Brandstofcellen geschikt voor Nederlandse huishoudens

Dinsdag 28 oktober 2014

Verschillende brandstofcellen die op de markt beschikbaar zijn, zijn geschikt voor aansluiting op het Nederlandse aardgas en huishoudens. Dit blijkt uit recent onderzoek van Kiwa Technology, in opdracht van GasTerra. Deze nieuwe techniek zet aardgas om in elektriciteit en warmte met een zeer hoog rendement.

Hoog rendement
“De apparaten die nu zijn getest en gedemonstreerd kunnen met een heel hoog rendement (tot meer dan 60%) elektriciteit produceren. Bovendien kun je de warmte die daarbij vrijkomt, nuttig gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming van je huis en tapwater”, legt onderzoeker Edmund Fennema van Kiwa Technology uit. “Ter vergelijking: het rendement van de omzetting van aardgas naar warmte in een elektriciteitscentrale is in Nederland gemiddeld circa 40%. Bovendien wordt de warmte niet altijd goed gebruikt.”

Techniek brandstofcel
Samen met zijn collega Heinz Freese onderzocht Fennema of de brandstofcellen die nu op de wereld beschikbaar zijn, betrouwbaar zijn en geschikt voor de Nederlandse aardgassystemen en woningmarkt. De resultaten zijn te lezen in het rapport ‘Higher Efficiencies for micro CHP using fuel cells’, hieronder te downloaden. Fennema: “Wij hebben door ons onderzoek aangetoond dat deze techniek zeer interessant zou kunnen zijn voor Nederland.”

Energiebesparing
“Toepassing van 2 miljoen brandstofcellen met een elektrisch rendement van 40% in Nederlandse woningen zou voor het totale geprognotiseerde energieverbruik van Nederland in 2020 een besparing van 10% kunnen betekenen en ook 10% minder uitstoot van CO2”, rekent Fennema voor.

Unieke Kansen Programma
Het onderzoek is gesubsidieerd door de Regeling Unieke Kansen Programma (UKR) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Doel van de regeling was de marktintroductie van technieken te versnellen die bijdragen aan een meer duurzame energiehuishouding. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voerde de regeling uit.
(Bron: rvo.nl)

Download hier het onderzoeksrapport Efficiënte brandstofcellen