In memoriam prof. dr. ir. F. W. Sluijter (Frans)

Woensdag 26 november 2014

prof.dr.ir.frans_sluijter

 

 

 

 

 

Op 21 november is Frans Sluijter na een kort ziekbed overleden.

Frans was emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Frans was al jaren een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Advies van de Groene Rekenkamer. Hij volgde de discussies over windenergie en de (eventuele) klimaatverandering met grote aandacht en scepsis. Hij was een trouw bezoeker van bijeenkomsten van de Groene Rekenkamer, waarbij hij altijd zonder enig voorbehoud, maar op een zeer evenwichtige en beheerste wijze van zijn kritische opvattingen liet blijken. Zijn bijdragen aan de discussies waren gebaseerd op zijn grote deskundigheid en grondige kennis van de materie. Frans werd echter niet alleen gewaardeerd om zijn inhoudelijke kwaliteiten, hij wist in discussies ook altijd de juiste toon en het evenwicht te vinden.
Bestuur en Raad van Advies van de Groene Rekenkamer zullen zich Frans blijven herinneren als een bijzonder aimabel deelnemer aan onze discussies.