclusief baten en kosten natuurlijk, van Jan Vos, Van Tongeren c.s. Ik doel op de basale sommetjes waardoor de burger weet waar deze aan toe is. Waarom durven deze politici ze niet te presenteren? Durven zij de confrontatie met hun falende ideologie niet aan? Beseffen ze niet het verschil tussen egocentrische ideologie en altruïstisch landsbelang?

De volgende generatie is niet gebaat bij dit soort ideologisch gevoed wensdenken dat zulke buitensporige financiële offers vraagt omwille van een illusie. Onafhankelijk van Russisch gas is de zoveelste groene demagogie.