Min. Kamp: Conclusies over energieakkoord prematuur

Dinsdag 7 oktober 2014

Minister Kamp van Economische Zaken vindt het nog te vroeg om te zeggen dat de afspraken om meer duurzame energie op te wekken niet worden gehaald. Die afspraken staan in het Energieakkoord dat nog maar een jaar geleden is gesloten.

Doelstelling niet gehaald
Kamp reageert hiermee vandaag op de officieel verschenen Nationale Energie Verkenning. Belangrijkste conclusie uit dit al eerder uitgelekte rapport is dat de doelstelling om 14 procent duurzame energie op te wekken in 2020, niet wordt gehaald.

Te vroeg
De minister stelt dat hij staat voor de in het regeerakkoord van VVD en PvdA gemaakte afspraken voor 16 procent duurzame energie in 2023. Volgens Kamp is het ,,een jaar te vroeg om te zeggen dat dit doel niet kan worden gehaald’’. Want: ,,In 2016 komt er een tussenevaluatie van het Energieakkoord. Dat is het moment om te bekijken of de afgesproken maatregelen moeten worden aangepast om de doelen van het Energieakkoord te bereiken”.

Voorbereidingen
Veel tijd is gestoken in voorbereidende werkzaamheden. ,,De effecten hiervan zijn nog niet direct zichtbaar. In 2015 worden de voorbereidingen voor meer windenergie bijvoorbeeld afgerond. Vanaf 2017 zorgt dit voor een groter aandeel duurzame energie. Dit is in de Nationale Energie Verkenning nog niet meegenomen”, aldus Kamp.

Goede start
Hij vindt dat het Energieakkoord een goede start heeft gemaakt. ,,De energierekening voor burgers zal in 2020 door alle energiebesparingen gemiddeld met 60 euro omlaaggaan en Nederland gaat ruimschoots voldoen aan de Europese afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.”

Milieuorganisaties maken zich wel zorgen. ,,De alarmerende cijfers uit de Nationale Energie Verkenning laten zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Bovendien moet er meer vaart gemaakt worden met de uitvoering van de bestaande maatregelen”, stellen onder meer Greenpeace, Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds in een gezamenlijke reactie.