Een voorspoedig en gezond 2015 gewenst

Donderdag 1 januari 2015

Het bestuur en de Raad van Advies van de Groene Rekenkamer wensen alle donateurs, abonnee’s op de nieuwsbrief en alle andere belangstellenden een voorspoedig en vooral gezond 2015.