Schaf subsidies af

Zondag 26 oktober 2014

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zijn van mening dat we in Nederland alle directe en indirecte milieu- en klimaatsubsidies moeten afschaffen. De miljarden die met deze investeringen gemoeid zijn, vinden ze weggegooid geld. Bovendien moet dat geld opgebracht worden door belastingverhogingen op burgers en bedrijven; dit rondpompen van geld, het heffen en weer uitdelen, remt onze economie af. Door het afschaffen van al die subsidies kunnen die verhogingen worden teruggedraaid. De economen concluderen dat de beste methode voor het klimaat- en milieubeleid een belastingheffing op het verbruik van fossiele brandstoffen is (een koolstofbelasting), volgens het principe: de vervuiler betaalt. Bij die oplossing kan het peperdure en inefficiënte Energieakkoord de prullenbak in.

Een bont gezelschap van milieuactivisten, windlobbyisten en windprofessoren is boos op het Centraal Planbureau (CPB). Begin deze maand stelde het CPB namelijk dat het bouwen van grote windmolenparken in zee de maatschappij meer kost dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. De schade van die bouwprojecten wordt becijferd op ruim € 5 miljard.

Het Centraal Planbureau zegt dat deze bouw ook nauwelijks milieuwinst oplevert; als gevolg van het huidige Europese handelssysteem blijft de uitstoot van koolstofdioxide namelijk gelijk, ondanks die extra windmolens.

Los van deze pijnlijke conclusies zijn de afgelopen jaren van verschillende kanten al een waslijst aan bezwaren tegen windenergie op land en op zee naar voren gebracht. Bovendien worden deze molens voor een groot deel gefinancierd op kosten van de belastingbetalers in ons land.

Naar aanleiding van Kamervragen maakte minister Kamp van Economische Zaken vorig jaar bekend dat er mogelijk € 18 miljard aan overheidssubsidies zal worden gestoken in windparken op zee.

Dit gigantische bedrag wordt uitgesmeerd over vijftien jaar en leidt voor huishoudens in ons land tot een extra kostenpost van rond de € 200 per jaar in de vorm van een hogere energierekening.

Deze heffing treft lagere inkomens harder dan hogere. Recent heeft de minister besloten tot goedkopere windparken waardoor dit bedrag rond de € 3 miljard lager zal uitvallen. Maar ook voor deze parken geldt dat ze op subsidies draaien, die bovendien in hoofdzaak terecht komen in de zakken van buitenlandse leveranciers en fabrikanten. Vorig jaar hebben wij de bezwaren tegen molens kort samengevat in een column in deze krant en geconcludeerd dat we moeten stoppen met de ‘oude technologie’ van windmolens die op kosten van belastingbetalers draaien. Een adequate prijs berekenen voor de uitstoot van koolstofdioxide.

De beste oplossing is door middel van een belasting. Een heffing werkt beter dan een emissiemarkt, is doelmatiger en minder vatbaar voor lobbies en subsidiezoekers. Bovendien is het beprijzen van koolstofdioxide technologie-neutraal: het prikkelt de markt zelf de meest doelmatige manier te vinden om koolstofdioxide-uitstoot te beperken.

Net als nu het Centraal Planbureau kregen we toen naar aanleiding van onze column de windlobby over ons heen. Ten overvloede, we zijn in alle opzichten voorstander van duurzame energievoorzieningen, maar dan wel op een doelmatige en doeltreffende manier en niet gebaseerd op hobby’s.

Wereldwijd, ook in Nederland, moet vooral worden ingezet op de nieuwste technologie van zonne-energie (lichttechnologie) met vormen van geavanceerde opslagsystemen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van elektrisch vervoer. Daarnaast is het nodig dat in ons land echt werk wordt gemaakt van energiebesparingen in huizen, fabrieken en kantoren; dat levert bovendien veel extra banen op. De keuze voor zonne-energie wordt goed ondersteund door internationale studies die aangeven dat de komende decennia zonne-energie zal uitgroeien tot de belangrijkste stroombron in de wereld.

Al de komende tien jaar zal in steeds meer landen zonne-energie zonder subsidie kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Dat kan versneld worden door de bestaande directe en indirecte subsidies waarvan fossiel profiteert af te schaffen.

Conclusie: Het subsidiesysteem schaadt de economie.

Ook om een andere reden moeten we stoppen met inefficiënte klimaat- en milieusubsidies. Om die te kunnen uitgeven, moeten we burgers en bedrijven eerst zwaarder belasten. De praktijk laat zien dat dit rondpompen van geld, veel heffen en veel subsidies uitkeren, uiteindelijk slecht zal uitpakken voor de economische groei.

Een extra reden om daarmee te stoppen. Het kabinet heeft geen energie-akkoord nodig voor een effectief klimaat en energiebeleid en het zal stil worden in de wereld van het milieu- en klimaatlobbyisme.

Nederland schaft zo snel mogelijk alle directe en indirecte subsidies af, zowel voor fossiel als in het kader van het klimaat- en milieubeleid. Dat levert de schatkist vele miljarden.

Via lastenverlaging kan daarmee extra koopkracht voor burgers worden gefinancierd. En die lastenverlaging stimuleert de economische groei en werkgelegenheid van ons land.

Daarnaast gaan we in ons land voor 100% de hoofdregel hanteren dat ’de vervuiler betaalt’. Fossiel energieverbruik wordt belast met een koolstofbelasting en andere vormen van milieuvervuiling met andere heffingen.

Deze belastingheffing is in alle opzichten veel effectiever dan het ingewikkelde, bureaucratische en peperdure energie-akkoord en leidt bovendien tot een extra duurzame economische groei in Nederland.

Over het Europese handelssysteem voor koolstofdioxide-emissierechten kunnen we kort zijn; de prullenbak in want het werkt niet.

En het is een naïeve gedachte dat het met welke reparaties dan ook ooit effectief zal worden. Al bij de invoering van dit systeem is er op gewezen dat de beste oplossing een Europese belasting op koolstof zou zijn.
(Bron: de Telegraaf van vandaag)

Prof. Willem Vermeend was de eerste die ons rapport Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid twitterde:

Windmolens draaien niet op wind maar op :

12:41 – 8 jun. 2013

Ondertussen gaat minister Kamp, gejaagd door de wind, door met het gooien van tientallen miljarden in een bodemloze put. Kennelijk slikken de huishoudens veel, totdat ze de rekening gepresenteerd krijgen, maar dan is het te laat.