Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect, en zijn slecht voor de elektriciteitsmarkt

Maandag 6 oktober 2014

Subsidies voor duurzame energie zoals wind- en zonne-energie verminderen de CO2-uitstoot niet zolang er ook een systeem voor emissiehandel bestaat. Bovendien verstoren deze subsidies de Europese elektriciteitsmarkt en brengen zij de leveringszekerheid in gevaar.

Dit betoogde FEB econoom Machiel Mulder tijdens zijn oratie op dinsdag 11 maart 2014 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Regulering van Energiemarkten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij stelde dat overheden middelen effectiever kunnen inzetten door fundamenteel onderzoek naar energiebesparing en duurzame energie te stimuleren.

Mulder: ‘Het aandeel duurzame energie groeit, met als voornaamste doel de CO2-emissies verlagen vanwege de klimaatproblematiek. Overheden stimuleren duurzame energie onder andere door subsidies te geven. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de subsidie op zonne-energie in Duitsland, waarbij producenten een gegarandeerde vergoeding ontvangen voor geleverde zonnestroom.’

De oratie van Prof. dr. Machiel Mulder is hier te lezen