Greenpeace is het probleem, niet het klimaat

Zaterdag 16 april 2016

Een gastbijdrage van Harry van den Berg

Bjorn Lomborg, Deens wetenschapper, heeft uitgerekend wat alle voorstellen tot 2030, die op de klimaatconferentie in Parijs door alle deelnemers worden ingediend, theoretisch zal opleveren. Het resultaat is ontluisterend: 0,048 graden in 2100 in het meest optimale scenario. Zou je al die maatregelen ook na 2030 voortzetten, dan win je 0,17 graad in 2100: dat is helemaal niets.

Voor de EU rekent hij op een kostenplaatje van 235 miljard euro per jaar voor het gehele klimaatbeleid, ofwel 19.000 miljard euro tot het jaar 2100 met een theoretische, niet daadwerkelijk meetbare temperatuurdemping van 0,05 graden: een ronduit misdadige verkwanseling van onze welvaart.

Lomborg gelooft in een grote invloed van de mens op de opwarming van de aarde en is dus geen “klimaatontkenner”. Hij is een “Ecomodernist”, die stelt dat klimaatmaatregelen zoals zonnepanelen en windenergie peperduur zijn, maar geen effect sorteren. Als we de tientallen miljarden euro’s kostende Nederlandse windenergieplannen nemen, dan zien we dat voor al dat geld een sneue duizendste van een graad wordt bespaard volgens de kengetallen van het VN-klimaatpanel IPCC. Zonne-energie zet even weinig zoden aan de dijk.

Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden alle besparingen door zonne- en windenergie teniet gedaan door een andere grote pijler in het Nederlands Energieakkoord: de extreem vervuilende biomassa, dat in werkelijkheid 30-50% méér CO2 uitstoot dan kolen, maar in de boekhouding niet. De vrijgespeelde CO2 is verhandelbaar binnen het ETS-emissiehandelssysteem, waar de peperduur gerealiseerde CO2-certificaten voor een paar euro door een buitenlandse bruinkoolboer kunnen worden opgekocht.

Kolen stoken in moderne en nauwelijks nog vervuilende Nederlandse kolencentrales is om die reden binnen Europa mogelijk nog beter voor milieu en klimaat dan de combinatie van wind, zon en biomassa. Greenpeace-politici Samsom (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) weten dat ook dondersgoed, net zoals dat de door de Tweede Kamer aangenomen motie voor sluiting van de nieuwe kolencentrales 20-30 miljard euro gaat kosten, 200-300 euro per gezin per jaar.

Wind- en zonne-energie zullen volgens het IEA (Energieagentschap) ook in 2040 niet veel meer dan 2% van de mondiale energievraag kunnen vervullen. Lomborg meldt dat daarvoor in 2040 maar liefst 200 miljard dollar aan subsidie, alleen al voor wind en zon, per jaar nodig zal zijn. Nu is dat volgens hem ongeveer 120 miljard per jaar.

Dergelijke ongemakkelijke feiten zijn aan Greenpeace en haar Spin-off Urgenda niet besteed. Nog steeds wordt er met toekomstige opwarmingscijfers gegoocheld waarvan zelfs het IPCC zegt dat dit niet lang meer realistisch is. Nog steeds wordt er geschermd met extremer weer, terwijl daar geen enkele dataset op wijst en erger nog: ook de opwarming uit het verleden lijkt met regelrechte fraude “een stukje hoger opgeleukt” te zijn.

De wereldtemperaturen van vóór 1979 zeer onzeker, er wordt een foutmarge van 0,46 graden gehanteerd, goed voor meer dan de helft van de aangegeven opwarming sinds 1850. Satellietdata, een stuk betrouwbaarder en sinds 1979 beschikbaar, zijn duidelijk: het is wat warmer geworden, maar het warmt al bijna 20 jaar niet meer op. Ook is 2015 niet het warmste jaar, zo blijkt uit de datasets van het KNMI, dat nota bene zelf anders roept.

Tot nu toe is sinds 1850 een te overziene opwarming geconstateerd, dat veel meer voordelen dan nadelen biedt. De wereld is door CO2 duidelijk vergroend en er gaan nog altijd veel meer mensen dood van de kou dan van de hitte.

Nog steeds is de wereld voor 86% afhankelijk van fossiele brandstoffen en het zou goed zijn dat ook de miljard armen in deze wereld aangesloten zouden kunnen worden op goedkope energie. Angstaanjaagclubs als Greenpeace werken dit tegen en veroordelen daarmee miljoenen mensen tot een miserabel bestaan.

Greenpeace weet ook al jarenlang het met vitamine-A verrijkte Gouden Rijst van de markt te houden op volstrekt onwetenschappelijke gronden. Zonder vitamine-A worden mensen, vooral kleine kinderen, blind en velen sterven. Het is als een Groene Khmer, die met die weigering volgens de Wageningen Universiteit mogelijk meer dan een miljoen kinderen afschuwelijke dood heeft ingejaagd. Volgens Greenpeace-oprichter Patrick Moore gaat het zelfs om 8 miljoen kinderen. Honderdduizenden doden, elk jaar weer. Noem Greenpeace maar een “goed doel”! Hij is al in 1986 “bekeerd” en continue bezig de prietpraat van Greenpeace inzake voedsel en klimaat te toetsen en kan niet anders concluderen dan dat het uiterst kwaadaardige propagandakolder is.

Greenpeace denkt in eigen fondsenwerving, niet aan mensen. Greenpeace en haar veel te grote macht en zou reden moeten zijn om conferenties over te houden, in plaats van wekenlang gesoebat over maatregelen die maximaal 5 honderdste van een graad schelen.

Als je je echt zorgen maakt over opwarming, dan ben je eigenlijk misdadig bezig door de bevolking stelselmatig via de media te misleiden met onbetaalbare nepoplossingen, door windmolens verpeste landschappen en een aanslag van 1000 euro per gezin per jaar in de portemonnee. Greenpeace en Urgenda-oplossingen zijn geen oplossingen. Het is even absurd als catastrofaal wensdenken. Geplande zonneweiden, biomassalandschappen en windturbineparken passen met geen mogelijkheid binnen de Nederlandse grenzen. De technische inpasbaarheid is onmogelijk, onbetrouwbaar en extreem duur. Dat kan nooit duurzaam zijn.

Beter zoek je zaken die wél zoden aan de dijk zetten, waarbij het niet uitmaakt of je het voor het klimaat doet, of voor het niet rijker maken van bedenkelijke regimes in het Midden-Oosten. Isoleren, bouwen met hout en minder afval veroorzaken zijn de “quick wins” voor nu en kost niets extra. Al sinds de mensheid in holen woonde was hij bezig zich zo efficiënt mogelijk te voeden en warm te houden. Vooruitgang heet dat en heeft niets met de gifgroene Greenpeace-ideologie te maken. Investeren in Research & Development van energie-opslag en veilige kernenergie is daarom ook verstandiger dan domweg windmolenboeren sponsoren.

Een groene kernenergie-revolutie met thorium als brandstof in een reactor met gesmolten zouten komt er aan. Kernenergie die volledig schoon en CO2-vrij, inherent veilig (meltdown is onmogelijk), oud kernafval als brandstof verwerkt, spotgoedkoop is, voor tienduizenden jaren voldoende makkelijk winbaar is…. Het laat zich raden welke club zich daar tegen verzet: Greenpeace. Oplossingen zijn haar grootste vijand.

Harry van den Berg
Woordvoerder Energie en Klimaat van de PVV-fractie Noord-Brabant