Update van het lopende ammoniakonderzoek

Vrijdag 13 februari 2015

Het onderzoeksteam Marcel Crok en Jaap Hanekamp is voortvarend aan zijn toetsing van de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid begonnen.
Momenteel worden de databestanden met meetgegevens grondig bestudeerd.
In de afgelopen decennia is er in Nederland (en ook in het buitenland) veel gemeten aan ‘de ammoniak’ en andere stikstofbronnen. Deze daadwerkelijke metingen zullen de basis gaan vormen van de toetsing van Crok en Hanekamp. Vervolgens zullen de analyses uit de metingen worden gebruikt voor de toetsing van het rekenmodel waarop het beleid is gebaseerd.
Dit rekenmodel gaat uit van een aantal ‘aannames’ en de toetsing van Crok en Hanekamp zal moeten uitwijzen of die aannames overeenstemmen met de werkelijkheid.

Steun groeit ook vanuit Vlaanderen

Inmiddels hebben 66 organisaties, bedrijven en particulieren hun steun toegezegd met een donatie en meerdere partijen hebben al laten weten binnenkort een donatie te zullen doen. Tot vandaag is er bijna € 23.000 gedoneerd. Dit is een prachtig resultaat!

Ook vanuit Vlaanderen wordt dit onderzoek gesteund door inmiddels meerdere organisaties. De Vlaamse overheid heeft voor zijn beleid het Nederlandse ammoniakmodel (in Vlaanderen VLOPS genaamd) overgenomen en op grond daarvan 133 agrarische bedrijven de ‘rode kaart’ verstrekt wat inhoudt dat het bedrijf te belastend is voor de natuur. Voor deze bedrijven geldt dat bij verval van de vergunning (tussen 2014 en 2034) niet opnieuw vergund kan worden.

Voor meer informatie zie de website Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015

Met vriendelijke groet,

Geesje Rotgers, AgriMedia Wageningen