De Groene Rekenkamer organiseert naar verwachting begin 2015 een symposium over Thorium.

Gastsprekers zijn dezelfde sprekers die de lezing op dinsdag 14 oktober voor het KIVI, afdeling Rotterdam hebben gehouden:

https://www.groene-rekenkamer.nl/3418/lezing-thorium-kerncentrales/

De laatste jaren leek er in het Westen sprake van een beginnende renaissance van de kernenergie, na dertig jaar stilstand. Het ongeluk met de centrales van Fukushima heeft daar abrupt een einde aan gemaakt, en in de meeste landen is er politiek de komende jaren geen draagvlak meer voor kernenergie als optie om het fossiele brandstofgebruik te verminderen. Dit heeft de aandacht gevestigd op een tot nu toe onderbelichte nucleaire optie: de gesmolten zout reactor met als brandstof Thorium.

Om Thorium onder een groot publiek en vooral politici bekender te maken heeft de Groene Rekenkamer, na een voorstel van diverse Thorium experts te hebben ontvangen, het voortouw genomen om een symposium in Nieuwspoort te organiseren.

Alle voor- en nadelen zullen de revue passeren, zoals:

– De Thorium reactor levert 8000 maal minder afval dan een gewone kerncentrale, en kan zelfs puur op het bestaande afval daarvan draaien.
– Er kan geen meltdown optreden.
– Er kunnen geen radioactieve gassen ontsnappen.
– De brandstof en het afval zijn niet bruikbaar voor kernwapens.
– De winbare thoriumvoorraden zijn onbeperkt en verdeeld over de hele wereld.
– De technologie is bekend en aangetoond in een reactor die vijf jaar uitstekend gefunctioneerd heeft.

Enkele onderwerpen:

– Hoe werkt de thorium MSR reactor?
– Waarom is deze zoveel veiliger en efficiënter dan bestaande centrales?
– Is thorium MSR de oplossing van ons energieprobleem?
– Wat staat een snelle invoering nog in de weg?
– Wat doet Nederland aan de thoriumontwikkeling?

Op alle brandende vragen over dit belangrijke en actuele onderwerp krijgt u het antwoord bij dit symposium waarvan de officiële aankondiging nog volgt.