Bijpraten over windmolens; PvdA Drenthe lijkt tegen windmolens

Vrijdag 3 oktober 2014

De PvdA in Drenthe schrijft, door PvdA raadslid Henk Santes

Begin dit jaar heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat er windmolens worden geplaatst in het veenkoloniale deel van Drenthe. Het gaat om 285 Mw. Als we gemakshalve uitgaan van molens van 3 Mw gaat het om 95 molens. Begin juli zijn advertenties geplaatst in huis aan huis bladen. Dat duidt er op dat de officiele procedures zijn gestart.

De afgelopen maanden is er veel gesteggel geweest over de verdeling van de molens over de betreffende vier gemeenten, Aa en Hunze, Borger/Odoorn, Coevorden en Emmen. Er is vooral veel te doen  geweest rond de politieke stellingname van Emmen: geen windmolens in de gemeente Emmen. Uiteindelijk heeft de provincie de gemeente Emmen gesommeerd  om zijn verantwoordelijk te nemen en een flink deel van de windmolens op Emmens grondgebied toe te staan.

Geen draagvlak geen windmolens, met die leus is in een paar woorden verteld, hoe we er als PvdA fractie  in staan. Als het niet lukt om  in goed overleg tussen partijen (bewoners en exploitanten) tot oplossingen te komen, gaat  het wat ons betreft niet door.

Wij hebben de afgelopen tijd geen gelegenheid onbenut gelaten om  invloed uit te oefenen op de autoriteiten: schriftelijke vragen over het schadeloos stellen van huizenbezitters,  vragen over het beter betrekken van bewoners bij het proces, over andere locaties in Drenthe etc.  Daarnaast onder meer ook over indringende gesprekken met de betreffende leden van de Tweede Kamerfractie.

We moeten met lede ogen aanschouwen dat het Ministerie van EZ gewoon doordendert. De informatieve bijeenkomsten, onlangs,  in Bareveld en in Borger/Odoorn lieten wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over. De rücksichtlose aanpak van het Ministerie van EZ wordt  zelfs het college van BenW en de partijen die destijds voor Aa en Hunze de deur voor windmolens (30 Mw) hebben opengezet, te gortig.

Via De Schakel wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente afstand neemt van de aanpak van EZ. De bevolking moet veel beter worden betrokken, zo luidt het verhaal.

Tevens wordt door gezamenlijke gemeenten op korte termijn (oktober) een draagvlak onderzoek georganiseerd. De resultaten van dat onderzoek moeten meer helderheid bieden, hoe de bevolking er tegenaan kijkt. Ofschoon het draagvlakonderzoek  rijkelijk laat is, is de PvdA fractie voorstander van dat onderzoek. De uitkomsten moeten dan wel serieus worden genomen en er moeten consequenties aan worden verbonden. Wat het laatste betreft heeft de PvdA zo haar twijfels.  Afwachten dus wat dat oplevert.

Op verzoek van de Stichting Duurzame Energieprovincie Drenthe heeft de Groene Rekenkamer begin dit jaar een onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van een duurzame transitie zoals deze wordt beoogd, namelijk 100% los van de netwerken van energieproductie door fossiel gestookte- en kerncentrales.

Lees daarover meer op: Energietransitie in Nederland; zegen of catastrofe?