Tartuffe Leegte, VVD politicus

Zaterdag 17 januari 2015

De minachting van VVD Kamerlid Leegte voor Groningen is ongekend. Gisteren was de vaste Kamercommissie EZ op werkbezoek in Groningen om daar met gedeputeerden over de aardgaswinning te spreken.
De Kamercommissie heeft diverse locaties en panden bezocht en met veel bewoners en actiegroepen gesproken. De politici spraken ook met de GBB, de Groninger Bodem Beweging. Duidelijk is dat de GBB woedend is over de huidige gang van zaken.
Na afloop was er nog een bezoek aan het provinciehuis waar de Kamercommissie nog enkele petities in ontvangst heeft genomen.

De boodschap van vrijwel iedere Groninger aan de Kamercommissie luidde: neem niet alleen maatregelen aan de achterkant (schadeherstel, versteviging van huizen), maar doe wat nodig is, pak de oorzaak aan, en draai die gaskraan dicht tot maximaal 30 miljard m3.
De belangrijkste klacht was dat Den Haag de bewoners met spiegeltjes en kraaltjes probeert te paaien, maar dat er helemaal niets gedaan wordt aan de oorzaak van alle problemen, de gaswinning.

Ook VVD kamerlid Leegte was als lid van de Kamercommissie EZ aanwezig. Na afloop van zijn bezoek ging Leegte met de trein terug naar het westen.

In de trein zaten diverse mensen die getuige waren van een telefoongesprek tussen Leegte en een onbekende aan de andere kant van de lijn.

Uit het gesprek werd de complete minachting duidelijk die Leegte toonde met een bevolkingsgroep die de wanhoop nabij is. Leegte is absoluut niet op de hoogte wat er onder de bevolking leeft, een bevolking die continu in spanning zit wanneer de volgende aardbeving plaats vindt.

Schrijver van dit artikel kan zich de angst onder de Groningse bevolking goed voorstellen omdat hij zelf verschillende zware aardbevingen in Griekenland en Italië van resp. 6.4 en 6.8 op de schaal van Richter heeft meegemaakt toen hij voor de TU Delft in het buitenland werkte en metingen deed om het ontstaan van aardbevingen beter in kaart te kunnen brengen. Zie:  pic.twitter.com/505K60k9fr . Na één aardbeving slaap je nooit meer rustig en staat je koffer met persoonlijke zaken steeds vluchtklaar. Bij beide bevingen waren helaas meer dan 100 dodelijke slachtoffers en honderden zwaar gewonden te betreuren.

Uit het gesprek dat Leegte met de grote onbekende voerde bleek al ras toen hij uitlegde hoe je de Groningers aan het lijntje moet houden en ook zegt dat hij tijdens zijn werkbezoek de media zoveel mogelijk is ontlopen.

Nu is dat voor Leegte geen bijzonderheid. Hij weigert steevast relevante vragen te beantwoorden die hem over windenergie gesteld worden. Om die reden blokkeert hij op Twitter de Tweets van de Groene Rekenkamer. Leegte kan er niet tegen als er vragen worden gesteld die zijn niveau te boven gaan en negeert dan iemand. Om die reden heeft hij de media in Groningen ook ontlopen.

Leegte zei verder tegen de grote onbekende aan de andere kant van de lijn dat ‘we’ het verband tussen gaswinning en aardbevingen moeten onderzoeken, terwijl Leegte dondersgoed weet dat dit verband al ruim voldoende is aangetoond.

We hebben de indruk dat Leegte wil blijven onderzoeken om tijd te rekken.

Leegte zei verder hoe ‘je’ altijd tegen de media kunt zeggen ‘dat Kamp de gaswinning bij Loppersum met 80% heeft verlaagd.’ Dat de gaswinning desondanks is toegenomen, lijkt dit een afleidingsmanoeuvre om vragenstellers op het verkeerde been te zetten.

Dan zegt Leegte tegen de onbekende hoe je ‘de implicaties voor de coalitie nu moet framen.’ Duidelijk is dat de andere coalitiepartner de gaskraan verder dicht wil draaien. Leegte wil voorkomen dat er tussen de coalitiepartners nog meer onenigheid ontstaat dan er nu al is.

Bij de laatste opmerking van Leegte zou iemand kunnen denken dat hij Kamp persoonlijk aan de lijn heeft gezien zijn excuus dat hij aanbiedt voor het slecht op de hoogte houden van wat er tijdens zijn werkbezoek is gebeurd.

Het is niet alleen het Groningse gas dat Leegte parten begint te spelen. Ook op het gebied van windenergie begint Leegte er met de pet naar te gooien.
Bij de verkiezingen in 2012 is Leegte met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gebleven. Niet in het minst omdat hij voor de verkiezingen duidelijk liet blijken tegen onrendabele windenergie te zijn.

Hoe snel zijn mening veranderde bleek na de kabinetsformatie. Leegte werd het woordvoerderschap over windenergie ontnomen en mocht zich alleen nog met algemene energiezaken bemoeien.

Er gaat geen moment voorbij of Leegte neemt geen afstand meer van windenergie.  Hoe zouden zijn voorkeur stemmers deze draai vinden? Het woord kiezersbedrog is meermaals gevallen.

De bevolking van Groningen weet één ding zeker. Op 18 maart zullen ze niet meer op de partij van Leegte stemmen en zullen ze in de omgeving van Veendam proberen te voorkomen dat bij een voormalig VVD Tweede Kamer lid 3 windmolens op het land worden gezet waar hij meer dan twee ton per jaar vergoeding voor ontvangt.

Update 19:06 uur

Excuses voor telefoongesprek in trein

Het VVD-Tweede Kamerlid René Leegte biedt zijn excuses aan voor het telefoongesprek dat hij in de trein voerde over de gaswinning in Groningen.

Door het gesprek is volgens hem ‘onnodige onrust ontstaan’. ,,Ik bied mijn excuses aan voor het voeren van een telefoongesprek over een gevoelig onderwerp terwijl ik in de trein zat.” Volgens hem staat voor de VVD de veiligheid van gaswinning voorop. ,,Wij steunen het besluit van het kabinet om de gaswinning fors terug te schroeven”, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

René Leegte maakte deel uit van een delegatie Tweede Kamerleden die vrijdag het aardbevingsgebied in Groningen bezocht. Op de terugreis in de trein naar huis voerde hij een telefoongesprek met een partijgenoot. Hij deed dat op het balkon in de trein waar meerdere passagiers het gesprek volgden.

Rolf Schuttenhelm van Fossielvrij, een energie- en klimaatdeskundige die ook bij het bezoek in Groningen aanwezig was, hoorde het gesprek en twitterde er over. In korte tijd zoemde het rond op de sociale media.

Leegte leek in de trein de VVD-strategie met een partijgenoot te bespreken. Hij zei dat ‘de VVD vast moet houden aan de lijn dat nader onderzocht moet worden of er een verband is tussen gaswinning en de aardbevingen’. Ook zei hij, aldus Schuttenhelm, ‘dat Kamp altijd moet vermelden dat de gaswinning rond Loppersum al naar 80 procent is verlaagd’.

Het zijn bekende VVD-standpunten, maar het is ongebruikelijk de aanpak in het openbaar – in de trein – te bespreken, waar Jan en alleman het kan horen.

Rolf Schuttenhelm heeft er wel een mening over.

,,De arrogantie van de man straalt er af. Als je je tactiek in het openbaar bespreekt, neem je de mensen die het kunnen horen niet serieus. Alsof treinreizigers dat niet volgen en niet geïnteresseerd zijn.”