Windmolens in Groningen kosten werkgelegenheid

Zaterdag 22 november 2014

Ondernemers in Stadskanaal vinden dat de overheid een blokkade moet opwerpen tegen windparken in de Drentse Monden.

Gebeurt dat niet dan staken ondernemers het overleg met de gemeente Stadskanaal over het bieden van werkgelegenheid aan mensen die in de sociale werkvoorziening buiten de boot vallen. Dat wordt bevestigd door de voorzitter van de Vereniging Bedrijven in de Kanaalstreek (VvBK).
Volgens de ondernemers heeft het geen zin om te praten over het opnemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, als de bedrijven schade lijden door de windparken of zelfs vertrekken uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

De voorzitter van de VvBK legt uit dat met de komst van grootschalige windparken het vestigingsklimaat ernstig wordt aangetast. “Voor bedrijven en werknemers wordt het straks moeilijker om hier iets op te bouwen. Wie koopt er nog een woning in een gebied dat straks vol staat met honderden windmolens? Met die windparken gaat de levensstandaard achteruit.”

Onlangs sprak de VvBK en een delegatie van onder andere ondernemers uit Borger/Odoorn met burgemeester Galama (VVD) van Stadskanaal. Daar kwam ook de integratie van mensen die in de toekomst niet meer bij de sociale werkvoorziening Wedeka terecht kunnen, aan de orde.

De bedrijven zijn uitgenodigd om aan een ondernemerstafel te praten over de zogeheten participatiewet. Dat gebeurt op uitnodiging van de commissie van Zijl. Deze commissie buigt zich over de bestrijding van de werkloosheid in Oost Groningen.

Een inwoonster van Stadskanaal, tevens lid van de delegatie die met de burgemeester sprak, steunt de ondernemers.
“Voor grote windparken is geen draagvlak bij bedrijven en bevolking. De horizonvervuilers leiden tot waardedaling van de omgeving, terwijl we al met krimp te maken hebben. Toch dramt het Rijk door. Het heeft geen zin om constructief plannen te maken met de ene overheid, terwijl de andere overheid schade aanricht in de woonomgeving.”

De burgemeester van Stadskanaal die de ondernemerstafel leidt toont begrip voor de harde opstelling. “Als je 50 windmolens met een ongekende hoogte tegen de oostelijke provinciegrens aanplakt, gaat het niet meer om het woongenot van enkelen, maar om 20.000 inwoners in Stadskanaal en 5.000 in Nieuw Buinen. De landschappelijke en economische impact is niet goed afgewogen. Windmolens, hoge werkloosheid, krimp. Hoeveel wil je hier op een bult gooien?”, aldus de burgemeester.

18 maart 2015: Statenverkiezingen.