Raad van State buigt zich over privé zonnepanelenweide

Zaterdag 17 januari 2015

De provincie Groningen vindt het maar niks dat Wim de Bruijn uit Meeden achter zijn woning een zonnepanelenweide wil opzetten. De Bruijn wil op 2 hectare grond 4.800 panelen plaatsen. De Bruijn wil de ‘weide’ voor 20 à 30 jaar verhuren aan de coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde. De provincie maakt bezwaar tegen dit plan en stapt 27 februari naar de Raad van State.

De provincie Groningen ziet zonne-energie als een belangrijke bron van duurzame energie. Maar ze vindt het ongewenst dat de opwekking via zonneweides in het buitengebied plaatsvindt. Haar voorkeur gaat, mede uit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik en voorkoming van aantasting van het landschap, uit naar stedelijk gebied. Bedrijfsterreinen zijn daar volgens de provincie prima geschikt voor.

De gemeente Menterwolde heeft in het bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om, onder voorwaarden, zonnepanelen op landbouwterreinen toe te staan. Op dit punt heeft de provincie een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Omdat de aanleg van zonnepanelen in strijd is met de Omgevingsverordening van de provincie.

De Bruijn zegt dat met zijn zonnepanelenweide jaarlijks 365 huishoudens kunnen worden voorzien van energie. Overigens denkt De Bruijn dat de Raad van State het bezwaar van de provincie Groningen overneemt en dat zo een eind komt aan zijn zonnepanelenplan.

“We zitten in de beginfase van dit plan. Duurzaam Menterwolde moet nog een subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek.”
(Bron: menterwolde.info)