Doelstelling duurzame energie onhaalbaar

Vrijdag 3 oktober 2014

Rapport kraakt Nederlandse doelstelling duurzame energie

De doelstelling van het kabinet om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, is volstrekt onhaalbaar. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rapport dat RTLZ in handen heeft.

Vier gezaghebbende instanties, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB), analyseren daarin gezamenlijk hoe Nederland ervoor staat op het gebied van energiebeleid. De conclusie is ondubbelzinnig: zelfs in het gunstigste scenario zullen de doelstellingen niet worden behaald.

Oorspronkelijk wilde het kabinet in 2020 16 procent van de energie duurzaam produceren. Die doelstelling is opgeschoven naar 2023. Het huidige doel is om in 2020 op 14 procent duurzame energie te zitten.

Maar, zo zou blijken uit het rapport, bij de “meest plausibele schatting” waarin rekening wordt gehouden met alle onzekerheden, zal het aandeel hernieuwbare energie in 2020 uitkomen op 10,6 procent.

Als het beleid wordt gevolgd dat ingezet is, komt het aandeel hernieuwbare energie uit op 12,6 procent, wat onder de 14 procent zit die het kabinet in 2020 wil halen.

Op de lange termijn wil het kabinet een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Bezorgd

Regeringspartij PvdA zegt bezorgd te zijn over de berichten dat de doelstelling niet wordt gehaald. Tweede Kamerlid Jan Vos van die partij wil minister Henk Kamp van Economische zaken naar de Kamer roepen om uitleg te geven. Als blijkt dat Nederland niet op het afgeproken schema ligt, verwacht de partij extra maatregelen van het kabinet. Ook D66 is er niet gerust op en wil van Kamp weten wat hij eraan gaat doen om de schade in te halen. Maar D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven verwijt VVD en PvdA dat zij alle ambitieuze plannen om energie te besparen of te verduurzamen steeds hebben tegengehouden.

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer uitten afgelopen maand al kritiek op de uitvoering van het Energieakkoord, waarin de duurzaamheidsdoelstelling is opgenomen. Volgens onder meer GroenLinks is Kamp de regie over het akkoord kwijt en moet premier Mark Rutte zelf de uitvoering ter hand nemen.

Het ministerie van Economische Zaken wilde vandaag niet reageren op het bericht. „Wij wachten totdat het rapport wordt gepresenteerd”, aldus een woordvoerster.

Lees hier een pagina uit het rapport.

Zie ook ons artikel Energieakkoord binnen een jaar onderuit waar de Groene Rekenkamer hooguit 8% duurzame energie verwacht in 2020.

In Duitsland begint het besef door te dringen dat zogenaamde volledige duurzame energie een utopie is . Het Ministerie van Economische Zaken in de Deelstaat Saksen verklaarde vanmiddag:

Bruinkool is onmisbaar voor Duits energiebeleid, weersafhankelijke stroom uit wind en zon biedt geen zekerheid voor burgers en bedrijven.