Te weinig wind in Gelderland, windmolens absoluut onrendabel

Donderdag 18 december 2014

In Gelderland waait het gemiddeld 70% van op de Noordzee en bijv. Noord-Holland. Dat betekent dat er 0.7 * 0.7 * 0.7 = 35% van de energie wordt opgewekt met dezelfde windmolen. Plaatsen van windmolens in Gelderland is dus alleen te verklaren vanuit overdadige subsidie. Die de burgers er om heen moeten ophoesten. We moeten dus elk jaar een envelopje geld naar de buren brengen. Wij krijgen er niets voor terug dan alleen overlast en een bedorven landschap.

Want niet het opgesteld vermogen in MW is duurzaam, maar energie in kWh.
Toch werkt de subsidie precies anders.

Windenergie in Gelderland wordt toch financieel mogelijk gemaakt doordat de subsidieregeling SDE+ alleen uitgaat van tabellen over opgesteld vermogen op de windmolenmast. De fictief te maken windenergie volgt in de SDE door een landelijke gelijke benuttingsfactor (vollasturen). Daarom worden in Gelderland de generators van de Beleggersclub Raedthuys  ook nog oversized van ca. 2 naar 3 MW. Zit je in een betere tabel maal de vastgestelde vollasturen.

windmolens-in-natuur_590

Gelderland is geen windprovincie

(Bron: hoordewindwaait.nl)