Schaliegas, feiten en cijfers

Donderdag 19 februari 2015

De Groene Rekenkamer heeft een rapport geschreven over schaliegas. Er doen veel spannende verhalen over het boren naar schaliegas de ronde. De Groene Rekenkamer heeft in dit rapport getracht werkelijkheid en fictie te scheiden, spreekt geen voorkeur uit over het wel of niet boren naar schaliegas maar bekijkt slechts de huidige stand van de techniek.

Moeten we alles aannemen wat de voor- en tegenstanders van het boren naar schaliegas schrijven? Moeten we ons in Nederland verre houden van soms meer dan 10 jaar oude feiten uit de VS? Kunnen we ons in Nederland niet beter richten op de toekomst? Een toekomst die ontegenzeggelijk de nodige technische verbeteringen bij het boren naar schaliegas zal brengen.

Naar verwachting wordt er in Nederland pas over 5 jaar naar schaliegas geboord, mits enkele proefboringen hebben aangetoond dat er een winbare hoeveelheid schaliegas zit.
Tonen proefboringen aan dat er geen winbare hoeveelheid schaliegas in de grond zit dan kunnen we stoppen met de discussie wel of geen schaliegas.

Het rapport Schaliegas, feiten en cijfers, is voor € 10,- incl. verzendkosten te koop in onze webshop.