Na gelijk hebben, nu gelijk krijgen

Maandag 1 december 2014

Door Chris van den Bos. Lid Provinciale Staten VVD Gelderland.

Al heel lang probeer ik, bij alle windmolen-initiatieven, de beslissing te laten nemen op het niveau waar men ook de overlast ervaart. Dat vind ik wel zo eerlijk. Op het niveau van de gemeente(raad). In veel gevallen kreeg ik dan te horen “dat kan niet, want door de elektriciteitswet is de Provincie verplicht medewerking te verlenen aan dit soort initiatieven”. Volgens mij was/is dit niet zo, maar ik bleef lange tijd een roepende in de woestijn! Tot donderdag de 27e november…

Gelders VVD-amendement in Tweede Kamer
Die avond werd in de Tweede Kamer in het plenaire debat over het onderwerp ‘energie’ gesproken. Het Tweede Kamerlid van Groen Links, van Tongeren was door “een aantal goed geïnformeerde mensen van mijn partij in Gelderland” ingelicht over ons amendement A32 op de Windvisie. En of dat (daar gingen we weer!) volgens diezelfde “goed geïnformeerde mensen”, niet in strijd was met de elektriciteitswet.

De teksten van dit debat vindt U hier.

Draagvlak gemeenteraden niet in strijd met Elektriciteitswet
Allereerst is het leuk om te lezen dat partijen als PvdA/CDA/SP in de Tweede Kamer draagvlak ook ineens steeds belangrijker vinden. Alhoewel men daarbij nog wel teveel om de hete brij heen draait. Maar dan komt het klapstuk. De beantwoording van Staatssecretaris Dijksma namens het Kabinet. En wat zegt zij:

Mevrouw Van Tongeren heeft gevraagd of de eis die de provincie Gelderland stelt dat gemeenten instemmen met windplannen, in strijd is met de Elektriciteitswet. Een eis dat gemeenten instemmen is op zichzelf niet direct in strijd met de Elektriciteitswet, maar het staat wel op gespannen voet met de afspraken tussen Rijk en provincies over de taakstelling die men moet halen. Dat is er feitelijk aan de hand.”

Oh boy, oh boy wat voelt het soms goed om na jaren tegenwind zo gewoon gelijk te krijgen.

Windmolenparken zijn een keuze, geen verplichting
Het kan dus gewoon. Wij hadden het al die tijd bij het rechte eind. Hier boekt de VVD pure winst voor al die Gelderse inwoners die hun recht wilden halen. Het is dus gewoon een kwestie van willen en dat is een politieke keuze. Nu kunnen ook partijen in de Staten van Gelderland zich niet meer achter deze Elektriciteitswet verstoppen.

Als onze inwoners een windpark wordt opgedrongen, dan is dat een keuze, geen verplichting. Een belangrijke constatering op weg naar 18 maart 2015!

VVD blij met uitspraak Staatssecretaris Dijksma
Als VVD hebben wij het belang van onze inwoners, met de draagvlak-eis, altijd bovenaan gesteld. Dat is voor ons een ‘sine qua non’ geweest. Maar het is wel heel mooi als dat in het Kabinet wordt bevestigd als gevolg van een actie van een aantal zeer goed geïnformeerde leden van Groen Links in Gelderland.
Heren, waarvoor onze dank!

Chris van den Bos
Lid VVD Statenfractie Gelderland