Kabinet dwarsboomt kleinschalige biomassa installaties

Zondag 5 oktober 2014

De Nederlandse regering dreigt met een wetswijziging kleinschalige biomassa installaties in Nederland onmogelijk te maken. Een belangrijke bron van hernieuwbare energie wordt daarmee de nek omgedraaid, terwijl het kabinet zegt dat het deze vorm van energie juist wil stimuleren.

Dat zegt de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) in reactie op de voorgestelde wijziging van het zogenoemde Activiteitenbesluit.

Hoge efficiency
Kleinschalige biomassa installaties gebruiken houtchips en houtpellets, vaak afkomstig uit lokaal onderhoud van bossen, lanen en plantsoenen. Op dit moment leveren deze installaties in Nederland 3 tot 4 % van de hernieuwbare energie. In het buitenland zijn het juist kleinschalige installaties die vanwege hun hoge efficiency steeds vaker worden geplaatst.

Emissienormen
Ondanks dat de huidige emissienormen in Nederland voor hout gestookte ketels al tot de strengste ter wereld behoren is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voornemens deze aan te scherpen tot een niveau dat ongekend hoog is in de wereld (voor NOx 300 resp. 230 mg/Nm3 voor ketels kleiner resp. groter dan 1 MW). Technisch zijn deze normen alleen haalbaar door koppeling van dure rookgasreinigingsapparatuur aan de ketels. “Dat is net zo iets als eisen dat autobezitters voortaan de CO2 uitstoot van hun auto moeten opvangen en in de grond stoppen”, reageert NBKL-voorzitter Eppo Bolhuis.

Open haarden
Voor de meer dan 1 miljoen open haarden en sfeerkachels in Nederland gelden geen emissie-eisen. Kleinschalige houtketels hebben bij de huidige emissie-eisen een uitstoot die veel lager is dan die van een open haard. Gemiddeld is de uitstoot van een open haard 25 keer hoger dan van een moderne houtketel. Kleinschalige biomassa installaties verwarmen zwembaden of worden in blokverwarming ingezet voor bedrijven en kantoren.

In Nederland zijn ongeveer 3.000 kleinschalige biomassa installaties. Dat betekent dat 99,9 % van de rookgassen die als gevolg van houtstook in de lucht komen, afkomstig zijn van andere bronnen dan van houtketels.

De NBKL roept het kabinet op om met de sector in gesprek te gaan en de emissie normen op een reëel niveau te brengen. Dit te meer daar veel bedrijven en hun medewerkers door deze wetswijzigingen in grote onzekerheid over hun voortbestaan verkeren.