Heeft windenergie nog toekomst?

Zondag 4 januari 2015

2015 is het jaar van de waarheid voor de ambitieuze doelstellingen van het kabinet voor het verduurzamen van de Nederlandse energie-voorziening. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt.

Weerstand
Daarom moeten er dit jaar bindende afspraken komen, contracten worden getekend en projecten worden opgestart. De inzet is vooral gericht op windenergie.

Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als de effecten op milieu en gezondheid worden meegerekend. Dat bleek in oktober 2014 uit een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Op het land is er groeiende lokale weerstand tegen meer en grotere windmolens. Daarom moeten veel van de nieuwe windmolens in de Noordzee komen. Via een verhoging van de energierekening voor huishoudens komt hier een bedrag van 18 miljard euro voor beschikbaar, die gedurende 15 jaar de verliezen op ‘wind-op-zee’ moet compenseren.

Rendement
Waar het produceren van energie uit kolen en gas 3 a 4 eurocent per kilowattuur kost, is dit bij wind-op-zee 17 eurocent.

Maar de recente drastische daling van de olieprijs heeft ook gevolgen voor gas en elektriciteit. Die zijn al 10 procent goedkoper geworden. Daarmee lijkt het rendement voor investeerders in windparken-op-zee tot nul gereduceerd te worden, en zal het waarschijnlijk onmogelijk zijn het benodigde kapitaal bij elkaar te halen.

In 2020 moet veertien procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Nu is dat ongeveer vijf procent. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er in het Energieakkoord afspraken gemaakt tussen kabinet, milieuorganisaties, werkgevers en werknemers. Zo moeten de oude kolencentrales aan strengere eisen voldoen en moet het energieverbruik van Nederlanders omlaag. Ook de bouw van grote windmolenparken op zee is een belangrijk onderdeel in het akkoord.

Gratis energie
Zelfs 18 miljard zal niet genoeg zijn om de doelstelling voor wind-op-zee te realiseren. In de windindustrie ging men altijd uit van stijgende energie-prijzen en nu wordt een stijging naar oude niveau’s verwacht. Sommigen denken zelfs dat er een tijdperk van veel lagere prijzen aankomt, of van gratis energie.
(Bron: NOS)