Knoop in de maag in de Friese statenbankjes

Vrijdag 10 oktober 2014

Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen in Maart 2015 zal het ‘windturbine debat’ onvermijdelijk de boventoon gaan voeren. Enerzijds hebben de college partijen PvdA, CDA & FNP Friesland zich gecommitteerd aan het plaatsen van honderden windturbines, waarvan velen tweemaal(!) de hoogte van de Achmea-toren hebben. Anderzijds maken met name de Friese PvdA & de FNP ‘opeens’ terugtrekkende bewegingen. Voorlieden die de mogelijkheid openhouden (Lutz Jacobi, PvdA) en ingelaste ledenvergaderingen om de woedende achterban te dempen (FNP).

Het is al met al een verwarrend speelveld. De FNP is opeens vóór het massaal plaatsen van windturbines, terwijl zij – tot aan de pluche deelname – fervent tegenstander daarvan waren. GroenLinks & D66 – altijd voorstanders van windenergie – zijn opeens tegen en hebben last van het NIMBY complex. De Friese VVD – nota bene in weerwil van haar eigen Haagse minister Henk Kamp – is altijd consequent tegenstander gebleven van deze zwaar gesubsidieerde wind hobby.

De beginnersfout is gemaakt bij het energie akkoord zelf. Duurzame ambities zijn door politici vertaald met windturbine ambities. Waar waren de belastingbetalers bij het formuleren daarvan … of de ingenieurs? Wat deden de bouw- & vakbonden daar? Of Greenpeace?

Feitelijk zit ons politiek metier met een knoop in de maag in de provinciale bankjes. Helemaal niemand zit te wachten op die malle molens. Ieder weldenkend mens heeft inmiddels begrepen, dat wind turbines amper een bijdrage leveren aan de energievoorziening en géén bijdrage leveren aan de CO2 uitstoot beperking. Ook het CPB kwam recentelijk tot diezelfde conclusie. Wind turbines leveren hoogstens een bijdrage aan het vullen van de beurs van de subsidie ontvangers. Enkele tientallen miljarden tot aan 2023 – ergo, de nieuwe rijken van morgen.

Als u straks tegen die 200 meter hoge turbines aankijkt, bedenk dan, dat daar ook jaarlijks ruim 5000 Friese docenten, agenten of handen aan het bed van hadden kunnen worden betaald. Bedenk dan ook dat diezelfde turbines, de energie-equivalent opleveren van wél een slordige 10.000 Friese huishoudens. Waarvan dan dus de helft werkloos thuis zit. Niet in staat om die windenergie rekening te betalen.

Het worden interessante maanden tot aan de verkiezingen. De afspraak met Den Haag zal door de Friese PvdA & CDA worden misbruikt als duurzame dooddoener. De FNP zal willen mee leunen, anders gaat het pluche verloren. D66 zal in het ‘wind debat’ een middenpositie kiezen, wij zijn wel vóór, maar niet hier. De VVD zal volharden in het gezond verstand. Keuzes.

Gert/Jaap van Ulzen
Leeuwarden