Vlaamse steun voor toetsing ammoniakbeleid in Nederland

Vrijdag 20 februari 2015

Hoewel de toekomst van veebedrijven zowel in Vlaanderen als in Nederland door de overheid afhankelijk wordt gemaakt van hun ammoniakdepositie in nabij gelegen natuurgebieden, is die stikstofneerslag berekend en nooit getoetst met veldmetingen.

Daardoor rijzen er twijfels over de juistheid van de emissies. In 2014 publiceerde V-focus, een Nederlands vakblad voor adviseurs in de veehouderij, een ophefmakende artikelenreeks die aanleiding gaf tot parlementaire vragen over het rekenmodel.
Inmiddels is een onafhankelijk wetenschapsteam, gefinancierd door middel van crowdfunding, begonnen met de toetsing ervan. V-focus meldt dat er interesse en financiële steun vanuit Vlaanderen is voor het onderzoek.

Het vakblad V-focus wekte met zijn artikelenreeks de indruk dat de stikstofdepositie vanuit de veehouderij op natuurgebied in werkelijkheid lager is dan de berekeningen van de overheid doen uitschijnen.

Onderzoek om dat hard te maken, kost handenvol geld en moet zo onafhankelijk mogelijk zijn van bestaande belangen. Agrimedia Wageningen, de uitgeverij achter V-focus, lanceerde een oproep voor crowdfunding in landbouw- en milieukringen om het geld bij elkaar te krijgen. De teller staat op 19 februari dankzij donaties van 73 organisaties, bedrijven en particulieren op € 23.595. Voor het beantwoorden van de vijf onderzoeksvragen is € 40.000 nodig.

Met het geld dat al voorhanden is, zijn wetenschapsjournalist Marcel Crok en onderzoeker Jaap Hanekamp, op de vingers gekeken door reviewers vanuit milieu- en landbouwhoek, begin deze maand aan de slag gegaan. De donateurs komen naar verluidt voor een belangrijk deel uit de landbouwsector, maar ook uit de wetenschap, de milieusector en de politiek.

Dat er ook vanuit Vlaanderen steun komt voor het onderzoek hoeft niet te verbazen. Het rekenmodel voor de zogenaamde ‘achtergronddepositie’ van stikstof heeft de Vlaamse overheid namelijk geleend van onze noorderburen. Toch zijn de resultaten van het onderzoek niet één-op-één door te trekken naar Vlaanderen. Voor de lokale stikstofneerslag van veebedrijven in natuurgebied gebruikt onze overheid een eigen, door onderzoeksinstituut VITO ontwikkeld, rekenmodel.
(Bron: vilt.be)

Steun het belangrijke onderzoek met een donatie. Zie: Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015