Rechter vernietigt vergunning biogasinstallatie Varsseveld

Maandag 22 december 2014

De plannen voor de biogasinstallatie in Varsseveld gaan voorlopig de prullenbak in. De bestuursrechter van de rechtbank Gelderland heeft de ingediende beroepen tegen de vergunning gegrond verklaard.

De vergunning voor de vestiging was door het college van gedeputeerde staten van Gelderland verleend aan de Biogasvereniging Achterhoek. Het collectief van 117 agrarische ondernemers in de Achterhoek is vanaf 2005 actief op zoek naar mogelijkheden voor een rendabele biogasproductie in de Achterhoek.

De bestuursrechter oordeelde dat de vergunning niet in stand kan blijven, omdat het bedrijf niet voldoet aan de wettelijk vereiste beschikbare technieken voor het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging.

Download hier de uitspraak