Groen idealisme en Rode agitprop

Maandag 5 oktober 2015

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Wie de nieuwe energiebijbel leest: Onbeperkt klimaatneutrale stroom van Arie van Goederen, kan zelf alle rekensommen maken en met de auteur concluderen dat wij als burger/belastingbetaler al jarenlang een rad voor de ogen wordt gedraaid. Onverbiddelijk geldt: He who refuses to do the arithmetic is doomed to talk nonsense.

Thans wordt gebruik gemaakt van spelen op emotie volgens de modernste reclametechnieken even genadeloos als de gladiatorgevechten in het Circus Maximus van weleer. De groene propaganda is meedogenloze business vergelijkbaar met de rode agitprop van de Koude Oorlog. Wie kent niet het ijsbeertje op die “laatste” ijsschots, de suggestief apocalyptisch in zee stortende Groenlandse gletsjers?
Daar tegenover staan de arcadische beelden van koeien dartelend in de wei, scharrelkippen en overgelukkige varkens in het paradijs van de transitie. Een overgelukkige, harmonieuze duurzame wereld wordt ons voorgespiegeld uitsluitend bewoond door kerngezonde mensen die met gemak de 120 halen niet langer bedreigd door fijnstof, kankerverwekkende landbouwbestrijdingsmiddelen, radioactieve straling, E-nummers, gekweekte zalm, leukemie door hoogspanningsleidingen et cetera. U hoeft dan alleen maar naar uw moestuintje achter uw huis, in het stadspark of op uw dak te lopen voor de vitamientjes. U kunt een scharrelvarken of een op slachtrijpe leeftijd gekomen scharrelhennetje na hun gelukkige leven zonder wroeging laten slachten bij het buurtschap waarmee u “de verbinding” bent aangegaan.

Ken ik die associaties niet met beelden van blije gezonde blozende zingende vrouwen in Russische kolchozen onder Stalin en Triumf des Willens? Verbinding is het groene toverwoord, de sleutel tot het paradijs dat sinds de kortzichtigheid van Adam en Eva niet werd hervonden. Maar eindelijk is het dan toch hervonden dankzij het diepe inzicht van de duurzame transitie onder de bezieling van de milieubeweging. Het paradijs, deze hoorn des overvloeds, waar alle voedsel gezond, spotgoedkoop en oneindig beschikbaar is dankzij “de verbinding”. Vanzelfsprekend is er ook de energie gratis; altijd licht en warmte op elk moment beschikbaar. Zelfs in de donkere windstille weken rond Kerst kunt u een verantwoord Kerstdiner bereiden zonder een cent extra te betalen sinds de komst van duurzame energie. Knus met de kinderen rond de dis bij het licht van bio-olielampen. Ons wachten definitief andere tijden dan de Middeleeuwen toen alles ook 100% duurzaam was, maar je niet ouder dan 40 werd en heksen heel gevaarlijk waren. Nog even de schouders eronder en alles is opnieuw 100% duurzaam, maar worden we 120 en is fossiele en kernbrandstof definitief op de brandstapel beland net als de heksen toen. Het groene postmodernisme verlicht, uiteraard duurzaam, uw pad naar dit paradijs.

Weest dus vervuld van oneindige dankbaarheid jegens Greenpeace, Urgenda en Natuur&Milieu die dit paradijs u belangeloos in de schoot werpen. U hoeft alleen maar uw via het Nationaal Energieakkoord opgelegde penitentie van tenminste € 1.000 per jaar te voldoen om uw schuld aan de koortsig hoestende en huilende Moeder Aarde af te kopen. Ik verzeker u, dan is uw ziel weer lelieblank en zullen u ook de schellen van de ogen vallen door het alle natuurwetten tartende metafysische inzicht van Greenpeace, Urgenda en Natuur&Milieu. Hun duurzaam lichtende inzichten doen die zelfs van de onbaatzuchtige bhagwan Sri Rajnees Osho verbleken.

Heer Rajnees stichtte een nieuwe godsdienst: het Rajneesisme en hem werd een enkele Roll Royce door louter onbaatzuchtigheid in de schoot geworpen. Waar doet mij dit aan denken? Het Klimatisme, AGW-hypothese? Astronomische bedragen aan subsidies, sjoemelen zoals Econcern en biovergistingbedrijven net als de niet aan te slepen BMW’s en Mercedessen in straatarme Afrikaanse landen die astronomische bedragen aan ontwikkelingsgelden ontvangen?

Het antwoord is klip en klaar. Vanzelfsprekend roep je dit over je af als je als Regering niet bereid bent om de kassabon te controleren zoals je als klant gewoonlijk doet bij Appie Heijn na de boodschappen. Kennelijk te ingewikkeld voor de Algemene Rekenkamer of politiek niet opportuun. De burger/belastingbetaler is dan ook geen klant, maar stemvee dat al sinds decennia door de milieubewegingen in het politiek correcte gareel wordt gehouden d.w.z. het door de milieubeweging planeconomisch Marxistisch opgelegde dictaat vermomd als Klimatisme met het Protocol van Kyoto als legitieme basis waar regeringen zich toe hebben verplicht. Wat een gelukkig toeval? Ik vrees van niet. Er zijn namelijk een paar dingen die zij weten, maar de burger onthouden. Het Hockeystickmodel dat de basis vormt van dat protocol, berust op fraude. Eigenaardig, waar de milieubeweging anders meteen als door een wesp gestoken reageert zoals bij fijnstof, nucleair afval en in hun ogen te grote vissersschepen, vernemen we hier een selectief zwijgen. Deze fraude is immers niet politiek correct en vormt een potentiële aanslag op hun donaties. Onze huilende koortsige Moeder Aarde werkt ook al niet mee. Verheugend is immers dat de ijsbeer het vertikt om uit te sterven en thans beter gedijt dan ooit. Niet minder verheugend is dat het (Ant)Arctische in Groenlandse ijs weer sterk aangroeit waar Al Gore 5 jaar geleden voorspelde dat de Noordpool ijsvrij zou zijn. Zie:

http://www.thegatewaypundit.com/2013/12/five-years-ago-today-al-gore-predicted-the-north-pole-will-be-ice-free-in-5-years/

Hoe kan iemand zichzelf als een klimaatbhagwan meer te kijk zetten dan Al Gore? Helaas schijnen zijn volgelingen nog in zijn ban, zelfs onze eigen minister Kamp en staatsecretaris Mansveld, om nog maar te zwijgen van Samsom die het predicaat wetenschapper te grabbel gooit. Want, last but not least, is de voornaamste ‘voorspelling’ in de problemen gekomen. Het al bijna 17 jaar uitblijven van de opwarming in weerwil van 17% stijging van de menselijke CO2-emissie weerlegt alles wat deze klimaatbhagwanen en hun volgelingen ons willen aanpraten. Voor hen komt het in standhouden van gedweeë politieke correctheid door desinformatie nu meer dan ooit als geroepen, iets waarvan industriëlen ook profiteren (zie bijvoorbeeld Econcern), maar meer nog de bedrijven die zich als duurzaam, groen, biologisch en natuurlijk afficheren. Zo werkt thans een fenomeen dat in de geschiedenis steeds weer in een andere gedaante opduikt. Zo hebben wij nu het Eco Industrieel Complex, in de 60’er jaren het Militair Industrieel Complex en daarvoor….? Lees: De banaliteit van het kwaad.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

Ik las een interessante beschouwing over de oorzaak van de slechte toekomstvoorspellingen door wetenschappers. Hun toekomstverwachting is gevangen in ofwel het lineair doortrekken van huidige ontwikkelingen, ofwel wensdenken en het beloven van gouden bergen. Dit laatste is nu schering en inslag in de duurzaamheidsector omdat subsidieverstrekkende overheden zich voor hun kiezer gedekt wensen te wanen door beleidbevestigende beloftes van de subsidieontvangers hand in hand met de agitprop van de milieubeweging. Banaler kun je het niet hebben. Ik erger mij dan ook groen en geel aan dit heilloze groen-rode kleurenpalet.

Het bedrijven van goede wetenschap is in deze tijd lastiger dan ooit en vergt een overstijgende moraliteit. Dit is weinigen gegeven. Die weinigen worden weggezet als ‘deniers’, ontkenners van de Holocaust. Kan het kwaad zich banaler manifesteren?