Windpark op zee gebakken lucht

Maandag 1 december 2014

De miljarden kostende windparken op zee, die moeten worden aangelegd vanwege het vorig jaar gesloten Energieakkoord, leveren ons land geen enkel CO2-voordeel op.

Dat komt doordat op het laatste moment van de onderhandelingen de efficiënte warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) uit de overeenkomst zijn geschrapt.

Het gevolg hiervan is dat de CO2-besparing, die de windparken op zee moeten opleveren, geheel teniet wordt gedaan. Deze windparken aan de kust vormen slechts een klein onderdeel van het Energieakkoord, maar het is wel verreweg het duurste onderdeel. Volgens minister Kamp kosten de windparken 18 miljard. Vrijdag zei Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die moet toezien op de naleving van het Energieakkoord, dat de totale kosten van het akkoord 50 miljard euro bedragen. Door sommige critici worden echter bedragen van rond de honderd miljard realistischer geacht.

„Ongeveer 50 procent van onze elektriciteit kwam tot voor kort van efficiënte warmtekrachtkoppeling. In deze installaties verdwijnt de warmte die vrijkomt niet, zoals in andere centrales, maar wordt nuttig gebruikt. „Door het niet opnemen in het Energieakkoord stoppen de subsidies voor deze efficiënte vorm van energieopwekking. Binnen een paar jaar zal het gebruik van WKK halveren of zelfs met 80 procent afnemen”, zegt directeur Kees den Blanken van de Cogen, belangenvereniging WKK.

„De warmtekrachtkoppeling wordt vervangen door veel minder schonere gascentrales. Het gevolg is dat er veel meer CO2-uitstoot vrijkomt. Waarbij de CO2-besparing van de peperdure windparken op zee teniet wordt gedaan.”

Door de hoge gasprijs is de warmtekrachtkoppeling niet rendabel. „We denken dat we in vijftien jaar ongeveer 2 tot 4 miljard nodig hebben om ze overeind te houden. Dat is slechts een vijfde van de kosten van windparken op zee”, zegt Den Blanken.

„Er lag inderdaad een plan op tafel om de warmtekrachtkoppeling met een bedrag van ongeveer 80 miljoen per jaar te steunen, zegt directeur Tjerk Wagenaar van Natuur en Milieu. Waarom het voorstel van tafel verdween kan hij niet zeggen. Andere bronnen wijzen op de macht van grote energiebedrijven als Vattenfall en RWE. Door subsidie van windenergie raken zij in problemen.

In de duurzame beweging is grote weerstand tegen het subsidiëren van elke vorm van fossiel, ook al bespaart die veel goedkoper CO2 dan wind of zon. „WKK draait op een fossiele brandstof en hoort dus niet thuis in het Energieakkoord,” zegt Joris Wijnhoven van Greenpeace.
(Bron: De Telegraaf)