Raad van State vernietigt verleende Natuurbeschermingswet vergunning door GS Gelderland

Woensdag 24 december 2014

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan nogal eens lichtzinnig om met verleende vergunningen op het gebied van Milieu en Omgeving.
Wat dat betreft moeten de inwoners van Zutphen de vinger aan de pols houden zodra GS de vergunning van de Biomassa Centrale Zutphen in behandeling gaat nemen.

Vandaag echter vernietigde de Raad van State de door GS van Gelderland verleende Natuurbeschermingswet vergunning voor een bedrijventerrein de Kolk in Nunspeet en de aanliggende nog te bouwen rondweg.

Het rechtscollege oordeelt dat er geen passende beoordeling is gemaakt voor een eventuele toename van de verzurende stikstofneerslag op het Natura-2000 gebied de Veluwe. Ook werd een fout gemaakt bij de beoordeling van het effect van twee veehouderijen die in het gebied verdwijnen. De Raad van State vindt dat de provincie de effecten daarvan te hoog heeft ingeschat. Bovendien is van één bedrijf nog onduidelijk wanneer het gaat stoppen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State