5 miljard schade door windmolens

Zondag 5 oktober 2014

Berekeningen Groene Rekenkamer bevestigd door CPB en maken gehakt van groene offshore droom Kamp, maar een Kamp in het nauw maakt rare sprongen.

Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot € 4,8 miljard.

Het Centraal Planbureau onderschrijft de uitkomsten van de kosten-batenanalyse. Het CPB zegt dat de bouw van grote windmolenparken op zee in het huidige systeem nauwelijks milieuwinst oplevert. Door Europese afspraken blijft de uitstoot van vuile energiecentrales namelijk gelijk, ondanks die extra windmolens.

Handel in uitstoot
“Hoeveel windmolens je hier ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot”, zegt Annemiek Verrips van het CPB. Dat komt doordat we in Europa werken met een CO2-handelssysteem: als je broeikasgassen uitstoot moet je daarvoor rechten kopen, met die rechten mag worden gehandeld. Er is een bepaald aantal rechten daarvoor uitgegeven, “dat niet minder wordt als je hier heel veel windmolens neerzet.”

Minister Kamp van Economische Zaken onderkent dat er iets moet worden gedaan aan het huidige handelssysteem van CO2-rechten, maar zegt dat er ook windmolens op zee moeten worden gebouwd.

Kamp: “Iedereen snapt dat als wij op dit moment fossiele energie gebruiken en er geen capaciteit is om op een duurzame manier energie op te wekken, dat je dan in de toekomst alleen maar door kan gaan op het pad van fossiele energie.”

DGRK:  Wat een onzin. Iedereen weet dat wanneer je de tientallen miljarden weggegooid geld investeert in bijvoorbeeld onderzoek naar Thoriumcentrales, je de energielevering voor de komende eeuwen voor elkaar hebt.

Dat door windmolens onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou verminderen is helemaal lariekoek, alle geplande windparken samen leveren nog geen 2% van onze totale elektriciteitsbehoefte.

120 euro per jaar
Als alle windmolens die nu zijn gepland worden gebouwd, moet er jaarlijks ongeveer een miljard euro aan subsidie naartoe. Dat is zo’n 120 euro per huishouden per jaar extra. Eerder al werd bekend dat huishoudens extra moeten betalen bovenop hun energierekening. Zoals afgesproken in het energieakkoord zal die opslag oplopen tot 237 euro per jaar.

“Maar de bouw van de windmolens op zee zal duurder zijn dan we nu denken”, zegt Verrips. En daarom moeten huishoudens flink bijbetalen. Nu gaan het kabinet en producenten ervan uit dat kosten met 40 procent zullen dalen, maar volgens deskundigen van het CPB is dat te optimistisch. Ook voorspellen zij dat wind op zee minder zal opbrengen dan wordt verwacht.

Minister Kamp van Economische Zaken ontkent dat huishoudens extra moeten betalen en zegt juist dat de kosten omlaag zullen gaan. Dat komt doordat hij vorige week besloten heeft de bouw van wind op zee te beperken tot drie locaties.

Minder uitstoot
In 2020 moet veertien procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Nu is dat nog maar vier procent. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er in het Energieakkoord afspraken gemaakt tussen kabinet, milieuorganisaties, werkgevers en werknemers. Zo moeten de oude kolencentrales aan strengere eisen voldoen en moet het energieverbruik van Nederlanders omlaag. Ook de bouw van grote windmolenparken op zee is een belangrijk onderdeel in het akkoord.

Het kabinet heeft vorige week drie locaties gekozen voor windmolens op zee. De overheid stelt via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven die de parken willen aanleggen. Het bedrijf dat het park het best en het goedkoopst bouwt, krijgt tegelijkertijd de subsidie en de vergunning. Eerder moesten bedrijven al een vergunning hebben voordat ze konden meedingen naar de subsidie. De elektriciteitskabels worden aangelegd door netbeheerder TenneT.

Lees nog even ons rapport Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid van anderhalf jaar geleden.

En het volgende artikel: CPB: windenergie, kosten wegen niet op tegen de baten dat ook volledig door minister Kamp werd genegeerd.

Misverstand
De minister probeert zijn hachje te redden en kiest dan voor de persoonlijke aanval. Hoe gooit een minister zijn integriteit te grabbel met een uitermate zwak verweer?

Kamp spreek van ”een betreurenswaardig misverstand” bij het CPB. Hij gaat ervan uit dat het Europese systeem van emissiehandel zal veranderen en dat windenergie straks wel baten op gaat leveren.

Volgens Kamp wordt met de windmolenparken op termijn in totaal € 4,2 miljard bespaard ten opzichte van eerdere plannen. De minister heeft drie gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken.

Wuiven
Minister Kamp wuift het rapport weg, maar moet het eerlijke verhaal vertellen en dat is dat deze duurzame doelstelling na het wegvallen van de subsidie een prijskaart heeft die door alle Nederlanders duur moet worden betaald met een opslag op de maandelijkse energienota. Hoe de minister met droge ogen kan beweren dat het juist goedkoper wordt voor de huishoudens is een keiharde onwaarheid die riekt naar volksverlakkerij.