Persbericht Klacht Nationale Ombudsman

Woensdag 9 maart 2016

Door NLVOW

Onjuiste en tendentieuze informatie over windenergie van overheidsorgaan leidt tot klacht Nationale Ombudsman

De NLVOW heeft, samen met het NKPW, een klacht ingediend tegen de Borgingscommissie Energieakkoord en/of de Sociaal Economische Raad bij mr Van Zutphen, nationale ombudsman. Reden voor deze klacht is de onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie over windenergie die als factchecker is gepubliceerd op de website van de SER. De heer Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord, liet in 2015 weten klaar te zijn met onzinverhalen over windmolens. Hij beoogde het debat te beïnvloeden door zogenaamde factcheckers. Met aflevering drie van de factchecker ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens” slaat de Borgingscommissie de plank volledig mis. De voordelen van windenergie worden systematisch zwaar aangezet en de nadelen, vooral voor omwonenden, systematisch afgezwakt. In totaal vond de NLVOW/NKPW 6 onjuistheden, 31 onvolledige opmerkingen en 36 tendentieus getinte opmerkingen.

Objectiviteit en onafhankelijkheid SER en Borgingscommissie staan ter discussie

Alle bezwaren en bedenkingen over de factchecker zijn vanzelfsprekend eerst voorgelegd aan de heer Nijpels en vervolgens aan mevrouw Hamel, voorzitter van de SER. Door de inhoudsloze reacties voelt de NLVOW zich nu genoodzaakt de Nationale Ombudsman in te schakelen. De klacht komt er op neer dat het in hoge mate onbehoorlijk is van een overheidsorgaan, of een voor de overheid optredende instantie, onjuiste, onvolledige en/of tendentieuze informatie te verspreiden. In dit specifieke geval over windenergie zoals gepubliceerd op: www.energieakkoordser.nl Dit weegt extra zwaar vanwege de pretentie van objectiviteit en onafhankelijkheid waarmee de informatie wordt gepresenteerd. Het is voor de NLVOW onbegrijpelijk dat de SER zich als gezaghebbend instituut hiermee afficheert.

Onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie van de overheid staat niet op zichzelf

Los van bovengenoemde klacht, is deze vorm van informatie over windenergie van de kant van de overheid breder. Dit blijkt ook uit de klacht die de NLVOW tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen bij het Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus in Geneve. Eén van de gronden van die klacht is dat Nederland zich niet houdt aan de verplichtingen van het Verdrag om burgers tijdig en adequaat te informeren over milieuaangelegenheden. Dit geldt ook voor windenergie. De klacht is in behandeling.

Persbericht klacht Ombudsman

Klacht Nationale Ombudsman

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl,  06 46 375 095