Druk Energieakkoord loopt op

Dinsdag 7 oktober 2014

De doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing die zijn afgesproken in het Energieakkoord worden niet gehaald. Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning (NEV) die is opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland en Planbureau voor de Leefomgeving. Het rapport zet het Energieakkoord onder druk.

Met de huidige plannen zal in 2020 12 procent van de energie duurzaam worden opgewekt, in plaats van de afgesproken 14 procent. De doelen van windenergie op land worden niet gehaald door het verzet van omwonenden, de doelen van wind op zee worden niet gehaald door de kosten. Andere energiedoelen worden niet gehaald omdat ze nog niet ver genoeg zijn uitgewerkt.

Afgelopen dagen kwam het Nederlandse energiebeleid weer nadrukkelijk op de politieke agenda terecht. Vooral voor coalitiepartij PvdA is het een halszaak dat de energiedoelen worden gehaald. Minister Kamp zei vandaag dat het te vroeg is om te concluderen dat de doelstellingen niet gehaald worden, en zegt dat Nederland op koers ligt.

Knap Lastig
Ed Nijpels, die moet toezien op de uitvoering van het akkoord, zegt dat er meer inspanningen nodig zijn om de doelen wel te halen. “Het is uitgesloten dat we de termijn oprekken, en het is uitgesloten dat we de doelstellingen aan gaan passen.” Nijpels erkent dat de uitvoering van het Energieakkoord knap lastig is.

Greenpeace noemt de huidige gang van zaken zorgelijk. “Bij de ondertekening van het Energieakkoord was het glas al halfleeg, nu is het nog leger,” zegt directeur Sylvia Borren.

Energierekening omlaag
Huishoudens die niet investeren in duurzame energie krijgen de komende jaren een fors hogere energierekening, blijkt uit de NEV. Maar wie wel meedoet kan vanaf 2020 ongeveer 60 euro per jaar besparen. Door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen of door het gebruik van zonne-energie.

Aardgasland wankelt
Het gebruik van hernieuwbare energie zal de komende jaren toenemen, vooral na 2017. Die groei zal vooral het gebruik van gas als energiebron vervangen. Maar het gebruik van steenkool, dat veel uitstoot veroorzaakt, zal juist toenemen.

“De positie van Nederland als aardgasland wankelt,” staat in de NEV. Na 2025 wordt Nederland in plaats van een exporterend gasland, een importerend gasland.

Download hier de NEV

Download hier de tabellenlijst behorende bij de NEV