Indonesische eilanden blijven last houden van bosbranden

Maandag 5 oktober 2015

Op 20 september jl. liet het NOS Jeugdjournaal een filmpje zien over grote bosbranden op Borneo en Sumatra.

Al maanden lang woeden grote bosbranden op de Indonesische eilanden Borneo en Sumatra. Er hangt zo’n dikke laag rook dat ademhalen moeilijk gaat en zelfs gevaarlijk is.

Palmolie
De meeste branden zijn met opzet aangestoken. Grote bedrijven laten de bossen platbranden zodat er ruimte komt voor hun plantages.
Ze verbouwen er palmolie, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in koekjes en chocoladerepen. Daarmee wordt veel geld verdiend, maar het maakt de natuur kapot.

Boos
De inwoners zijn boos en demonstreren elke dag. Ze vinden dat de regering meer moet doen om de grote bedrijven tegen te houden. Maar de bedrijven worden niet naar de rechter gebracht en ze krijgen geen straf. Daarom blijven er nieuwe branden komen.

Deze maand precies 4 jaar geleden, op 28 oktober 2011 deed de Stichting Reclame Code uitspraak in een onverkwikkelijke zaak.
Het ging om de misleidende reclame die het bedrijf Asian Pulp and Paper Company maandenlang op de Nederlandse TV liet zien.

Deze website heeft er in 2011 ook aandacht aan besteed.

Hieronder het complete artikel.

Asia Pulp en Papier in opspraak
Sinds enkele maanden wordt de TV kijker overspoeld met een commercial van de Asian Pulp and Paper Company. Dit is de grootste producent van papierpulp en papier in Indonesië. Maar waarom moeten we bijna elke avond naar een commercial kijken en horen van de directeur hoe duurzaam zijn bedrijf bezig is?
Wat is hier aan de hand?

Eerst de volgende waarschuwing
Aan het einde van dit artikel staat een recente opname die medewerkers van Greenpeace in Indonesië eind juli 2011 hebben gemaakt in een gebied waar APP druk bezig is tropisch regenwoud te kappen.
Een met uitsterven bedreigde Sumatraanse tijger sterft in een val op een APP concessie op Sumatra in Indonesië.
Het zijn schokkende beelden die we u niet willen onthouden, omdat er kennelijk alleen actie wordt ondernomen als mensen beelden zien die het daglicht niet kunnen verdragen.
Het bedrijf dat hier verantwoordelijk voor is probeert u op de TV in dure commercials te overtuigen dat ze zogenaamd duurzaam en betrouwbaar bezig is.

In plaats van dat Asia Pulp & Paper na de beschuldigingen van Greenpeace maatregelen heeft getroffen tegen haar betrokkenheid bij illegale ontbossing is het bedrijf de aanval ingegaan om de gunst van het publiek. Al ruim twee maanden is vrijwel iedere avond het APP spotje op de buis en op dinsdag 6 september 2011 stond er een pagina grote advertentie in de Telegraaf. Dit is voor een dergelijk bedrijf een ongebruikelijke actie omdat de consument doorgaans niet denkt in handelsketens, grondstofproducenten, halffabricaten en afnemers, die ziet alleen het product dat hij koopt in de winkel.
De bal ligt daarom bij bedrijven om aan de consument uit te leggen dat hun verpakkingen deugen.

Klacht bij Reclame Code Commissie
Inmiddels heeft de redactie van deze website op 7 september 2011 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over deze misleidende APP reclame op TV.
Het secretariaat van de Stichting Reclame Code heeft ons in een reactie op 20 september 2011 laten weten dat de klacht, samen met andere klachten in haar vergadering van donderdag 6 oktober 2011 in behandeling wordt genomen, waarna de redactie van deze website op de hoogte zal worden gebracht van de beslissing.

Op 29 september 2011 liet het Secretariaat van de Stichting Reclame Code ons weten dat de behandeling van de zaak is uitgesteld tot donderdag 13 oktober 2011. Er zal geen verder uitstel meer worden verleend.

Op donderdag 13 oktober 2011 heeft de Stichting Reclame Code de zaak mondeling behandeld. Het secretariaat laat op 14 oktober 2011 weten dat de beslissing van de Commissie een aantal weken na de mondelinge behandeling volgt.

Op 28 oktober 2011 heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan.
De reclames van het Indonesische papierbedrijf Asia Pulp en Paper (APP) in de Nederlandse media zijn misleidend.
De spotjes van APP mogen hier niet meer vertoond worden. Volgens de RCC wekt het bedrijf met zijn reclames de indruk veel bomen te planten, terwijl APP in werkelijkheid meer bos vernietigt dan dat er nieuw bos wordt aangeplant.
APP wordt nog in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan.
Op vrijdag 11 november 2011 is de uitspraak onherroepelijk geworden.
De vijf deeluitspraken staan hieronder:

2011-00811
2011-00811a
2011-00811b
2011-00811c
2011-00811d

Dit is het verhaal over één van de grootste milieu-criminelen in Azië
Allereerst, de kijker wordt door Asian pulp and Paper Company bedonderd waar hij bij zit.
Volgens de directeur duurzaamheid, Aida Greenbury is haar bedrijf duurzaam en CO2 besparend bezig.

Met al dat bomen planten schep je immers een geweldige opslagcapaciteit voor CO2. APP helpt met al zijn boomplantages dus mee aan het beheersen van het klimaatprobleem.
Dat ze eerst het oerwoud zelf hebben gesloopt en daarmee in andere delen van Sumatra en op Borneo nog steeds bezig zijn, laat mevrouw Greenbury maar even buiten beschouwing.
Ze vergeet erbij te zeggen, omdat het in het kader van haar filmpje niet uitkomt, dat 1 hectare regenwoud 8000 ton koolstof (CO2) vasthoudt en 1 hectare palmolieplantage niet meer dan 70 ton vasthoudt. Hoezo CO2 besparend?

Wat ze ook niet vertelt is dat haar bedrijf de afgelopen 6 jaar meer dan 1 miljoen hectare tropisch regenwoud op Sumatra en Borneo heeft gekapt. Dat er in 2010 en 2011 ook weer meer dan 100.000 hectare per jaar is gekapt en dat voor 2012 dezelfde oppervlakte op het programma staat om gekapt te worden.
Rekening houdend met het feit dat 1 hectare tropisch regenwoud 8000 ton CO2 vasthoudt is het niet moeilijk uit te rekenen hoeveel CO2 er inmiddels is vrijgekomen bij de kap van deze tropisch regenwouden: 9,6 miljard ton CO2! Of, met alle nullen erbij: 9.600.000.000 ton CO2. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als de totale CO2 uitstoot van de VS in 1 jaar, 6,4 biljoen ton, of iets meer dan de totale CO2 uitstoot in China, die 8,3 biljoen ton per jaar bedraagt. De wereldwijde uitstoot van CO2 bedroeg in 2010 ruim 33,1 biljoen ton.

Maar we zijn er nog niet. Asian Pulp and Paper heeft concessies voor de kap van totaal 2,4 miljoen hectare tropisch regenwoud!
Dat betekent in feite dat alle besparingen op de CO2 uitstoot die in het westen de komende jaren worden gedaan in één klap teniet worden gedaan door de kap van nog eens 1,2 miljoen hectare tropisch regenwoud de komende jaren.
Bovendien is gebleken dat APP heeft ontdekt dat niet alle gekapte tropische regenwouden geschikt zijn voor de aanleg van plantages. Daarbij gaat het niet om een paar hectare, maar we spreken hier over meer dan 100.000 hectare gekapt tropisch regenwoud dat er ongebruikt bij ligt.
Van al het tropisch regenwoud dat in 1985 op Sumatra en Borneo bestond is inmiddels de helft verdwenen!
APP heeft het grootste aandeel in de verdwijning van deze groene longen van de mensheid.

APP21

De hoeveelheid tropisch regenwoud die tussen 2000 en 2005 in Indonesië is verdwenen

Volgens een publicatie in het Amerikaanse Journal of Sience in juli 2011 leveren deze tropische regenwouden een nog grotere rol bij de bestrijding van de klimaatveranderingen dan eerder werd aangenomen.
Bovendien bevinden zich honderd duizenden hectare bosgebied op veengrond die dikker is dan 3 meter. Volgens de Indonesische wet mogen bossen op een veenlaag van meer dan 3 meter helemaal niet gekapt worden.

Maar daar heeft het bedrijf lak aan. Dat is kennelijk historisch zo gegroeid. Het moederbedrijf van Asian Pulp and Paper, Sinar Mas is in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgericht door Eka Tjipta Widjaja. Hij maakte er een dominante ‘global player’ op het gebied van papierpulp, papier en palmolie van. Zo vergaarde hij in de loop van de afgelopen 2 decennia een privévermogen van meer dan $ 4 miljard waarmee hij de rijkste inwoner van Indonesië werd.

De financiële crisis die Azië in de jaren ’90 trof was een ramp voor Sinar Mas. Het bedrijf kon z’n schulden van meer dan $ 14 miljard niet meer betalen en werd failliet verklaard. De Indonesische overheid sprong echter bij en trof met de schuldeisers een regeling van $ 6.5 miljard.

De Widjaja familie had nauwe banden met het kolonelsregime dat toendertijd in Indonesië de scepter zwaaide. Met name de nauwe banden met toenmalig president Soeharto staan aan de basis van een palmolie- en papierpulpimperium dat lak heeft aan de wet.
Het hele bedrijf is doordrengt met een zweem van corruptie en smeergeld. Vandaar dat het bedrijf gewoon z’n gang gaat met het kappen van miljoenen hectares tropisch regenwoud zonder dat er ook maar 1 iemand iets van durft te zeggen.

Grote internationale bedrijven en banken nemen afscheid van Sinar Mas
Grote internationale zakenbanken waaronder de grootste zakenbank HSBC, heeft besloten om Sinar Mas van zijn lijst met investerings fondsen te schrappen. Beleggers zullen andere kanalen moeten zoeken.
Op basis van de feiten die de laatste maanden over Sinar Mas en APP bekend zijn geworden heeft speelgoedfabrikant LEGO in juli 2011 besloten geen verpakkingsmateriaal meer van Sinar Mas en APP af te nemen en voortaan alleen nog FSC goedgekeurd verpakkingsmateriaal te gebruiken. Een gevoelige klap voor Sinar Mas en APP omdat LEGO een grootverbruiker van het verpakkingsmateriaal van APP was. Elk doosje LEGO, hoe groot of hoe klein ook, was gemaakt met materiaal dat van Sinar Mas en APP afkomstig was.

De speelgoedfabrikant uit Denemarken heeft inmiddels nieuw beleid aangekondigd dat 3 initiatieven bevat:
1. Het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal.
2. Het gebruik van meer gerecycled verpakkingsmateriaal.
3. Ervoor zorgen dat indien geen gerecycled verpakkingsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is uit bossen en plantages die door de FSC zijn gecertificeerd.

Levensmiddelenfabrikanten Nestle, Unilever en Kraft hebben inmiddels ook hun contracten met Sinar Mas voor de levering van palmolie opgezegd.
Het begint er op te lijken dat de TV commercial die APP op de Nederlandse TV vertoont de aandacht krijgt die het bedrijf liever niet gezien had en averechts gaat werken. Het zal nog wel even duren voordat ze dat in Indonesië door hebben.

Fraude en corruptie met de Carbon Footprint berekening
Het management van APP wist de nodige trucjes met de MER uit te halen. APP liet een ‘carbon footprint” van de papierproductie maken door het Engelse bedrijf Environmental Resources Management (ERM).
Bij de berekening van de Carbon Footprint nam ERM echter niet de uitstoot van CO2 mee die de gekapte tropische regenwouden veroorzaakten.
Met behulp van deze fraude berekende ERM dat APP klimaatneutraal werkte.
Uiteraard gaven ERM en APP geen inzage in het rapport en hoe het was samengesteld. De echte cijfers werden buiten de waarheid gehouden en bestempeld als bedrijfsgeheim. Onzin natuurlijk, niemand mocht de vervalsingen zien.
APP speelde echter wel mooi weer met de gegevens uit het ERM rapport. Klanten en aandeelhouders werden gewoon voor de gek gehouden.

Met het oog op een meer nauwkeurige schatting van de Carbon Footprint werd door het Rainforest Action Network (RAN) het Japanse Tropical Forest Network (JATAN) ingeschakeld. JATAN berekende de Carbon Footprint door de CO2 die bij de ontbossing vrij kwam wel in de resultaten te betrekken.
Het resultaat was ontluisterend. De Carbon Footprint die JATAN berekende bleek een factor 550 – 700 hoger te liggen dan de resultaten uit het ERM rapport.

De onwaarschijnlijk lage Carbon Footprint berekening die ERM voor APP maakte roept een aantal belangrijke vragen op met betrekking tot de consultancy praktijken van ERM. Klanten van APP werden door het frauduleuze rapport van ERM op een dwaalspoor gezet.

APP had ook een liefdadigheidsafdeling. Niet ongebruikelijk als het om fraude en misleiding gaat.
Liefdadigheid staat bij dit soort bedrijven hoog in het vaandel. Het opent namelijk deuren bij politici en ambtenaren die anders gesloten blijven. Ook de afdeling liefdadigheid van APP deed zulk goed werk dat president Soeharto aan het bedrijf de prestigieuze Upakarti award toekende.
Vriendjespolitiek in optima forma.

APP15

Corruptie, land conflict en vernietiging van tropische regenwouden. APP heeft er geen enkele moeite mee

APP en de klimaatverandering
Na China en de VS is Indonesië in grootte het derde land ter wereld met de meeste CO2 uitstoot. In de VS en China is de industrie hoofdzakelijk verantwoordelijk, in Indonesië is het alleen de kap van tropisch regenwoud door APP die verantwoordelijk is voor deze gigantische CO2 uitstoot, die, naar men zegt,  verantwoordelijk wordt gehouden voor de huidige klimaatveranderingen.

En wij in het westen maar moeilijk doen om in 2020 ongeveer 20% CO2 besparing tov. 1990 te realiseren.
We snappen niet dat ‘Den Haag’ daar niets over vindt en zegt. Of liggen de politieke verhoudingen met Indonesië zo gevoelig dat men deze kap van de groene longen van de wereld gemakshalve niet wil zien en het in Djakarta daarom niet aan de orde stelt?

Het probleem is dat APP nogal plotseling in de vuurlinie van enkele Nederlandse en internationale milieu- en natuurorganisaties is komen te liggen.

De Asian Pulp and Paper Company wordt er namelijk van beschuldigd dat het op zeer grote schaal tropisch oerwoud op Sumatra aan het kappen is voor de productie van pulp waar papier van wordt gemaakt. Daarvoor in de plaats komen dan palmbomen die moeten zorgen voor de palmolie die moederbedrijf Sinar Mas wereldwijd afzet.

De Asian Pulp and Paper Company staat sinds de beschuldigingen op de achterste benen.
De Asian Pulp and Paper Company (APP) is een dochtermaatschappij van het Indonesische conglomeraat Sinar Mas, dat voornamelijk in palmolie handelt.

Sinar Mas levert palmolie van immens grote palmboom plantages aan bedrijven als Wallmart in de VS en andere grote bedrijven die hamburgers verkopen. Maar het bedrijf Burger King is gestopt met het kopen van palmolie bij Sinar Mas omdat het dochterbedrijf APP illegaal tropisch oerwoud kapt. Deze illegale kap druist volledig in tegen de toezegging van de Indonesische regering tot aanzienlijke verlaging van broeikasgassen in Indonesië.
Indonesië staat nu op de derde plaats, na China en de VS, als land dat het meeste CO2 uitstoot en dat terwijl Indonesië voor meer dan 9/10de uit tropisch oerwoud bestaat.

De toename van CO2 uitstoot wordt volledig toegeschreven aan de kap van tropische oerwouden op Sumatra en Borneo door bedrijven als Asia Pulp and Paper Company.
Diverse internationale milieu- en natuurorganisaties als Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Eyes of the Forest hebben er vorig jaar bij de Indonesische regering op aangedrongen te stoppen met de kap van tropische regenwouden door bedrijven als APP.
De President van Indonesië had voor de verzoeken een gewillig oor en hij besloot dan ook om met ingang van januari 2011 voor een periode van 6 maanden geen nieuwe vergunningen voor concessies meer af te geven.
Wat schetst ieders verbazing toen de minister van Landouw in Indonesië in de periode van het moratorium toch de benodigde vergunningen aan APP gaf om tropische oerwouden te kappen voor de productie van houtpulp.

Zoals we in deze biomassasector gewend zijn worden alle beschuldigingen glashard ontkend en staat het management voor de camera keihard te liegen.
De commercials zijn niets anders dan volksverlakkerij en alleen als PR bedoeld.

Na de internationale kritiek werd het hoog tijd voor een media-offensief om de Nederlandse kijkers te laten zien hoe goed APP bezig is in Indonesië en dat mag wat centen kosten.
Dus worden dure reclameblokken rondom prime time gekocht om de kijkers te vertellen hoe lief APP is.

In een vooral groen gekleurde commercial wordt verteld wat de Asian Pulp and Paper Company doet. Hoe goed ze bezig zijn voor de plaatselijke bevolking en hoe goed het is voor de Indonesische economie. Onder het genot van een mooi uitzicht op tropische bossen wordt de kijker in de waan gebracht dat dit bedrijf goed bezig is. Er worden plantages met nieuwe aanplant van palmbomen getoond, maar wat men niet laat zien is dat op de plantages eerst een tropisch oerwoud stond.
Ondertussen wordt de kijker voor de gek gehouden, want onderstaande foto’s laat APP angstvallig niet zien.

APP.png

In sneltreinvaart legt de Asian Pulp and Paper Company tropische oerwouden plat. Het gaat daarbij om honderd duizenden hectare tropisch oerwoud

Wat in de reclamefilm ook niet verteld wordt is dat het bedrijf van de Indonesische regering geen toestemming heeft gekregen om eeuwenoud tropisch oerwoud te kappen.
Kortom, de Asian Pulp and Paper Company heeft terecht kritiek gekregen.
Het bedrijf pleegt roofbouw op de natuurlijke rijkdommen van Indonesië, is niet milieuvriendelijk bezig en gaat kennelijk alleen voor het grote geld.

FSC gecertificeerd?
De activiteiten van APP zij zo controversieel dat zelfs de Forest Stewardship Council (FSC) zich volledig van het bedrijf heeft gedistantieerd. Er is zoveel openbaar beschikbare informatie over APP dat suggereert dat dit bedrijf wordt geassocieerd met destructieve bosbouw praktijken.
Bij het kopen van papier dus letten op het FSC keurmerk dat er op staat. Dan weet u in ieder geval zeker dat het papier niet van de Asian Pulp and Paper Company afkomstig is.

Het gaat daarbij om de volgende soorten papier: carbon papier, fotokopieer papier, tissues, niet gecoat houtvrij papier (!), papieren handschoenen, toiletpapier, huishoud tissues en papieren zakdoekjes van de merken Bola Dunia, Golden Coin, Golden Plus, Golden Star, Spectra Colour, Lucky Boss, Mirage, Buffalo Hide, Nice, Livi, Joly en Passeo.
Deze merken hebben geen FSC keurmerk en zijn niet duurzaam gemaakt van papierpulp van APP.

APP en de Europese Commissie
APP is een van de meest controversiële pulp-en papierindustrie bedrijven op deze aarde. Waarom zijn twee van zijn papier producten bekroond met het EU-milieukeur? Hebben ze in Brussel oogkleppen op of zijn er misschien politieke overwegingen in het spel?
De Europese Commissie stelt dat het EU-milieukeur alleen wordt toegekend aan “de beste producten die goed voor het milieu zijn.”
Toen het EU-milieukeur dan ook werd toegekend aan Golden Plus en Lucky Boss, twee merken kopieerpapier vervaardigd door Pindo Deli, een 100% dochter van Asian Pulp and Paper, vroeg menigeen zich af of ze in Brussel alles nog wel op een rijtje hadden staan.
Om in aanmerking te komen voor een EU-keurmerk moet een bedrijf een soort ballotagecommissie passeren en tot in detail uitleggen dat de aanvrager voldoet aan de EU-keurmerk eisen. Het Franse bedrijf dat de aanvraag van Pindo Deli beoordeelde, AFNOR, heeft tot op de dag van vandaag geweigerd inzage te geven in de stukken die Pindo Deli heeft overhandigd.
Kortom, er is een vies politiek spelletje gespeeld over de ruggen van de inwoners van de regenwouden.

Ondanks het EU-milieukeur is de houtkap zoals die door APP gedaan wordt uiterst destructief en in veel gevallen niet eens legaal volgens de Indonesische wet.
In de afgelopen paar jaar is er meer dan 1 miljoen hectare tropisch regenwoud door APP gekapt. Vorig jaar ging er meer dan 100.000 hectare tegen de vlakte. Voor dit en volgend jaar staat er ook meer dan 100.000 hectare op stapel.
Pindo Deli, een 100% dochter van Asian Pulp and Paper is een industriële onderneming met twee grote papierfabrieken op West Java. Het bedrijf produceert meer dan 1 miljoen ton papier per jaar. 80% van de pulp die in de papierfabrieken van Pindo Deli tot papier wordt verwerkt komen van twee gigantisch grote pulpfabrieken van APP op Sumatra, Lontar Papyrus en Indah Kiat.

Grote delen van het tropisch regenwoud op Sumatra zijn gekapt door twee bosbouwbedrijven, PT Arara Abadi en PT Wirakarya Sakti, allebei onderdeel van de Sinar Mas groep. PT Arara Abadi werd enkele jaren geleden nog beschuldigd van het op grove wijze schenden van mensenrechten op Sumatra. De bevolking in sommige nederzettingen werd letterlijk het regenwoud uitgeschopt.
Bezoekers van enkele NGO’s die de bossen waar PT Wirakarya Sakti aan het kappen was wilden bezoeken werden aan de poort door gewapende bewakers tegengehouden en weggejaagd. Vanaf een heuvel in de buurt was te zien dat duizenden hectares laagland regenwoud door APP werd gekapt. Een onafzienbare rij van honderden met stammen beladen vrachtwagens brengt het hout naar de nabijgelegen pulpfabriek van APP, Lontar Papyrus.

Het is inmiddels duidelijk dat de activiteiten van APP volstrekt niet duurzaam zijn en dat het bedrijf niet voldoet aan de EU-keurmerk criteria.

Hieronder wat opnames die Greenpeace recent maakte van de plantages van Asian Pulp and Paper.

APP4

Kappen nou

APP5

Hoe APP het tropisch oerwoud op Sumatra en Borneo sloopt. De inheemse Sumatraanse tijgers weten niet welke kant ze op moeten vluchten en vallen nu de inwoners van kleine nederzettingen aan

APP6

De orang oetang is op de vlucht geslagen na zoveel geweld

APP7

Kaalslag op Borneo

APP8

Hoe APP in recordtempo het tropisch oerwoud op Sumatra om zeep helpt

APP9

Een gigantische oppervlakte aan tropisch oerwoud wordt opgeofferd aan de zucht naar palmolie

APP10

Honderd duizenden hectare tropisch oerwoud moet er aan geloven

APP12

Het is schandalig dat de Nederlandse regering geen druk op Indonesië uitoefent om het kappen van de groene longen van deze wereld te doen stoppen

APP13

Het lijkt net een polderlandschap in Noord Holland, maar is toch echt een stuk voormalig tropisch regenwoud op Sumatra. De kanalen worden gegraven om de stammen hardhout per schip af te voeren

APP11

Veertien graafmachines zijn bezig om een kanaal te graven voor de afvoer van het gekapte hout Dag tijgers, dag orang oetang Deze afbeelding beschikbaar gesteld door Eyes on the Forest

Greenpeace heeft over deze onverkwikkelijke zaak een publicatie gemaakt, How Sinar Mas Is Pulping The Planet .

Met uitsterven bedreigde Sumatraanse tijger sterft in een val op APP concessie in Indonesië
Op de volgende link op Youtube staan schokkende beelden van een Sumatraanse tijger in doodsnood.
Medewerkers van Greenpeace in Indonesië waren op 25 juli 2011 op bezoek aan de rand van een groot tropisch regenwoud dat op dit moment door APP gekapt wordt op Sumatra toen ze op een Sumatraanse tijger stuitten die in een val was gelopen die kennelijk door APP medewerkers opgezet was omdat het een onbewoond gebied is.
De tijger zat al bijna een week vast, zonder water of voedsel.
Bij een poging om de tijger te redden overleed het dier.

Uiteraard was APP er als de kippen bij om te ontkennen dat het bedrijf schuldig was aan de moord. APP schoof de schuld af op inheemse bewoners. De dichtstbijzijnde groep inheemse bewoners woonde op meer dan 125 km afstand van de vermoorde tijger. Ze zijn notabene door APP uit het gebied verdreven.

Gezien de leugens die APP in de TV commercial vertelt zijn we natuurlijk direct geneigd om de woordvoerder van APP op zijn woord te geloven…

Let op, schokkende beelden van een tijger in nood

Ondanks de internationale aandacht gaat het afbranden van honderd duizenden hectares gewoon door.
De EU maakt zich druk over CO2 besparing die de belastingbetaler miljarden kost terwijl Indonesië gewoon doorgaat met kappen en het honderdvoudige aan CO2 uitstoot wat de EU moet besparen.