Windfetisj

Maandag 1 december 2014

De redactie van de wakkere krant van Nederland pakt vanmorgen uit over de mislukking van windenergie.

Er is nieuw bewijs dat het Nationaal Energieakkoord ten prooi is gevallen aan windenergiefetisjisme. De komende jaren wordt er minimaal achttien miljard euro aan gemeenschapsgeld gepompt in de aanleg van windmolenparken. Dat terwijl nu al vaststaat dat deze parken nimmer zullen renderen.

Het monsterverbond tussen de bouwwereld en de milieubeweging blijkt een ijzersterk pact, dat er in geslaagd is een meerderheid van de Tweede Kamer voor zich te winnen.

En dat terwijl vrijwel wekelijks nieuwe gegevens beschikbaar komen die erop wijzen dat ons land de miljarden beter in de zak kan houden. Zo blijkt nu dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 helemaal niet wordt teruggedrongen door de grootscheepse aanleg van windmolenparken. De investeringen in windenergie maken verdere investeringen in veel goedkopere warmtekrachtcentrales namelijk onmogelijk.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan zo snel dat de windparken bij oplevering al verouderd zullen zijn. Zo worden zonnecollectoren met de dag rendabeler en goedkoper. Veelbelovend is ook de opwekking van schone energie uit osmose tussen zout en zoet water, waarmee nu aan de Afsluitdijk een proef wordt genomen.

De overhaaste aanleg van windparken dreigt daardoor uit te lopen op een miljarden verslindend debacle. Het huidige Energieakkoord moet zo snel mogelijk de prullenbak in, zodat er met de wetenschap van nu een echt innovatief energiebeleid kan worden uitgestippeld.