Finland laat neonicotinoïden toe

Zaterdag 14 februari 2015

Finland laat het komende seizoen de neonicotinoïde bevattende zaadbehandelingsmiddelen Elado FS 480 en Cruise OSR toe in de koolzaadteelt. Volgens de autoriteit Tukes, toezichthouder voor chemicaliën, is het zonder de middelen praktisch onmogelijk om oliegewassen te telen in Finland en zijn er ook geen alternatieven voor neonicotinoïden.

Ondertussen blijft de koolzaadteelt wel van aanzienlijk belang voor de vruchtwisseling met graan. Tukes gelooft bovendien niet dat de in 2013 door de Europese Commissie gewraakte middelen schadelijk zijn voor de bijenstand, althans niet in Finland. In strijd met de besluitvorming, acht de instantie de inzet evenmin.

Zie ook ons artikel over bijensterfte