Gem. Eindhoven bouwt biomassaverbrander voor 700 huizen

Vrijdag 3 oktober 2014

De gemeente Eindhoven heeft het licht gezien en gaat een biomassaverbrander bouwen die miljoenen gaat kosten en die ongeveer 700 huishoudens en 25 bedrijven van stroom gaat voorzien. De overheid draagt de komende 12  jaar ruim € 20 miljoen SDE+ subsidie bij om de meerkosten die voor het opwekken van zogenaamde duurzame energie benodigd zijn, te betalen.

Het klinkt aardig, de overheid draagt bij, etc. etc., maar die SDE+ betaalt u gewoon zelf via een opslag op uw maandelijkse energienota.

De gemeente Eindhoven betaalt de resterende € 10 miljoen, die ook via gemeentelijke belastingen bij de inwoners zal worden geïncasseerd.

Volgens wethouder Depla is het deze investering meer dan waard. “Sterker nog”, zei de wethouder, “ het was een biomassacentrale of niets.” Onzin natuurlijk.

Houtsnippers als brandstof
De gemeente investeert dus zelf tien miljoen euro en dat is dan in de bouw van de centrale, het inkopen van houtsnippers als brandstof en de arbeidskosten. Dit kan, volgens de wethouder, met de huidige energieprijzen niet worden terug verdiend door de verkoop van de duurzame energie. Op deze manier wordt de investering dus terug verdiend.

Volgens Depla was de subsidie van het rijk bedoeld voor niets anders dan de biomassacentrale. “De bouw van de biomassacentrale was een keuze van het rijk. Wij als gemeente zijn daar in meegegaan.”

Alles of niets
Op de vraag of de gemeente inbreng had in de besteding van de subsidie antwoordt Depla dat ‘de overheid dit geld uitgetrokken had voor de bouw van zo’n centrale’. Heel zwart-wit gezegd was het dus óf het bouwen van deze centrale of niets.

De gemeente is meegegaan met dit plan omdat het volgens de wethouder een forse vergroening van de stad is, die in één klap wordt waargemaakt.

Rekeningen verdwijnen
Voor het bedrag van €  40.000 per huishouden zou je makkelijk andere groene voorzieningen kunnen laten plaatsen bij de huizen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en warmtepompen. Hiermee worden de huizen zelfvoorzienend en zullen de rekeningen uiteindelijk verdwijnen.

Maar dat gaat niet volgens de wethouder. Als voornaamste reden geeft hij de contracten die het bedrijf Ennatuurlijk met de huishoudens heeft. Die moeten, hoe je het ook wendt of keert, die huizen de komende tien à vijftien jaar nog voorzien.

Rechtszaak
Dat zal nog wat worden, want Ennatuurlijk is betrokken bij een rechtszaak die door inwoners is aangespannen. De inwoners vinden dat ze gecompenseerd moeten worden voor onverwacht hoge stookkosten die door Ennatuurlijk in rekening zijn gebracht.

De rechtszaak is gespitst op twee punten: de aansluitbijdrage en de rentabiliteitsbijdrage.

  • De aansluitbijdrage wordt in rekening gebracht vanaf het moment van oplevering van de woning en dat gedurende 30 jaar. Voor deze manier van tariferen bestaat geen enkele rechtsgrond en Ennatuurlijk is ook de enige partij die hier vanaf wist. Projectontwikkelaars, aannemers, gemeente en afnemers zijn allemaal misleid.Dit treft alle woningen met een individuele warmtemeter in Tilburg. Alle betaalde jaarlijkse aansluitbijdrages moeten worden terug betaald.
  • De rentabiliteitsbijdrage is een bedrag wat aan de warmteleverancier is betaald omdat een woning met stadsverwarming makkelijker voldoet aan de wettelijke eisen van de Energie Prestatie Norm. Simpel gezegd: uw woning is minder goed geïsoleerd en de bespaarde isolatiekosten zijn verdwenen in zakken van de warmteleverancier. Hierdoor moet u meer stoken, maar dit zou volgens het Niet Meer Dan Anders principe gecompenseerd moeten worden door een lagere prijs per GJ warmte. Dit heeft niet plaatsgevonden.

“Waar ze normaal energie zouden gebruiken van fossiele brandstoffen, kopen ze nu energie van ons die op een duurzame manier is geproduceerd”, vertelt de wethouder.

Stoken van biomassa is een grote vervuiler
Wethouder Depla is kennelijk niet op de hoogte van de enorme milieuvervuiling die dit soort biomassaverbranders veroorzaakt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze biomassaverbranders aanzienlijk meer vervuilen dan moderne kolencentrales.

Vergelijking van de verleende vergunningen van moderne kolencentrales, biomassa- en gascentrales, toont aan dat deze ‘schone’ biomassacentrales tot meer dan 150% van de stikstofoxiden, meer dan 600% van de vluchtige organische stoffen, meer dan 190% van de fijnstofdeeltjes en meer dan 125% van de koolmonoxide per megawattuur uitstoten in vergelijking met een kolencentrale, waarbij een kolencentrale dan wel weer meer zwaveldioxide (SO2) per megawattuur uitstoot in vergelijking met een biomassacentrale.
De emissies van een biomassacentrale zijn voor elke belangrijke vervuiler meer dan 800% hoger dan die van een aardgasinstallatie.

Lees verder in ons artikel:

Hoe het stoken van biomassa is uitgegroeid tot de grootste milieuvervuiler

Het is de vraag of de inwoners van Eindhoven hierbij gebaat zijn. Niemand zit te wachten op een grote milieuvervuiler als een biomassaverbrander van dit soort, maar dat zal wethouder Depla een zorg zijn, als het maar groen stinkt.

De bouw van de nieuwe biomassacentrale begint al over enkele weken en zal ongeveer een jaar duren.

We zijn benieuwd, maar linksom of rechtsom stinkt deze biomassaverbrander.