Het voorzorgsbeginsel is vooral killing – letterlijk dodelijk

Zondag 4 oktober 2015

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Stel nu eens dat het klimaat niet gevaarlijk verandert door ‘menselijke’ CO2 uitstoot. Dat zal voor velen in flagrante strijd zijn met het groene geloof, maar stel dat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het klimaat wel verandert en dat ook gewoon zal blijven doen. Immers de vraag – ‘Wanneer hadden wij dan het ideale klimaat’, waardoor verandering daarvan gevaarlijk zou zijn, heeft nog nooit iemand willen of kunnen beantwoorden. Maar gewoon hypothetisch, stel dat.

Dan geven wij dus nu wereldwijd een slordige miljard euro per dag uit, om de gevolgen van die gevaarlijke klimaat verandering te bestrijden, dan wel om de oorzaak daarvan weg te nemen. Dat is voor elke wereld bewoner grosso modo € 50,- per jaar en Greenpeace heeft berekend dat we in dit tempo er dan 175 jaar over doen (€ 64.500 miljard). Stel, dat we ophouden met dat klimaat beleid, waar kunnen we ons dagelijkse miljard Euro dan aan besteden … ?

We kunnen de wereldwijde staatsschuld terug betalen in 156 jaar (€ 57.000 miljard) – dat is de welvaart van uw kinderen en kleinkinderen en de 6 generaties die daarop nog volgen. Of aan Malaria bestrijding – vooral een armoede ziekte met een twee miljoen dodelijke slachtoffers per jaar – kost € 2,- per besmetting. Met halve dag geen klimaatbeleid, is Malaria de wereld uit.

Om honger de wereld uit helpen, kost een slordige € 3,5 miljard jaarlijks. Of te wel, met 3,5 dagen minder klimaatbeleid is straks honger een niet bestaand probleem. Het realiseren van alle tien millennium doelen (onderwijs, armoede bestrijding, kindersterfte, sanitatie etc.) kost een slordige € 50 miljard – 50 dagen géén klimaatbeleid.

Maar gelukkig hanteren wij het voorzorgs-beginsel. Laten wij dus wereldwijd mensen creperen aan Malaria, honger lijden en bovenal andermans kinderen sterven. Dat alles, in ruil voor 50 dagen klimaat beleid. Klimaat beleid waarvan ieder normaal weldenkend mens weet, dat het niet alleen onnodig is, maar bovendien geen resultaat kán bereiken.

Met 50 dagen zonder klimaatbeleid – laten het er 60 zijn – kunnen wij ook wel bestaande noden oplossen. 60 dagen, of te wel twee maanden. Zelfs wanneer het realiseren van de millennium doelen tegenvalt en het twee maanden klimaat beleid jaarlijks kost … Dan nog is dat by far een betere investering. Stel dat …

Nog steeds staan links & groen minnend Nederland et al dat voorzorgsbeginsel te propaganderen – ‘wat gaat er mis wanneer we ons klimaat niet redden. Dan hebben we toch nog steeds een betere wereld’!

Niet dus …

Dan heeft u jaarlijks 2 miljoen Malaria doden op uw geweten, 5 miljoen kindertjes & 10 miljoen hongerdoden … plus de rest. Een slordige 20 miljoen mensen, die onnodig jaarlijks het leven laten, omdat ‘klimaat’ big business is. Het linkse voorzorgsbeginsel spendeert ongeveer € 20.000 per verloren leven om de socialistische business case in leven te houden. In ruil voor een bijdrage van € 50,- per lid van de wereld bevolking.

Zie hier, waarom het voorzorgsbeginsel thuishoort in het wetboek van strafrecht. Het kan niet zo zijn dat wij miljarden besteden aan een niet gedefinieerd probleem, maar tegelijkertijd weigeren wel bestaande problemen op te lossen. De leerschool zal hard – maar vooral duur – blijken te zijn.

Dit blog verscheen eerder op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1463