Projecten zonne-energie staan onder druk

Zaterdag 25 oktober 2014

Tal van projecten waarin buurtbewoners samen zonne-energie opwekken staan onder druk. Een btw-voordeel dat dit soort initiatieven aantrekkelijk moet maken blijkt door de Belastingdienst niet te worden afgegeven.

Doordat het btw-voordeel niet wordt afgegeven dreigen deze projecten niet meer rendabel te worden en te stranden.

In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 een miljoen mensen gebruik moet maken van duurzaam opgewekte energie.

Om dat doel te halen voerde het kabinet onder meer de ‘postcoderoosregeling’ in. Buurtbewoners uit hetzelfde postcodegebied die zelf geen geschikt dak hebben kunnen samen in zonnepanelen investeren. Alle deelnemers krijgen korting op de energiebelasting. De zonne-panelen komen dan vaak op daken van scholen of buurthuizen.

Te ingewikkeld
Volgens PvdA-Kamerlid Jan Vos is de regeling echter zo ingewikkeld dat te weinig mensen er gebruik van maken. Minister Kamp heeft volgens Vos kortgeleden al gezegd dat hij ernaar zou kijken.

Het Kamerlid verwijt de Belastingdienst niets, omdat het volgens hem aan de politiek is om een en ander goed te regelen. Hij roept de minister daarom op er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de regeling alsnog gaat werken en dat de deelnemers in een redelijke termijn de investering kunnen terugverdienen.

De Groene Rekenkamer sluit zich bij de kritiek aan, maar vraagt zich af of zonnepanelen door de gemeenschap moeten worden gesubsidieerd, net zoals windenergie.