Bezwaar tegen verlenging schaliegasvergunning

Maandag 24 november 2014

Milieudefensie heeft officieel bezwaar gemaakt tegen verlenging van de vergunning die aan het Britse bedrijf Cuadrilla is verleend om naar schaliegas te zoeken in Brabant. De milieuorganisatie vindt het onbegrijpelijk dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) de opsporingsvergunning heeft verlengd, terwijl er in ons land niet naar schaliegas mag worden geboord. Het besluit is onzorgvuldig, oordeelt Milieudefensie.

De minister onderzoekt momenteel nog of en zo ja waar er in Nederland boringen naar schaliegas worden toegestaan. „Minister Kamp is duidelijk al aan het voorsorteren op een besluit vóór schaliegas. De hele discussie over nut en noodzaak van schaliegas die het komende jaar gevoerd moet gaan worden, wordt een wassen neus”, reageerde een campagneleider van Milieudefensie vanmorgen.